Žlutá třída

Profil Žluté třídy

Vaše děti vzdělávají a vychovávají:

Bc. Hana Hladíková DiS. (třídní učitelka)
Bc. Veronika Brázdová

O vaše děti se stará také správní zaměstnankyně:

Pavlína Šuhajdová

Žlutá třída se nachází v 1. NP naší mateřské školy ve vchodu A a je laděna do žluté barvy. Je rozdělena na jednu třídu a jednu hernu. Ve třídě se stolečky probíhá ranní scházení, individuální činnosti s dětmi, didaktické hry a stravování.

V dopoledních hodinách probíhá komunitní kruh k danému tématu, řízená činnost, hudební činnosti, hry v koutcích a odpočinek.

Ve žluté třídě je 22 dětí, jsou ve věku od čtyř do šesti let.

Ve třídě působí dvě pedagožky. Vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který podléhá RVP PV. V rámci integrovaných bloků plánujeme aktivity k dosažení cílů, které vedou ke splnění očekávaných kompetencí a výstupů. Témata jsou rozdělena na týdny. Na nástěnce v šatně jsou každý týden vyvěšeny informace, o čem si s dětmi povídáme.

Děti jsou vedeny k samostatnosti a ke vzájemné pomoci druhým. Ve třídě je od počátku podporována otevřenost, přátelství, komunikace, projev náklonnosti, sdílení s druhým a úcty sama k sobě. Rozvíjíme fantazii, kreativitu, jemnou i hrubou motoriku, sluchové analýzy, zrakové vnímání a rozlišování, čtenářskou a matematickou gramotnost, hudební, výtvarné, tělovýchovné chvilky.

Učíme děti ohleduplnosti, toleranci a respektu. Naším přáním a cílem je, aby se děti cítily spokojeně, smály se a těšily se na každý den ve školce.

Komentáře jsou uzavřeny.