Modrá třída

O vaše děti se starají:

Mgr. Zdeňka Ivanská

Bc. Hana Hasíková

Dále učitelkám vypomáhají správní zaměstnankyně:

Pavlína Šuhajdová

Kamila Kundrátová

Modrá třída se nachází v přízemí mateřské školy v bloku B. Třída je laděná do modrých barev světlých i tmavých odstínů. Třída je rozdělena do 4 částí. V první části se nachází jídelní/pracovní prostor se stolečky, židlemi a učitelskou katedrou. V blízkosti této jídelní/pracovní části se nachází samostatná, dveřmi oddělená místnost, koupelna. Další část třídy, která je průchozí, je herna, která je vybavena hračkami a dětským hracím nábytkem, která dětem slouží ke spontánním činnostem/hrám. Poslední propojenou částí třídy je lehárna, ve které je s dětmi v dopoledních hodinách realizovaná řízená činnost, a v odpoledních hodinách slouží dětem k odpočinku.

Modrá třída pracuje s heterogenní skupinou dětí od 4 do 6 let věku. Třídu vedou 2 pedagogové. Vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který byl vytvořen dle platného RVP PV. Integrované bloky jsou dále rozpracovány do týdenních tematických plánů. Každý týden jsou rodičům poskytovány informace o tématu, kterému se pedagogové s dětmi věnují, a to prostřednictvím informační tabule, která je umístěna v šatně. Zde budou přehledně vyvěšeny probírané básničky, písničky a jiné činnosti, které jsou s dětmi procvičovány, a které si mohou děti procvičovat s rodiči také v domácím prostředí. Jednou týdně navštěvují pedagogové s dětmi tělocvičnu, která se nachází v suterénu budovy. Počínaje měsícem říjen probíhá saunování dětí, a to rovněž v intervalu 1 x týdně. Dětem je každý den zajištěna hodina angličtiny pod vedením interních učitelek. Ve třídě jsou také vyvěšena pravidla, která se ve třídě respektují, a děti si je během pobytu ve školce osvojují, a dodržují.

Pedagogové se snaží zajistit dětem podnětné, láskyplné a pohodové prostředí.

smart

Komentáře jsou uzavřeny.