Září

Ž Í Ž A L Í    T Ý D E N

týden od 23. září do 27. září

Milí rodiče,

V tomto týdnu jsme se zaměřili na žížaly… to proto, že se celá naše školka účastnila projektu firmy OZO zaměřeného na nakládání s odpady – kompostování.

Naučili jsem se říkadlo o žížale, zatančili jsme si žížalí taneček a zazpívali si žížalí písničku.

Také jsem si žížalky nakreslili… naše výtvory jsou v šatničce na výstavce.

Všem se nám moc líbilo pozorování živých žížal pod lupou. Dokonce jsme je takto mohli pozorovat spolu s rodiči a také jsme je ukázali všem kamarádům z ostatních tříd… navštívili jsme děti ve žluté, zelené i v modré třídě. Také jim se živé zvětšené žížaly líbily.

Už se nám daří každé ráno před svačinkou chvíli cvičit a protáhnout si naše tělíčka. A protože si celý týden povídáme o žížalách, tak jsme se pokoušeli i jako žížalky cvičit… plazili jsme se jak žížaly, potom jsme si na zem položili stužky (ty představovaly žížaly) – naším úkolem bylo na ně nestoupnout, a tak jsme je přeskakovali.

Ve středu jsme šli na návštěvu za dětmi ze žluté třídy. Přišli tam za námi děti ze zelené třídy a ukazovali nám vylíhnuté živé motýly. Byli nádherně zbarvení a moc se nám líbili.

V pátek za námi do školky přišel pan kouzelník. Sešli jsme se všechny děti v tělocvičně a smály jsme se trikům a vtípkům pana kouzelníka. Někteří z nás mu mohli chvíli pomáhat.

A hned po kouzelníkovi nás navštívili ještě pracovníci z firmy OZO, kteří k nám do každé třídy naší školky přinesli domácí kompostéry. My jsme je s paní učitelkou sestavili, nasypali do nich hlínu se žížalami, podestýlku (skartovaný papír) a také nějakou potravu pro žížaly… kompostovatelné zbytky jídla, slupky od banánů. Pracovníci OZA nás u těchto činností vyfotili.

Tento týden jsme měli opravdu plný různých a zajímavých aktivit a těšíme se, co nám přinese další týden.

Děti z červené třídy a paní učitelka Dáda

Komentáře jsou uzavřeny.