Říjen

H A L L O W E E N

Ve čtvrtek 31.10.2019 starší děti z Modré a Zelené třídy přišly svým mladším kamarádům z Červené třídy zazpívat halloweenskou píseň Baby shark. Byly oblečeny do halloweenských kostýmů, ale červenáčci seděli jako zařezaní a nevěřili vlastním očím. Dokonce nepoznali ani svou vlastní paní učitelku z angličtiny. Za svou statečnost dostali želé bonbón. Paní učitelka jim slíbila, že pokud budou moc stateční a líbil se jim tento krátký program, který jim měl přiblížit svátek „dušiček“ Halloween, mohou si také na pondělí přinést kostým či masku a společně si také zatančí. Již v našem skromném počtu, za líbivějších zvuků a známých melodií a na jakékoliv téma, aby se jim to líbilo. Prosíme proto rodiče, pokud mají možnost jakéhokoliv kostýmu, aby jej přinesli na pondělí. Není to nutnost, masek a maňásků máme dostatek a děti už jsou své zvířecí kamarády ze školky zvyklé a do angličtiny si je rozdávají automaticky. Jen pro ozvláštnění…

C O   R O S T E   N A   P O L I   A   N A   Z A H R A D Ě

týden od 21. 10. do 25. 10. 2019

Milé maminky a milí tatínkové,

tento týden byl pro nás ve znamení brambor. Nejprve jsme brambory vyorávali. Nebyl to úkol úplně jednoduchý, protože naším úkolem bylo vyorat takový počet brambor, kolik bylo míčků. Po vyorání jsme brambory nakládali na vlečku a vozili jsme je do obchodu. V obchodě jsme si je mohli „koupit“ společně s ostatní zeleninou. 

Třídili jsme brambory podle velikosti na malý, větší, největší.

Z půlky brambory jsme si vyrobili ježečky. Velkou silou jsme do brambory zapíchávali špejle a na špejli malou silou šípky.

Naučili jsme se říkanku o bramboře, která se kutálí ze dvora a nemá ani oči ani uši a při tom jsme si trochu protáhli tělíčka.

Potom jsme ještě bramboru rozřízli napůl a tiskli jsme ji do vystřiženého pytle.

Brambory i ostatní zeleninu jsme se učili pojmenovat a také porovnávat a přiřazovat obrázek dané zeleniny k opravdické zelenině.

Také jsme se pokusili zahrát si pohádku „O veliké řepě“.

Nakonec jsme měli možnost zeleninu ochutnat. Někteří z nás byli natolik odvážní, že zkusili ochutnat i malý kousek cibule.

Většině činností, které jsou popsány výše se říká prožitkové učení a je pro nás malé děti nejpřirozenější a také nejefektivnější.

V pondělí i v úterý jsme byli na školní zahradě. Bylo teploučko, a tak jsme si to venku užívali. Hráli jsme si s kočárky a také jsme drandili na odrážedlech.

V úterý jsme byli cvičit v tělocvičně. Zkoušeli jsme válet sudy tak, jako se kutálí brambora ze dvora.

Ve středu jsme zůstali ve třídě z důvodu špatné kvality ovzduší. Měli jsme tak po dlouhé době čas a prostor pohrát si s hračkami ve velké herně (vařili jsme v kuchyňce, hráli jsem si s panenkami, v domečku a také s auty).

Ve čtvrtek za námi do školky přijelo divadélko „Šikulka“ s pohádkou Prasátko a kouzelné slovíčko. Paní učitelka říká, že už jsme šikovnější než to Prasátko. Protože my děti z červené třídy už umíme poprosit i poděkovat, a dokonce se umíme také kamarádovi omluvit, když se náhodou stane nějaká nehoda. Ale v té pohádce to dobře dopadlo a poprosit i poděkovat se naučilo i Prasátko.

 V pátek jsme byli v sauně. Líbilo se nám tam trochu více než minule. Tak už se těšíme na příští sauničku.


D R Á Č K U,  L E Ť  V Ý Š

týden od 14. 10. – 18. 10. 2019

Milí rodiče,

tento týden se nesl ve znamení Drakiády – která se uskutečnila ve čtvrtek odpoledne.

O „dracích“ jsem se naučili písničku a také jsme si o nich říkali básničku.

Každý z nás jsme si vyrobili (nalepili) malého papírového draka a společně jsme se podíleli na vyzdobení draka velkého. Tiskali jsme mu oči, pusu i nos houbičkou namočenou do temperové barvy. Pracovali jsme všichni, a tak jsme se zároveň učili trpělivosti počkat, až na mě přijde řada. Náš dráček nás vítá v šatně. Je nejen velký, ale taky krásně barevný a veselý.

Před spaním nám paní učitelka četla, jak pouštěl draka Honzík z Honzíkovy cesty a také příběh o Vláďově draku od Eduarda Petišky.

Poznávali jsme rozdíly mezi tím, co je malé a co veliké.

Celý týden bylo moc pěkně, a tak jsme chodili na procházky do parku. Tam jsme si vázali listového dráčka. Když jsme s ním běhali, moc pěkně nám vlál jeho ocásek. Někdy se nám dračí ocásek zamotal mezi nožky, a to jsme ho pak měli jenom půl. Jindy jsme zase dráčka postavili z klacíků.

Tento týden se v naší červené třídě uskutečnily dvě premiéry. V úterý jsme byli poprvé cvičit v tělocvičně. Říkáme tomu velké cvičení. V tělocvičně je klavír, dost prostoru pro naše běhání a cvičení a taky různá nářadí a náčiní, která budeme postupně používat, objevovat a seznamovat se s nimi.

Naše druhé poprvé byla saunička. Sauničkový den naší třídy je pátek. V sauně bylo příjemně teploučko (asi 36 – 37stupňů), ale všechny děti chtěli z teplíčka ven, takže jsme se tam příliš dlouho nevyhřáli.

Ve čtvrtek odpoledne se uskutečnila v Komenského sadech drakiáda. Pouštět draky šla většina dětí z naší mateřské školy spolu s rodiči a paními učitelkami. Počasí přálo více nám než drakům, a tak dráčci lítali jen tomu, kdo hodně běhal. Věřím, že i přesto to bylo setkání příjemné a že se většině zúčastněným malým i velkým líbilo.

Děkujeme vám za účast a budeme se těšit na další společné setkání.

paní učitelky Dáda a Vali

Š I K O V N Ý   P O D Z I M

týden od 30.9. do 4.10.

Milí rodiče,

v pondělí hned ráno po svačince nás navštívily paní knihovnice z dětského oddělení knihovny u Sýkorova mostu. Představily nám tři pěkné obrázkové knížky. Jejich povídání se nám líbilo a někteří z nás si s knihovnicemi živě vyprávěli.

Tento týden jsme si s dětmi povídali o novém ročním období, do kterého jsme právě vstoupili – o podzimu.

Pozorovali jsme, jaké je na podzim počasí (vítr, sluníčko, když svítí nemá už takovou sílu jako v létě, mlhy, déšť).

Při cvičení jsem se snažili napodobit vítr v jeho mnoha podobách (jako slabý vánek, vítr, větřisko i vichřici).

Zpívali jsme písničku „Jaro, léto, podzim, zima“

Společně jsme přemýšleli, jak se na podzim oblékáme a jak se chráníme proti dešti.

Naučili jsme se říkanku „Deštík“.

Namalovali jsem si deštník. Malovali jsem temperou a naším úkolem bylo pokusit se vybarvit celou plochu deštníku.

Na obrázcích i v reálu (při procházkách v parku) jsme hledali další typické znaky podzimu (listí se barví do žluta, oranžova, červena, hněda, padají kaštany, v sadu zrají jablíčka, hrušky, švestky.

Mnozí z vás jste s dětmi už nasbírali kaštánky a zapojili jste se tak do soutěže. My jsme vámi nasbírané kaštánky využili a udělali jsem si z nich „masážní lůžko“, které jsme vyzkoušeli opravdu všichni (dokonce i paní učitelky) a také jsme z kaštánků tvořili různé obrazce – věci. A přemýšleli jsme nad tím, kdo tam schází, aby se ty věci daly dobře používat…hurá!!! přišli jsme na to…takže jsme si nakonec obkaštánkovali človíčka.

Oproti plánu se nám nepodařilo zapouštění barev do cukrové vody. Tak jsme si pouze teoreticky vyprávěli říkanku „Malíř podzim“.  A čarování s barvičkami se pokusíme zvládnout v brzké době.

V našem kolektivu jsme tento týden přivítali dva nové chlapce, Kubíka a Vojtu (a tak už máme Vojty dva).Komentáře jsou uzavřeny.