Červená třída

S Vašimi dětmi pracují kvalifikované paní učitelky:

Lucie Kolbová, DiS.

Valerie Škodová

Červená třída je ze všech tříd nejmenší, ale za to útulná a svým vybavením vhodná pro nejmenší děti od 2 let. Třída se nachází ve druhém patře budovy, vchod B. Maximální počet dětí je zde 15. Díky menšímu počtu dětí je ve velké míře uplatňován individuální přístup k dítěti, což napomáhá k snadnější adaptaci během nástupu do MŠ.

Ve třídě jsou využívány pomůcky a vhodně zvolené aktivity, zejména hry, které zajišťují pohodu a dobrou atmosféru, která je naší hlavní prioritou. Děti navštěvují 1x týdně saunu, tělocvičnu a každý den probíhá krátká lekce angličtiny, která je vedena zábavnou formou. Využívány jsou krátké básně, písně, říkadla a hry. Při vhodném počasí je samozřejmostí pobyt venku. Za nepříznivého počasí jsou voleny náhradní aktivity (pobyt v tělocvičně, hudebně-pohybové hry, stolní hry…) v budově MŠ. Během dne jsou vyváženě střídány spontánní a řízené činnosti. Každé dítě je jiné, jedinečné a potřebuje dostatek prostoru a času, aby si zvyklo na nové prostředí školky, paní učitelky a spolužáky. Proto práci „šijeme na míru“ dětem a přizpůsobujeme program dne jejich aktuálním potřebám.

V prvních týdnech probíhá adaptace, přičemž je dbáno zejména na příjemnou a klidnou atmosféru ve třídě, kdy se děti seznamují se svými novými kamarády, učí se třídní pravidla, svou značku a seznamují se s novým režimem dne.

Důležitá je spolupráce školky s rodiči, proto se na nás v případě dotazů neváhejte obrátit.

Komentáře jsou uzavřeny.