Staří, mladí, buďme kamarádi

V roce 2019 jsme využili spolupráci se seniory a propojili volnočasové aktivity s dětmi naší mateřské školy. Věříme, že tato spolupráce obohatila děti po stránce nových získaných poznatků, sociálních zkušeností a pochopení pro jiné generace. Zapojení seniorů do aktivit s dětmi přineslo radost a pocit sounáležitosti jak pro nejmenší, tak pro seniory.

V rámci tohoto projektu se 12.6.2019 naše děti, – „Barvínci“ ze Zelené a Žluté třídy naší BMŠ Blahoslavova, vypravily za babičkami a dědečky do Domova seniorů Kamenec. Děti si pro babičky a dědečky připravily malé vystoupení složené z písniček a tanečků a také si jako překvapení ještě připravily obrázky. Na oplátku si pro děti zase babičky a dědečkové připravili „malé letní tvořeníčko“ –  (vyráběly se chobotničky z vlny, lodičky z papíru, maják i s písečnou pláží a s mušličkami). Bylo to pro děti moc pěkné a milé překvapení. Senioři i paní a pánové pečovatelé se dětem věnovali, rádi se vším pomáhali a hlavně si rádi povídali. Děti ještě na rozloučenou uhostili makovou buchtou.

Nebylo proto divu, že jsme se i po prázdninách moc těšili na další setkání se seniory v Domově seniorů Kamenec. Ve známém prostředí se děti cítily jako doma, panovala přátelská atmosféra a dobrá nálada. Děti svým vystoupením zpestřili dopoledne babičkám a dědečkům.

Domluvili jsme se, že babičkám a dědečkům na naše plánované adventní setkání přinesou vlastní vlněné výroby,  utkané na tkalcovském stavu a navíc jim zahrají loutkové divadlo s využitím nových loutek, které jsme z projektu také pořídili.

Komentáře jsou uzavřeny.