Poznáváme cizí jazyky – Angličtina

Poznáváme cizí jazyky – Angličtina

Mateřská škola Ostrava Blahoslavova 6, příspěvková organizace

V naší školce probíhá projekt „Poznáváme cizí jazyky“. Děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka, učí se písničky, říkadla, které tematicky korespondují s průběhem kalendářního roku. Angličtina je provází celým dnem, i při běžných činnostech jako je čištění zoubků, hygieny, svačinky či v průběhu pohybových aktivit.

Snažíme se, aby děti reagovaly na základní pokyny v angličtině a měly ji rády.
Děti, které už angličtina oslovila, rády plní i úkoly zaměřené na grafomotoriku- vybarvování, kreslení, vystřihování a modelování.

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy

Sada playtime

Loutka opičáka Monkeyho do naší výuky skvěle zapadla. Největší odměnou je pro děti to, když si mohou koncem týdne (většinou v pátek) vytáhnout z kapsičky opičáka překvapení. Samozřejmě vše za doprovodné věty „Take a surprise!“

Na děti v kapsičce čekají vesměs nálepky či nějaký bonbón, proto moc dobře vědí, že je nutné dodržovat pravidla a hlavně Be quiet!, zejména u stolečku nebo když mluví paní učitelka, protože „Monkey is watching you!“

Další neodmyslitelnou součástí výuky z této výukové sady jsou i plakátky, které stabilně visí na magnetické tabuli, opakujeme si pomocí nich počty, barvy, ale i slavíme narozeniny dětí. Jméno oslavence i značku vyvěsíme na ilustrační plakát, z čehož má oslavenec vždy obrovskou radost. Zpěv oslavné písně Happy birthday k této příležitosti je již samozřejmostí.

Demonstrační obrázky

Pohled na naši magnetickou tabuli plnou demonstračních obrázků.

Konečně jsme se dočkali! Přišly demonstrační obrázky, které jsou opatřeny magnety, takže je já, učitelka i děti můžeme snadno připevnit na magnetickou tabuli, kterou máme ve třídě.

Jednoduše se s nimi pracuje. Děti mohou ilustraci k probíranému slovu, pojmu, slovnímu spojení samy připevnit a mají z toho navíc radost. Je to pro ně i výborná motivace, samy se pak předhánějí v aktivitě, abych vybrala jako pomocníka právě je.

Tak nám nově naši tabuli zdobí obrázek sněhuláka, vločky, dívky v zimním oblečení, rukavice, šála, obrázky k tématu počasí.

To vše již děti probíraly, mnohé aktivně využívají.

Zejména píseň Snowflake snowflake se nám všem již doslova vryla pod kůži.

Komentáře jsou uzavřeny.