Pohyb s radostí 2019

Díky finanční dotaci projektu si všechny děti naší školky mohly vyzkoušet i jiné sportovní aktivity, něž které dosud znají. Děti si pod odborným vedením trenéra osvojily základy tenisu. Pohybově se rozvíjely po všech stránkách, lekce začínaly krátkou rozcvičkou, rozběhaly se, poté byly rozděleny do skupin a zkoušely se zacházet i s raketou. Trenér do výuky zakomponoval i balanční cvičení, kdy děti učil míček nosit na raketě, běhat s ním, podlézat různé překážky. Veškeré aktivity děti vykonávaly s radostí a chutí, neboť byly motivovány možností úspěšné hry. Výbornou průpravou pro běžný život bylo i týmové rozdělení dětí a důraz na vzájemnou spolupráci a budování pocitu zodpovědnosti za své kamarády.

Z finanční dotace jsme si mohli pořídit i trampolínu pro MŠ.

Komentáře jsou uzavřeny.