OZO – Co se stane když…

Dětem byly předány základních poznatků o kompostování a rozvíjen aktivní postoj k přírodě, probouzení zájmu o aktivity, které pozitivně ovlivňují zvídavost dětí a které vytvářejí elementární základy postoje k životu dítěte. Děti rády zkoušely, objevovaly, pozorovaly, získávaly nové zkušenosti a vytvářely tak další podněty pro všeobecný rozvoj osobnosti.

Děti si získaly nové poznatky formou experimentu, pozorování, osvojily si nové zkušenosti a získaly tak nové dovednosti. Děti se dozvěděly také spoustu nových zajímavých informací o kompostování, zpracování bioodpadu, co to bioodpad je, žížalách a jejich životě.

Dále proběhla spolupráce s rodiči – byla prezentována práce dětí, rodiče s dětmi se zapojili do projektu výrobou žížal, byli přizváni k pozorování procesu kompostování a také se mohli inspirovat zpracováváním bioodpadu.

Komentáře jsou uzavřeny.