Maminko, tatínku, pojď si hrát chvilinku

Za využití finanční podpory projektu jsme mohli s dětmi, rodiči i prarodiči zorganizovat a absolvovat akci  „ Dráčkohrátky“, která se konala v Komenského sadech  a na nádvoří mateřské školy. S dětmi si paní učitelky nacvičily krátký program na téma draci a podzim, který společně představili rodičům. Poté jsme dětem rozdali bílé dráčky, které jsme taktéž pořídili z finanční dotace tohoto projektu a děti je pak mohly s rodiči pouštět na travnaté ploše v sadech. U této příležitosti jsme si užili spoustu zábavy, utužovaly se vzájemné vztahy mezi dětmi, ale i rodinami a mateřskou školou a děti se nenásilnou a hravou formou učily kolegiálnosti, spolupráci, týmové práci a užily si aktivní odpoledne v přírodě. Po celé akci navíc děti a rodiče dostali úkol svého dráčka si nazdobit a domalovat, což děti plnili s vervou a nadšením, proto jsme se rozhodli udělat výstavku podařených výtvorů.

Komentáře jsou uzavřeny.