Malý řemeslník

Vážení rodiče, jsme rádi, že jsme ve spolupráci s lektory Světa techniky mohli pro Vaše děti organizovat akci s názvem Malý řemeslník. Jednalo se o pětitýdenní kurz, kdy v každé lekci byly s Vašimi dětmi předškolního věku vyráběny jednoduché výrobky.

To vše bylo možné na základě zapojení MŠ do projektu „MAP ORP Ostrava II“. Z něhož jsou hrazeny náklady na realizaci a díky tomu je měly děti bezplatně.

Reportáž naleznete ZDE

1.Lekce

V první lekci malého řemeslníka jsem se seznamovali. Seznamovali jsme se s lektory, kteří nás budou provázet celým kurzem, s místem, které se proměnilo na dílnu a hlavně s nářadím, které lektoři dovezli s sebou. Děti pracovaly na určeném pracovním místě a jako správní řemeslníci měli oblečenou po vzoru svých lektorů ochrannou vestu. Spolu jsme si pojmenovaly různé typy nářadí s kterými budeme pracovat a taky se seznámili s bezpečnostními pravidly při práci. Poté jsme si vše vyzkoušeli. První výrobek, který si děti odnesly, byla udička. V této lekci jsme se naučili pracovat s vrtačkou, nejdříve děti zkoušely vrtat do destičky a poté jsme schopnosti aplikovali do pracovního postupu k výrobě udičky. Všem se udička s pomocí lektorů povedla a na závěr jsme si vyzkoušeli chytat i ryby, které doplavaly až k nám do mateřské školy. J

2. Lekce

Na úvod lekce jsme si zopakovali pravidla v dílně, zopakovali si názvy nářadí s kterými budeme pracovat a také si ukázali nové techniky. Děti měly za úkol hádat, jaký výrobek budeme vyrábět. Byla to loďka. Společně jsme si vyjmenovali druhy loděk, nakreslili jsme si jak vypadají a poté jsme se pustili do výroby té naši. Děti si vyzkoušeli vrtání, řezání s pilkou, broušení, lepení a jiné dovednosti. Nakonec jsme si stihli někteří i lodičku pomalovat různými motivy a ze zbytku dřeva vyrobit piráty. Už se moc těšíme na další lekci .

3. Lekce

Na třetí lekci jsme si vyrobili formuli ze dřeva. Děti se naučily řezat, znovu si zopakovaly vrtání, lepení a obrušování. Řekli jsme si také jaké další vozidla mohou jezdit po silnici a ty si také nakreslili, popsali jsme si části formule a vysvětlili si, jak funguje na formuli křídlo a proč formule nelétá když má křídlo a řídí ji pilot. Na formuli jsme poté připevnili magnet, který je popoháněl tyčinkou „motor“. Stihli jsme si také na formuli nakreslit závodní čísla a teď už jen hurá závodit!

4. Lekce

Na čtvrté lekci se děti naučily pracovat s jiným typem materiálu – s plastem a kovem. Děti vyráběly robota. Jako první se učili hledat správné matice ke šroubkům a natrénovaly si práci s nimi, protože jsme ji poté využili při stavbě robota. Části robota jsme postupně skládali k sobě, připevňovali je maticemi, šroubky a podložkami. Nakonec jsme zavrtali do hlavy hřebíky jako části obličeje. Na trup robota jsme poté dokreslili dle fantazie spínače a hodiny. Děti byly velmi pracovité a na práci soustředěné J

Komentáře jsou uzavřeny.