Projekty

 • Technické vzdělávání v MŠ – publicita   
 • Poznáváme cizí jazyky – Angličtina                                                                                                                                 
 • Mateřská škola Ostrava Blahoslavova 6, příspěvková organizace

  V naší školce probíhá projekt „Poznáváme cizí jazyky“. Děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka, učí se písničky, říkadla, které tematicky korespondují s průběhem kalendářního roku. Angličtina je provází celým dnem, i při běžných činnostech jako je čištění zoubků, hygieny, svačinky či v průběhu pohybových aktivit.

  Snažíme se, aby děti reagovaly na základní pokyny v angličtině a měly ji rády.
  Děti, které už angličtina oslovila, rády plní i úkoly zaměřené na grafomotoriku- vybarvování, kreslení, vystřihování a modelování.

  Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy

 • Spokojená školka
 • Spokojené děti
 • Pohyb s radostí 2018 
 • Těšíme se do školy
 • OZO – Ekohrátky II
 • Zahrada III Dopravní hřiště 
 • Zahrada II Otevřená hřiště 
 • Maminko, tatínku, pojď si hrát chvilinku
 • Staří mladí, buďme kamarádi
 • Pohyb s radostí 2019

Komentáře jsou uzavřeny.