Co se u nás děje?

Netradiční svátky jara v Mš

Milí rodiče,

i v této nelehké době, bychom Vám a dětem rádi jarní svátky zpříjemnily. A proto po dobu od 16.3 do 1.4. v čase 9:00 – 14:00 budou u vstupu do Mš vrbové větvičky, na které zavěsí paní učitelky své výrobky. Při procházce si můžete jeden výrobek vzít a zároveň jeden výrobek vyrobený doma zavěsit. Budeme velmi rádi, když se této akce zúčastníte a snad nám bude přát i počasí.

Zároveň prosíme o dodržování vládních nařízení.

Těšíme se na Vaši spolupráci

Kolektiv Mš

Zápis do Mš

Vážení rodiče,

dne 4. 5. 2021 se uskuteční zápis do naší mateřské školy. Prosím, sledujte naše webové stránky, kde budeme zveřejňovat aktuální informace ohledně zápisu.

Zároveň Vás budeme informovat o dnu otevřených dveří, který pravděpodobně proběhne on line.

Děkujeme

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka Mš

Informace ohledně realizace distanční výuky po dobu uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o distanční výuce po dobu uzavření. Výuka bude probíhat prostřednictvím setkávání on line, tak i dálkovou komunikací při zasílání pracovních listů, básniček a písniček, které budou paní učitelky vkládat na webové stránky jednotlivých tříd a zasílat i v emailové podobě. Budeme rádi za zpětnou vazbu.

Věříme, že v této nelehké době to společně zvládneme.

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka

Informace o stravování po dobu uzavření Mš

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, došlo od 1.3. 2021 k uzavření naší mateřské školy. MŠ Blahoslavova bude uzavřena do 21.3.2021.

Stravné máte po dobu uzavření automaticky odhlášenou. U platby za školné a stravné uvádějte vždy variabilní symbol dítěte. Pokud Vám ještě nedošly přihlašovací údaje ke stravě, prosím kontaktujte přímo paní vedoucí školní jídelny, a to prioritně e-mailem: sjblhahoslavova@seznam.cz, v nejnutnějších případech telefonicky na čísle: 596 120 452.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem kolektiv Mš

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že v měsíci dubnu proběhnou zápisy do 1. tříd. Bližší informace visí u vstupu do mateřské školy a na vývěsce.

Mgr. Zuzana Stanovská

Vyúčtování stravného

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o vrácení přeplatků. V těchto dnech probíhá zúčtování a kontrola.

V nejbližších dnech budete informování, kdy a jakým způsobem Vám budou přeplatky vráceny.

Děkujeme za trpělivost

Mgr. Zuzana Stanovská

INFORMACE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

Vážení rodiče, v letošním školním roce bude mateřská škola uzavřena od 1.7. 2021 do 31.8.2021. A to dle usnesení města Ostravy, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, výpis 2657- RMOb1822- 42- 21.

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka Mš

NOVÉ INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás poprosili o spolupráci v tomto covidovém období.

Žádáme Vás o předávání dětí do 8:15, poté bude budova uzavřena, z důvodu dezinfekce a zároveň paní učitelka odchází s dětmi do tělocvičny nebo sauny. Ve třídě tedy nebude nikdo přítomen. Samozřejmě se lze individuálně domluvit na jiném čase příchodu, z důvodu návštěvy lékaře či logopeda.

Vyzvedávání dětí po obědě bude probíhat do 12:15, poté bude budova opět uzavřena z důvodu dezinfekce prostor.

Vyzvedávání obědů je možné v čase 11:15, a to do jídlonosičů. Odpolední svačinku je možné vyzvednout v 13:30.

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí školní jídelny je nutné odhlašovat stravu výhradně přes e-stravu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kolektiv MŠ

INFORMACE KE STRAVNÉMU A ŠKOLNÉMU

Prosíme rodiče, aby si překontrolovali své platby za školné a stravné.

E- strava je průkazná a zcela v rukou Vás, rodičů. Nelze se tedy  na nic vymluvit a i přesto neustále evidujeme nedoplatky. Není to příjemná situace jak pro nás, tak pro Vás, kterých se to týká. Situace dnešní doby je velmi složitá- jsme bez většího osobního kontaktu, přesto Vedoucí ŠJ všechny zúčastněné průběžně kontaktuje e-mailem. Pokud došlo k nedorozumění, budeme hned řešit, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu: sjblahoslavova@seznam.cz

Před předáním dítěte, při znovuotevření MŠ, je POSLEDNÍ možnost dluh vyrovnat u paní vedoucí ŠJ (bočním vchodem A)