Informace o stravování po dobu uzavření Mš

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, došlo od 1.3. 2021 k uzavření naší mateřské školy. MŠ Blahoslavova bude uzavřena do 21.3.2021.

Stravné máte po dobu uzavření automaticky odhlášenou. U platby za školné a stravné uvádějte vždy variabilní symbol dítěte. Pokud Vám ještě nedošly přihlašovací údaje ke stravě, prosím kontaktujte přímo paní vedoucí školní jídelny, a to prioritně e-mailem: sjblhahoslavova@seznam.cz, v nejnutnějších případech telefonicky na čísle: 596 120 452.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem kolektiv Mš

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že v měsíci dubnu proběhnou zápisy do 1. tříd. Bližší informace visí u vstupu do mateřské školy a na vývěsce.

Mgr. Zuzana Stanovská

Vyúčtování stravného

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o vrácení přeplatků. V těchto dnech probíhá zúčtování a kontrola.

V nejbližších dnech budete informování, kdy a jakým způsobem Vám budou přeplatky vráceny.

Děkujeme za trpělivost

Mgr. Zuzana Stanovská

INFORMACE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

Vážení rodiče, v letošním školním roce bude mateřská škola uzavřena od 1.7. 2021 do 31.8.2021. A to dle usnesení města Ostravy, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, výpis 2657- RMOb1822- 42- 21.

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka Mš

NOVÉ INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás poprosili o spolupráci v tomto covidovém období.

Žádáme Vás o předávání dětí do 8:15, poté bude budova uzavřena, z důvodu dezinfekce a zároveň paní učitelka odchází s dětmi do tělocvičny nebo sauny. Ve třídě tedy nebude nikdo přítomen. Samozřejmě se lze individuálně domluvit na jiném čase příchodu, z důvodu návštěvy lékaře či logopeda.

Vyzvedávání dětí po obědě bude probíhat do 12:15, poté bude budova opět uzavřena z důvodu dezinfekce prostor.

Vyzvedávání obědů je možné v čase 11:15, a to do jídlonosičů. Odpolední svačinku je možné vyzvednout v 13:30.

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí školní jídelny je nutné odhlašovat stravu výhradně přes e-stravu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kolektiv MŠ

INFORMACE KE STRAVNÉMU A ŠKOLNÉMU

Prosíme rodiče, aby si překontrolovali své platby za školné a stravné.

E- strava je průkazná a zcela v rukou Vás, rodičů. Nelze se tedy  na nic vymluvit a i přesto neustále evidujeme nedoplatky. Není to příjemná situace jak pro nás, tak pro Vás, kterých se to týká. Situace dnešní doby je velmi složitá- jsme bez většího osobního kontaktu, přesto Vedoucí ŠJ všechny zúčastněné průběžně kontaktuje e-mailem. Pokud došlo k nedorozumění, budeme hned řešit, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu: sjblahoslavova@seznam.cz

Před předáním dítěte, při znovuotevření MŠ, je POSLEDNÍ možnost dluh vyrovnat u paní vedoucí ŠJ (bočním vchodem A)