Pro rodiče

INFORMACE RODIČŮM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
MŠ BLAHOSLAVOVA

Školní rok začíná ve středu 1.9.2021

Provoz mateřské školy je stanoven od 6:30 do 16:00 hod.
Příchod dítěte do MŠ musí být nejpozději do 8:15 hod.

Dítě bude potřebovat pro pobyt v mateřské škole:

  • pevné papuče,
  • hrací oblečení,
  • oblečení pro pobyt venku,
  • pyžamo.
  • Hygienické potřeby po domluvě na třídní schůzce, která proběhne začátkem září, konkrétní termín bude předem upřesněn.

Desatero pro rodiče


Rodičům…

Počátek docházky dítěte do mateřské školy je vždy významnou událostí týkající se celé rodiny dítěte. Tento důležitý okamžik je spojen s nejistotou a obavami, jak bude dítě tento přechod zvládat, jaké problémy se vyskytnou a zda se podaří tento náročný moment překonat bez výrazné újmy na dětské psychice. Adaptace dítěte do prostředí mateřské školy je dlouhodobou záležitostí a je spojena s určitými riziky na počátku docházky. Významným hlediskem určujícím úroveň přechodu dítěte do mateřské školy je jeho věk, zralost, způsobilost a připravenost pro vstup do mateřské školy. Úspěšnost adaptace dítěte na prostředí mateřské školy a jeho další začlenění do skupiny vrstevníků jsou ve velké míře závislé na osobnostních a profesních kvalitách předškolního pedagoga. Jeho profesionální úroveň a lidský přístup k problémům dítěte jsou prostředkem k překonání prvotních potíží dítěte, navázání partnerského vztahu s rodinou dítěte a získání její důvěry.

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

1. Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, přijďte se s ním podívat na prostředí, seznamte se s paní učitelkou.

2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.

3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

4. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty.Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.

5. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.

6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.

7. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem – plyšovou hračku, látkový kapesníček…

8. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.

9. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

10. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy u rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.

Co by dítě mělo umět před nástupem do mateřské školy

– vydržet bez maminky či tatínka v cizím prostředí
trénujte nejdříve v rodině, později i mezi méně známými lidmi

– umět se obléknout a svléknout, obout a zout
alespoň částečně, paní učitelky i starší děti rády pomohou, je dobré zavést v určitém pořadí

– poznat si svoji značku, kterou je označeno místo pro ukládání osobních věcí
děti mají v MŠ své značky, veďte je rovněž ke správnému ukládání svých věcí

– poznat si své oblečení, obuv
alespoň částečně, náročné i pro starší děti. Každopádně je nutné označit nebo podepsat všechny osobní věci svému dítěti, aby je poznala i paní učitelka!

– používat WC
umět si stáhnout kalhoty a spodní prádlo a obléci je zpět

– umýt si ruce, utřít se do ručníku, vyčistit si zuby
budeme dále upevňovat a zdokonalovat

– vysmrkat se
navykejte dítě samostatně smrkat, mějte na určeném místě papírové kapesníčky

– uklidit si po sobě hračky
trénujte doma každý den formou hry

– samostatně jíst lžící
ponechte dítě jíst samostatně, i když sní méně. Nabízejte dítěti pestrou stravu, včetně ovoce a zeleniny.

– pít z hrníčku

– bezpečně chodit po schodech
zejména správnou chůzi po schodech dolů

– zvykejte dítě na chůzi
dnešní děti se dopravují převážně auty a nemají potřebu samostatné chůze. Choďte s dětmi na procházky.

Vaše dítě určitě všechny činnosti před nástupem do MŠ nezvládne. Čím více toho ale bude umět, tím lepší bude pro něj start.

Komentáře jsou uzavřeny.