Základní informace o škole

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Název povinného subjektu

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace

Sídlo

Ostrava, Blahoslavova 6/1594, PSČ 702 00

Důvod a způsob založení

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 24.9.2002 číslo 943/19 s účinností ke dni 1.1.2003.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6,
729 29 Ostrava

Organizační struktura školy

Mateřská škola – kapacita:  81 dětí RED_ IZO: 600 144 429
IZO: 107 630 311
Školní jídelna – kapacita:  100 jídel IZO: 102 980 071

Datum zápisu do rejstříku škol: 1.1.2005

Kontaktní spojení

Adresa školy: Blahoslavova 6/1594, Ostrava, PSČ 702 00
Telefon MŠ: 596120453
Telefon ŠJ : 596120452
Fax:   –
E-mail: msblahoslavova@seznam.cz
Webové stránky: https://www.blahoslavova.moravskaostrava.cz
Úřadovna pro osobní návštěvu: kancelář mateřské školy

Údaje o bankovním spojení pro platby ve prospěch subjektu

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby:

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 22735761/0100

Platby lze poukázat rovněž hotově v pokladně mateřské školy u vedoucí školní jídelny pokladní hodiny pondělí – pátek, 10:00 – 12:00 nebo po osobní domluvě s vedoucí ŠJ

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Identifikační číslo organizace

75027305

DIČ

Nejsme plátcem daně z přidané hodnoty

Komentáře jsou uzavřeny.