Organizace dne

VNITŘNÍ DENNÍ REŽIM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

6:30 – 7:00
scházení dětí v ZELENÉ TŘÍDĚ , tvořivé činnosti a hry dětí

7:00 – 8:00
rozcházení dětí do kmenových tříd
tvořivé činnosti a hry dětí
výtvarné a pracovní činnosti s rozvíjením individuálních zálib a talentů
tělovýchovné chvilky a pohybové aktivity
komunikace s dětmi a s učitelkou
realizace plánovaných řízených činností navazující na třídní vzdělávací programy
tvůrčí realizace nápadů dětí
individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, rozvoj řeči

9,00 – 9:30
dopolední svačina

9:30
pokračování či individuální dokončení činností
hodnocení ranního programu
návrhy dětí na činnosti pro další den

9:50 – 11:40
příprava na pobyt venku
pobyt venku spojený s pokračováním činností, zaměřený na hry, pohybové aktivity, pracovní činnosti, poznávací vycházky,turistiku, sezónní činnosti
Činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší, pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích (příkaz ředitelky MŠ).

11:45 – 12,45
příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek

oběd ŽLUTÁ , ČERVENÁ třída 11:45 – 12:30
oběd ZELENÁ , MODRÁ třída 11:45 – 12:30

13:00 – 16:00

odpočinek , spánek (12,45 – 14:15) vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě (cca 30 min.) odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poslechu hudby, děti s nižší potřebou spánku vstávají nebo navštěvují kroužek angličtiny, nabídka klidových činností, tělovýchovná chvilka k povzbuzení aktivity dětí

odpolední svačina (14:30 – 14,45)
hry a činnosti zaměřené na volnou tvořivost dětí, hudební a výtvarný program, zájmové aktivity, individuálně plánované činnosti s individuálním přístupem, využití pobytu venku v letním období

Stanovený základní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, akcí pro rodiče, dětských dnů a podobných akcí.

Komentáře jsou uzavřeny.