Škola

Uspořádání a barevné ladění tříd tvoří celek BAREVNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA.
Domeček znázorňuje sounáležitost všech dětí a dospělých.

V pojetí přírody znamenají barvy roční doby a rok dítěte v mateřské škole:
PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO.

V pojetí sounáležitosti dětí s mateřskou školou, propojení tříd, propojení života školy a obce vyjadřují barvy:

ČERVENÁ     úsměv, radost, pohyb, energie
ŽLUTÁ     cit, pohoda, teplo, radost a veselé uvolnění
ZELENÁ     sounálěžitost s přírodou, regenerace a načerpání nové síly
MODRÁ     vyrovnanost, soulad, komunikace, sounáležitost se životem obce.

Přejeme si, aby naše mateřská škola byla pro děti barevným světem fantazie, her a poznání.

Mateřská škola vznikla 17. ledna 1965 jako dvoutřídní mateřská škola s jeslemi. Po zrušení jeslí se rozšířila na čtyři třídy   s celkovou kapacitou 81 dětí. Tato kapacita je maximální, je celoročně plně využita. Od 1. ledna 2003 je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Je situována do vily, která se vyznačuje specifickou zvláštností rodinného typu. Je proto prostředím, které má možnost propojení rodinné výchovy s výchovou v malé skupině.

Členění prostoru vyhovuje denním aktivitám, herním i zájmovým činnostem dětí. Děti se aktivně spolupodílejí na výzdobě interiéru, jednou z priorit mateřské školy je rozvíjení estetických aktivit.

Mateřská škola nabízí dlouhodobě doplňkové vzdělávací aktivity, spolupracuje taktéž s externími učitelkami a dalšími organizacemi.

Všechny pedagogické činnosti jsou plánovány tak, aby byly pro děti zajímavé a přitažlivé. Děti mají dostatek volnosti, nejsou přespříliš organizovány, pouze tam, kde si to vyžaduje situace z bezpečnostních důvodů.

Velkou pozornost věnujeme vztahům dětí k sobě navzájem, k dospělým, podporujeme jejich dětská přátelství, která se plně rozvíjejí zejména u nejstarších dětí i mezi jejich rodiči.

Dbáme, aby všechny děti měly rovnocenné postavení, nebály se vyjádřit souhlas i nesouhlas, aby každé dítě přiměřenými činnostmi a úkoly dosáhlo úspěchu.

Plně respektujeme rodinu jako výchovného partnera, její vlastní volbu výchovného stylu a životních hodnot u svých dětí.

Naší snahou je vytvořit otevřené a vstřícné vztahy, vzájemný respekt, ochotu spolupracovat a to vše především v zájmu péče o děti.

Komentáře jsou uzavřeny.