Akce v MŠ

Říjen 2021

1.10. Ukázková lekce kroužku Judo

V týdnu od 4. října bude zahájen provoz školní infrasauny:

6.10. Zahájení kroužku Judo (a dále každou středu od 14:45 – 15:30 vyjma prázdnin)

7.10. Zahájení kurzu plavání (a dále každý čtvrtek od 8:45 – 9:45 vyjma prázdnin)

12.10. Zahájení kroužku Zpívánky (a dále každé úterý od 14:45 – 15:30 vyjma prázdnin)

18. 10. Zahájení projektu „Poznáváme cizí jazyky na jednotlivých třídách

19.10. Ukázková hodina angličtiny pod vedením paní lektorky Mgr. Ondruškové (zelená třída)

20.10. Focení dětí v MŠ s vánoční tématikou (od 7:00)

20.10. Ukázková hodina angličtiny pod vedením paní lektorky Mgr. Ondruškové (modrá třída)

22.10. Halloweenské dopoledne s karnevalem

25.10. Drakiáda v parku (společná akce s rodiči od 15:45)

Listopad 2021

1.11. Divadelní představení v MŠ „O Otesánkovi“ (veselá pohádka o tom, že sladkosti, mlsky a dobroty našemu bříšku neprospívají)

4.11. Zahájení návštěv solné jeskyně (a dále každý čtvrtek dopoledne)

5.11. Rozšíření kroužku Judo o další den (společně se středou dále nově i každý pátek od 14:30 – 15:15)

10.11. Uspávání broučků a lampióvý průvod (společná akce s rodiči od 15:45)

11.11. Solná jeskyně

15.11. Zahájení projektu „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (a dále každé pondělí dopoledne vyjma prázdnin)

18.11. Solná jeskyně

22.11. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale zrušeno (provozní důvody na straně tenis. klubu)

23.11. Moje vlastní loutka (výtvarná dílna v Divadle loutek – modrá a zelená třída)

24.11. Tvůrčí dílničky s rodiči k blížícímu se adventu

25.11. Solná jeskyně

29.11. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (žlutá třída)

Prosinec 2021

1.12. Čtenářská pregramotnost u předškolních dětí aneb „Rosteme s knihou“ (odborně vedené setkání pro rodiče v zelené třídě)

2.12. Solná jeskyně

6.12. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (žlutá třída)

6.12. Mikuláš, čert a anděl v MŠ

8.12. Matematická pregramotnost /zrušeno/

9.12. Solná jeskyně /zrušeno/

10.12. Divadelní představení „Jablíčko“ v Divadle Jiřího Myrona /zrušeno/

13.12. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (žlutá třída) /zrušeno/

15.12. Moje vlastní loutka (výtvarná dílna v Divadle loutek – žlutá a červená třída)

16.12. Solná jeskyně /zrušeno/

17.12. Kurz plavání (náhradní termín za 9.12.)

17.12. Solná jeskyně

20.12. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (žlutá třída)

20.12. Kurz plavání (náhradní termín za 16.12. od 9:30, odjezd autobusu v 9:00)

20.12 Solná jeskyně (pro všechny děti, které nejdou na bazén ani na tenis)

21.12. Dopolední posezení u vánočního stromku

Leden 2022

V týdnu od 3. ledna bude zahájen provoz školní tělocvičny:

3.1. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (žlutá třída)

10.1. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (žlutá třída)

11.1. Třídní schůzky v 15:30 (červená třída)

12.1. Matematická pregramotnost v 15:00  Rozvíjí v mateřské škole systematicky matematické myšlení (odborně vedené setkání pro rodiče v zelené třídě).

13.1. Třídní schůzky v 15:30 (žlutá třída)

17.1. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (žlutá třída)

18.1. Třídní schůzky v 15:30 (zelená třída)

20.1. Divadelní představení v MŠ „Klaun v cirkuse“

20.1. Třídní schůzky v 15:30 (modrá třída)

24.1. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (žlutá třída)

26.1. Školní zralost – budeme mít předškoláka V čem přesně školní zralost a připravenost spočívají? A co by měl předškolák zvládat a umět, když jde k zápisu? (odborně vedené setkání pro rodiče v zelené třídě od 15:00 hod).

31.1. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (žlutá třída)

Únor 2022

2.2. Maškarní ples (zábava na celé dopoledne)

7.2. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (žlutá třída – poslední lekce)

7.-11.2. Lyžařský kurz na Skalce

14.2. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale zrušeno (provozní důvody na straně tenis. klubu)

14.2. Valentýnský barevný týden /zrušeno/

14.2. Srdíčkový den (všichni v červeném) /zrušeno/

14.2. St. Valentine´ s Day, Coffee Afternoon (15:00 – 17:00) /zrušeno/

21.2. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale (zelená třída – první lekce)

21.-25.2. Ptačí týden

22.2. Návštěva planetária

24.2. Zahájení kroužku předškoláků určeno všem, kteří se chystají tento rok do ZŠ (a dále každý čtvrtek od 13:00 – 14:00 vyjma prázdnin)

Jarní prázdniny 28.2. – 4.3. 2022

28.2. Projekt „Pohyb s radostí“ v tenisové hale zrušeno (prázdninový provoz)

Březen 2022

2.3. Kroužek Judo zrušen (prázdninový provoz)

4.3. Kroužek Judo zrušen (prázdninový provoz)

7.3. Zahájení kroužku Atletická školka (a dále každé pondělí od 15:00 – 15:45 vyjma prázdnin)

10.3. Jarní bál (zábava na celé dopoledne)

15.3. Projekce v přenosném planetáriu  (film plný písniček o světě molekul a stvoření Země, který bude vzbuzovat představivost dětí)

16.3. Návštěva knihovny

17.3. St. Patrick´ s Day Coffee Afternoon /zrušeno/

17.3. Zpívánky (náhradní termín)

21.3. Míša Růžičková: Bezpečně přes cestu (dětská ikona Míša Růžičková děti zábavnou formou naučí jak bezpečně cestovat a hlavně přecházet přes cestu. Představení Míši v Domě kultury města Ostravy doprovází písničky, tanečky a děti zapojuje přímo do děje představení).

23.3. Vynášení Moreny (dopolední akce v MŠ)

25.3. Škvoři a hmyzí domeček (dopolední stavba domečku na školní zahradě spojená s probouzením broučků)

29.3. Nemocnice pro medvídky

Duben 2022

1.4. Zahájení výzdoby velikonočního stromu na zahradě MŠ

6.4. Tvůrčí dopoledne pro děti se studenty SŠ prof. Z. Matějčka

6.4. Velikonoční dílničky s rodiči

12.4. Divadelní představení v MŠ „O princi Bajajovi“

13.4. Anglické Velikonoce (dopoledne v MŠ s anglickou velikonoční tradicí)

19.4. Návštěva dopravního hřiště (Zelená třída dopoledne)

25.4. Návštěva dopravního hřiště (Modrá třída dopoledne)

26.4. Den otevřených dveří pro rodiče, kteří májí zájem umístit zde své dítě v příštím školním roce (od 8:00 – 11:00)

26.4. Zpívánky (náhradní termín)

27.4. Projekce sférického kina v Komenského sadech v rámci Dne Země

28.4. Pálení čarodějnic

Květen 2022

2.-6.5. Zápis do MŠ

4.5. Besídka ke Dni matek v zelené třídě

9.5. Ukončení projektu „pohyb s radostí“

9.5. Besídka ke Dni matek v modré třídě

11.5. Zápis na prázdninový provoz pro děti z jiných MŠ

11.5. Besídka ke Dni matek ve žluté třídě

12.5. Beseda s městskou policií (ve 13:00 pro předškoláky) na téma Bezpečně pro MŠ

12.5. Besídka ke Dni matek v červené třídě

17.5. Venkovní focení dětí společné focení tříd od 8:00, zájemci mohou nechat děti fotit rovněž samostatně nebo se sourozenci (zájemci o individuální fotografie se hlásí u paní učitelky na třídě)

24.5. Divadelní představení na ZUŠ pro předškoláky (dopoledne)

24.5. Zpívánky pro rodiče (klasická lekce kroužku Zpívánky ve 14:45 bude od 15:30 prodloužena o vystoupení dětí před jejich rodiči)

31.5. Netradiční olympiáda (soutěžní dopoledne v netradičních disciplínách na zahradě MŠ)

31.5. Zpívánky s paní Linhartovou

Červen 2022

1.6. Den Dětí (dopolední hledání pokladu v parku)

1.6. Judo náhradní hodina (sloučeny dvě lekce pro děti ze středečního kroužku)

2.6. Beseda s městskou policií (ve 13:00 pro předškoláky) na téma Besip pro MŠ

2.6. Divadelní představení na zahradě MŠ „Cuk a Kuk (dopoledne zdarma ke Dni dětí)

6.-.10.6. Indiánský týden

7.6. Celodenní výlet (každá třída zvlášť, děti jsou ten den odhlášeny z oběda)

10.6. Projektový den Malí odborníci a Mravenčí kamarádi

13.6. Kroužek Atletická školka (náhradní lekce)

13.6. Divadelní představení v MŠ „Jak čmeláčci léčili kytičku“

14.6. Zpívánky s paní Linhartovou

15.6. Netradiční olympiáda (finále pro šest nejšikovnějších dětí na ZŠ Ostrčilova)

16.6. Pasování předškoláků se zahradní slavností v 15:00 na zahradě MŠ nejen pro předškoláky (za nepříznivého počasí proběhne pouze pasování a divadelní představení v MŠ)

Červenec 2022

Prázdninový provoz v naší mateřské škole bude ve dnech 1. – 15. července 2022. Provoz mateřských škol v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je rozložen tak, aby bylo možno po zbývající dny prázdnin (mimo 25.08. až 31.08.2022) umístit děti, které z vážných důvodů nemohou trávit prázdniny ve své rodině, do náhradní mateřské školy dle rozpisu:

18.-29.7. MŠ Ostrčilova, Špálova a Dvořákova

1.-12.8. MŠ Poděbradova a Šafaříkova

15.-24.8. MŠ Varenská, Na Jízdárně a Křižíkova

Komentáře jsou uzavřeny.