Převzetí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Žádáme všechny uchazeče přijímacího řízení, resp. jejich zákonné zástupce, aby se v tomto týdnu dostavili do MŠ převzít si rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 mezi 8-14:00 hod. Pokud Vám tento čas nevyhovuje, domluvte si prosím individuální schůzku na tel. č. 730516684 nebo emailem na msblahoslavova@seznam.cz.

Informativní schůzka pro rodiče nových dětí

První informativní schůzka s rodiči dětí, které k nám nastupují od nového školního roku 2022/2023, se uskuteční ve čtvrtek 9.6.2022 v 15 hodin v prostorách tělocvičny MŠ (suterén budovy). Na schůzce se dozvíte informace o platbách a organizačních záležitostech mateřské školy a bude také zapotřebí vyplnit základní formuláře k dokumentaci dítěte. Účast nutná, prosíme, bez dětí.

Informace pro rodiče z naší mateřské školy k prázdninovému provozu (1.-15.7. 2022)

Provozní doba MŠ: od 6:30 do 16:00 hodin

Stravné: Děti 3 – 6 let …………. 42,- Kč, děti 6 – 7 let………….. 44,- Kč

Školné: 218,- Kč (platí všechny děti naší MŠ, které využijí prázdninový provoz, vyjma předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou)

Platby školného a stravného na měsíc červenec budou probíhat v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Nagyové v těchto dnech:

  • ve ČTVRTEK 9.6. 2022 od 6:30 – 9:00 hod.
  • v ÚTERÝ 14.6. 2022 od 6:30 – 9:00 hod.
  • ve ČTVRTEK 16.6. 2022 od 13:00 – 16:00 hod.

Informace pro rodiče z jiných MŠ, kterým děti nastupují na prázdninový provoz (1.-15.7. 2022) do naší mateřské školy

Provozní doba MŠ: od 6:30 do 16:00 hodin

Stravné: Děti 3 – 6 let …………. 42,- Kč, děti 6 – 7 let………….. 44,- Kč

Školné: 218,- Kč

  • předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí
  • zaplacené školné se přihlášeným dětem nevrací

Platba na měsíc červenec proběhne ve ČTVRTEK 26.5. 2022 od 7:00 – 13:00 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Nagyové. Pokud v tomto termínu nebude provedena platba, dítě nemůže být do MŠ přijato.

Prosíme rodiče o odhlašování stravy u vedoucí školní jídelny nejpozději den předem telefonicky v čase (8:00-11:30) na tel. čísle: 596120452 nebo emailem: sjblahoslavova@seznam.cz.