Co se u nás děje?

Informace pro rodiče z jiných MŠ, kterým děti nastupují na prázdninový provoz (1.-15.7. 2022) do naší mateřské školy

Provozní doba MŠ: od 6:30 do 16:00 hodin

Stravné: Děti 3 – 6 let …………. 42,- Kč, děti 6 – 7 let………….. 44,- Kč

Školné: 218,- Kč

  • předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí
  • zaplacené školné se přihlášeným dětem nevrací

Platba na měsíc červenec proběhne ve ČTVRTEK 26.5. 2022 od 7:00 – 13:00 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Nagyové. Pokud v tomto termínu nebude provedena platba, dítě nemůže být do MŠ přijato.

Prosíme rodiče o odhlašování stravy u vedoucí školní jídelny nejpozději den předem telefonicky v čase (8:00-11:30) na tel. čísle: 596120452 nebo emailem: sjblahoslavova@seznam.cz.

Uzavření školní zahrady

Z důvodů plánovaných oprav je zahrada mateřské školy v tomto kalendářním roce pro veřejnost uzavřena. Seznam škol, jejichž zahrady a hřiště budou letos otevřeny veřejnosti, projednala Rada městského obvodu na své 62. schůzi.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Stanovení výše úplaty v době prázdninového provozu

Úplata v době prázdninového provozu v roce 2022 je stanovena na 218,- Kč.

Prázdninový provoz MŠ Blahoslavova 6, p.o.: 1.-15.7.2022

Počet vyučovacích dnů v období prázdninového provozu: 19

Výpočet: 9 / 19 * 460 = 217,89

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 2. – 6. května 2022. Abyste si mohli naši mateřskou školu prohlédnout, připravili jsme pro Vás a Vaše děti Den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 26. dubna 2022 od 08:00 – 11:00 hodin. Na vše, co vás bude zajímat, vám ochotně odpoví zastupující ředitelka MŠ nebo učitelky v jednotlivých třídách.

Těšíme se na setkání s vámi i s vašimi dětmi!

Zápis pro školní rok 2022/2023

Zápis do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v období od 2.5 do 6.5 2022

Veškeré důležité informace k zápisu, včetně postupu pro elektronické vyplnění a následné odevzdání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a formulář potvrzení lékaře najdete na portále předškolního vzdělávání https://ms.ostrava.cz/

K osobnímu podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání využijte prosím tyto uvedené dny a časy:

2. května 2022 od 09:00 do 11:00 hodin

3. května 2022 od 07:00 do 16:00 hodin

4. května 2022 od 09:00 do 11:00 hodin

5. května 2022 od 14:00 do 16:00 hodin

6. května 2022 od 09:00 do 11:00 hodin

Ředitelka mateřské školy

Na základě usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 4092/RMOb1822/66/22 ze dne 28.3. 2022 byla s účinností od 1.4. 2022 jmenována do funkce ředitelky Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, p.o. paní Bc. Cveta Mistríková.

Uzavření Mateřské školy v úterý 22.3.2022

Vážení rodiče, z důvodu plánovaného jednodenního přerušení dodávky pitné vody rozhodla Rada městského obvodu MOaP o přerušení provozu Mateřské školy v úterý 22.3.2022.

MŠ opět otevřena od 17.2.2022

Vážení rodiče,
přestože stále ještě nemáme všechny zaměstnance k dispozici, ve čtvrtek 17.2.2022 bude MŠ již opět otevřena a to alespoň ve Žluté a v Modré třídě. Děti z Červené třídy po převlečení na svých šatnách prosím přiveďte do Žluté třídy, děti ze Zelené třídy prosím stejně tak přiveďte do Modré třídy. Stravu dětí od pondělí 14.2. do středy 16.2. paní vedoucí kuchyně odhlásí všem. Kontakt na paní vedoucí Nagyovou: sjblahoslavova@seznam.cz nebo telefonicky 596120452.

Mgr. Ivanská Zdeňka

Karanténa v MŠ

Vážení rodiče, mateřská škola bude do středy 16.2.2022 pro karanténu u většiny zaměstnanců uzavřena. Všichni budete ještě během dnešního dne informováni i telefonicky a emailem. Předpokládáme, že ve čtvrtek by již MŠ mohla být otevřena. Strava do středy (včetně) bude dětem automaticky odhlášena.

Omlouvám se za kompilace a děkuji za pochopení.

Mgr. Ivanská Zdeňka