Fotogalerie

Rozloučení s předškoláky 17.6.2021

Ve třídě 22.6.2021

Hrajeme a cestujeme  autobusy, vlakem…  výlety do všech zemí

Kamarádi v parku 21.6.2021

Využili jsme krásného počasí a s dětmi jsme vyrazili na dlouhou procházku do Komenského sadů. Děti si v parku hrály, běhaly, užívaly si krásné přírody. Potkaly nového kamaráda – ježka.

Hledání pokladu

Ke dni dětí jsme si nachystali spoustu dobrodružství. Jednoho dne ráno přišel dopis od skřítka, který nám v parku zanechal poklad. Nebylo to ale tak jednoduché, s dětmi jsme společně museli splnit úkoly, které si pro nás skřítek nachystal. Po jejich splnění nás čekala hádanka, která nás dovedla, až k samotnému pokladu.

Pocitový chodníček

Žlutá a Zelená třída dala ruce dohromady a společně jsme si s dětmi opravili pocitových chodníček na naší zahradě. 

Den dětí – návštěva divadla 1.6.2021

Oslavu Dne dětí jsme započali výletem do Loutkového divadla na pohádku Jak byla vosa Marcela ráda, že je. Pohádka se dětem moc líbila a konečně jsme po dlouhé době mohli navštívit divadlo. Společně jsme se pak prošli městem a povídali si, co se nám nejvíce líbilo, a to jsme si pak také společně nakreslili.

Výlet na hrad Starý Jičín 15.6.2021

V úterý ráno v 7:30 jsme s dětmi vyrazili na zříceninu hradu Starý Jičín. Uvítal nás kastelán v dobovém kostýmu. Po krátkém odpočinku se děti  pustily do hledání hradního pokladu. Na několika stanovištích splnily dané úkoly až se dostaly ke klíči od pokladu. Tímto klíčem poté odemkly nalezenou truhlici s pokladem. Část soutěžních stanovišť se nacházela na nádvoří hradu a konec putování za pokladem byl ve strážní věži. Po nalezení pokladu si děti přímo na hradním nádvoří opekly na připraveném ohništi svého buřtíka. Program byl velmi zajímavý. Mnohé děti, po všech dojmech a zážitcích, „spravedlivě“ usnuly v autobuse cestou domů. Počasí nám přálo a všem se výlet líbil.

Pilný jako včelička 26.5.2021

Děti ze Žluté třídy byly pilné jako včelky. Naučily se poznávat hmyz a jarní květiny, namalovaly si odkvétající pampelišky v trávě. Střihaly, lepily a malovaly – a vyráběly včelky. Ty se pak „rozletěly“ nad loukou s pampeliškami. A už vědí, že včelka má žihadlo, a že opyluje květinky, a že nám dává med, a že…

Každý jsme jiný 17. – 21. 5. 2021

V týdnu od 17. do 21. 5. 2021 jsme si společně s dětmi povídali o tom, co nás baví, o tom, jací jsme, o našich kamarádech, o lidech z celého světa, o náladách a našich zálibách. Každý si zkusil namalovat sám sebe. Společně jsme pak tvořili  svět a naše kamarády z celého světa.

Hrajeme si se stavebnicemi 15.5.2021

Stavebnice přispívají k cílenému rozvoji tvořivosti u dětí, která je velmi důležitá pro další rozvíjení schopnosti objevovat. Stavěly svůj „vysněný“ dům ve čtyřech skupinách z různých stavebnic. Důležitá byla vzájemná spolupráce ve všech skupinách. Byla to týmová práce – děti to bavilo.

Máme miminko 13.5.2021

Dnes jsme si s dětmi povídali o miminkách. Prohlíželi jsme si fotografie přinesené z domova – jak jsme vypadali jako malí… Děti si vyrobily svá miminka – rozvoj jemné motoriky – stříhaní, domalování. Naučili jsme se básně a písně – ukolébavky .

Já a moje rodina 10.5.2021

Děti kreslily svou rodinu. Za úkol měly zaplnit celou plochu výkresu a pojmenovat členy rodiny.

Moje maminka

Na školní zahradě 5.5.2021

Využili jsme pěkné počasí a vyrazili na školní zahradu. Děti se projely na koloběžkách, upletly si věnečky z pampelišek a nakonec se zastavily u „strážkyně“ naší zahrady…

Angličtina – barvy

V dnešní hodině jsme se věnovali procvičování barev.

Ranní cvičení

Nedílnou součástí dne v mateřské škole je ranní cvičení, které je primárně zaměřeno na protažení a posílení různých svalových skupin. Rozcvička je důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost, kdy se aktivuje hybný systém, uvolní a rozhýbají se kloubní struktury a protáhnou se svalové skupiny.

Rej čarodějnic 30.4.2021

Letí, letí černý mrak,ano, ano, je to tak.
Čarodějka v černém hávu,letí dneska na oslavu.
U ohně si poskočí,dokola se zatočí.  

Poslední den v dubnu se konal ve znamení všech čarodějnic a čarodějů, kteří si dali sraz u nás v Mš. Za zpěvu čarodějnických písní, kouzlení, vaření lektvarů a tancem si děti, v nádherných kostýmech, užily čarodějnické dopoledne. Děti měly splnit 6 úkolů (ty bravurně zvládly) a pak byly odměněny certifikátem.

Výroba čarodějnic 29.4.2021

Blíží se svátek čarodějnic a tak si děti vytvořily každý svou čarodějnici….

Za zvířátky okolo světa 26.4.2021

V tomto týdnu jsme se zaměřili na zvířata, která u nás nežijí, ale můžeme je potkávat pouze v ZOO. Děti tvořily technikou koláže – stříhaly, lepily a vodovými barvami zaplnily celou plochu výkresu, svého oblíbeného zvířete.

Rozhovory 15.4.2021

Jako každý den, sedli jsme si s dětmi do kruhu a povídali si. Dnes to bylo o jaru, hospodářských zvířatech, o počasí.

Jarní dvorek – společná práce dětí 14.4.2021

Společné práce děti baví. Připravily si svá hospodářství. Namalovaly si jednotlivá zvířátka, budovy, stromy – vše, co patří ke statku. Pak už jen střihaly, lepily a dokreslovaly dle jejich fantazie. Hotové práce máme vystaveny ve třídě.

Tak opět ve školce 13.4.2021

Předškoláci se dočkali. Konečně mohli do školky. S nadšením se pustili do pracovních listů a her. A protože Justýnka K. měla narozeniny, tak jsme oslavovali…

Děti vyráběly keramiku na JARMARK 24.2.2021

Všichni se těšíme na jarní jarmark pro rodiče. Postupně s dětmi vyrábíme různé dekorační předměty. Naše děti mají rády ruční výtvarné práce, třeba i s keramikou…

Co najdeme v knihách 22.-26.2.2021

Tématem týdne od 22. do 26. 2. byla KNIHA. S dětmi jsme si povídali o tom, co předcházelo knihám, jaká je jejich nejoblíbenější kniha, kdo jim doma čte, kde můžeme knihu koupit nebo si ji půjčit, kdo je to ilustrátor a spisovatel a spoustu dalšího. Děti si během týdne vyrobily svou knihu, záložku do knihy, naučily se písničku o knihách.    

A TO JE VÝSLEDEK PRÁCE NAŠÍCH DĚTÍ ŽLUTÉ TŘÍDY „MOJE OBLÍBENÁ KNIHA“

Svět notiček 15.2.2021

Nota je základní grafický symbol pro označení tónu. K zápisu not slouží notová osnova. Umístění noty v notové osnově určuje výšku tónu. Tvar noty určuje  délku trvání tónu. Pomocí not se zapisuje hudba.  Cílem tohoto týdenního plánu, je seznámit děti s tím, že hudba se dá zapisovat. Chceme podpořit jejich vztah k hudbě a písničkám, které nás provázejí celým životem. I když možná neumíme zpívat a na nic hrát, rádi zpíváme a posloucháme ty, co to umí… Takže jsme malovali, lepili a hlavně zpívali a hráli na naše hudební nástroje. I to naše „Sluníčko“ se radovalo a tančilo s námi.

Byla jedna pohádka 5.2.2021

Povídali jsme si o pohádkách, pohádkových bytostech, hradech a zámcích, ve kterých princezna a princové žili. Tak jsme si ty „pohádky“ nakreslili a zahráli.

Karneval II tělocvična

Poté jsme šli pozdravit děti z celé školky a ukázat jim naše krásné masky a povědět básničku o šaškovi. Cesta nás pak zavedla až do tělocvičny, kde náš čekalo mnoho her, soutěží, hudby, tance a smíchu.

Karneval Žluté třídy 10. 2. 2021

Ve středu 10. 2. 2021 k nám přitančil náš nový kamarád šašek Zrzek a pozval nás na karneval plný zábavy. Všechny dětí se a od rána převlékaly, malovaly, zdobily a připravovaly. Nejprve proběhl rej masek ve Žluté třídě.

Příprava na karneval 9.2.2021

Tento týden se s dětmi věnujeme tématu masopust a karneval. Mimo jiné se pilně připravujeme na karneval, který je již za dveřmi – vyrábíme si masky myšek, učíme se básničky a trénujeme písničky a tanečky. Během toho jsme také zvládli vyrobit našeho průvodce karnevalem, nového kamaráda šaška Zrzka.

Ptáček na krmítku 19.1.2021

Dnes dopoledne si děti vyrobily pěkné krmítko i s ptáčkem…Děti poznávaly jednotlivé druhy ptáků a podle toho jejich kresby byly barevné. (Brhlík lesní, Sýkora koňadra, Červenka obecná…)

Ptáčci v zimě 18.1.2021

Venku byl velký mráz (-16°C) a my jsme nemohli ven. Tak jsme se pustili do práce ve školce. V rámci týdenního plánu (podtéma „zvířata v zimě“) jsme společně s dětmi Žluté třídy vytvořili výtvarnou koláž „Ptáčci v zimě“. Děti malovaly, vybarvovaly, stříhaly a lepily. Výslednou práci máme vystavenou ve třídě.

Konečně sníh 14.1.2021

Tak se děti dočkaly sněhu. K velké radosti našich dětí konečně napadlo, všude bílo…Samozřejmě jsme šli do parku, kde jsme si  s dětmi užili  pořádné sněhové radosti. Děti stavěly sněhuláčky, vyšlapávaly cestičky ve sněhu nebo se jen tak koulovaly. Došlo i na „andělíčky“. Tak ať jim sníh alespoň nějakou chvíli vydrží.

Motivační hra Zima 7.1.2021

Děti přiřazovaly do kruhu ročního období obrázky k tématu. Procvičily svou slovní zásobu, rozvíjely fantazii, „co by se stalo kdyby…“, bezpečnost. Naučily se nové písně o sněhulákovi, rytmizovaly. Prožitkovou formou jsme si hráli na sněhové vločky, na stavění sněhuláků, vodu, mráz, sluníčko. Teď už jen čekáme na sníh…

Tři králové 6.1.2021

V naší BMŠ jsme oslavili Svátek Tří králů. Poté, co jsme si 3 krále vybarvili, nasadili jsme si koruny a vyrazili koledovat. Chtěli jsme udělat radost ostatním dětem ve školce. Myslím, že se to podařilo. Naše děti ze Žluté třídy předvedly, jak umí pěkně zpívat. Všechny děti byly nadšené, byl to pěkný zážitek.

Koruny králů 5.1.2021

Dnes jsme si povídali o svátku Tří králů, významu jejich poselství a také o významu nápisu K+M+B 2021, který se nad dveřmi domů tento den objevuje. Děti ve školce vyrobily koruny se jmény jednotlivých králů, a už se těší, až s nimi budou koledovat…

Slavnostní vánoční dopoledne 18.12.2020

Jeden z posledních předvánočních dnů prožily naše děti slavnostně. Poté, co si vyrobily řetěz přátelství a andělíčky, si připomněly lidové vánoční zvyky a tradice. Rozkrojily si jablko, vytvořily si svícínky z jablíček, pouštěly lodičky a nechyběly ani prskavky. Po obědě u slavnostně prostřeného stolu, předvedly děti Žluté třídy dramatizaci „Příchodu Marie do Betléma“. Za zpěvu koled se pustily do rozbalování dárečků, které musely ihned vyzkoušet.

Radost měli všichni.                                     „…šťastné a veselé Vánoce všem!“

Zdobení vánočního stromečku ve Žluté třídě 15.12.2020

Všechny děti těší na Ježíška Vánoce. A k Vánocům neodmyslitelně patří vánoční stromeček. Proto jsme se rozhodli ozdobit si vánoční stromeček v naší Žluté třídě. Děti se s velkým elánem a radostí zapojily do práce. S rozsvícením stromečku se rozzářily i oči dětí.

Draci v hrnci – Na koblížcích s pracharandou smlsneme si s dračí bandou

V neděli, 6.12.2020, Česká televize na Déčku vysílala druhou část pořadu z naší MŠ Blahoslavova.

ČT už to má v archívu na svých stránkách. Naše děti jsou v minutách 3min40s, 9min01s  a 11min40s

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10604180179-draci-v-hrnci/420234100071024

Betlém 10.12.2020

Putování Josefa a Marie skončilo v Betlémě, ve chlévě. Děti si společně vytvořily „jesličky“ dle vlastní fantazie, radostně prožívaly očekávaný příchod vánočního období.

Advent 10.12.2020

K adventu patří vánoční přáníčka. Děti vytvořily přáníčka pro své rodiče.

Draci v hrnci – Šunkové rolky pro kluky i holky

V neděli, 29.11.2020, Č.T. na Déčku vysílala naše Draky v hrnci. ČT už to má v archívu na svých stránkách. Naše děti jsou v minutách 4min30s, 9min10s a 12min20s

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10604180179-draci-v-hrnci/420234100071023

ANGLIČTINA ve Žluté třídě 24.11.2020

Hrníček 24.11.2020

Protože ke zdravé výživě patří pitný režim, děti si vytvořily nádherné „hrníčky“

Oslavy narozenin 23.11.2020

Tentokrát, měly narozeniny, Eliška a Sofinka – dokonce ve stejný den. Krásných 6 let. Tak jsme spolu s dětmi Žluté třídy oslavovali. Byla moc hezká přáníčka, objetí od kamarádů.

Jablkový labyrint 23.11.2020

Všechny naše děti mají rády labyrinty. A protože probíráme zdravou výživu, děti pomohly červíčkovi najít cestu do jablíčka. Pak si pracovní list vybarvily.

Svatý Martin ve žluté třídě 12.11.2020

Oslava svátku svatého Martina má v naší školce již mnohaletou tradici. Svatý Martin na bílém koni sice nepřijel, ale ve Žluté třídě si ho děti užily jaksepatří. Spousta barevných koníků, které si dětí samy vyrobily, nové říkanky a pranostiky. V úterý jsme vyráběli martinské husy. A v pátek jsme si zahráli příběh svatého Martina za zpěvu písně „Už Martin na bílém koni“

Svatomartinská husa 10.11.2020

Děti si vyrobily svou husu plnou peří.

Kůň svatého Martina 9.11.2020

Děti se už těší na příchod sv. Martina. Stříhají, malují, lepí – vyrábí svého koně. A povídáme si o legendě a tradicích.

Pět smyslů člověka 5.11.2020 

Nejdříve jsme si s dětmi sesedli a kostkou vybírali pět smyslů, o kterých jsme si povídali. Děti se pak rozdělily do skupin, kde měly za úkol vymyslet a nakreslit obrázky k vybranému smyslu. Každý nám pak pověděl, co nakreslil, a ke kterému smyslu obrázek patří. 

Začarovný les 27.10.2020

Podzim čaruje. Jako náš kamarád, má pro nás mnoho pokladů. Děti společně tvořily „začarovaný les“, plný kouzel, tajemství a barev. Měly plno „práce“, malovaly, stříhaly, lepily zvířátka, postavičky, stromy. A je to nádhera, plná fantazie.

V parku 21.10.2020

Využily jsme krásného počasí a vyrazily jsme s dětmi do parku. Děti si hrály, sbíraly kaštany, barevné listy a vytvářely domečky pro „broučky“. Pro děti moc pěkné dopoledne plné fantazie a her.

Skřítek Podzimníček a podzimní zahrádka 21.10.2020

Tvoříme 18.10.2020

Akce BMŠ sběr žaludů 9.10.2020

Maminka, našeho Matyáše, nás pozvala, abychom si posbírali dary podzimu na její zahradě. V pátek dopoledne se tedy všechny děti naší BMŠ vypravily na vycházku. Všechny žaludy jsme se „snažili“ posbírat, děti byly šikovné a pracovité. Tímto děkujeme za pozvání a těšíme se na další setkání a sbírání.

Sokolníci 2.10.2020

Ukázku dravců si pro nás nachystal lektor hned 2. 10. 2020 v dopoledních hodinách. Děti si některé z dravců mohly pohladit a účastnit se přímo na tvorbě programu. 

Canisterapie 1.10.2020

Název vznikl složením latinského slova canis (pes) a slova terapie (léčba).Canisterapie využívá pozitivní vliv psa na člověka. Ve čtvrtek se ve školce konala dlouho očekávaná canisterapie. Děti se na akci moc těšily a nemohly dočkat. Dozvěděly spoustu zajímavostí, ale hlavně si mohly fenku TORU pohladit, pomazlit se. Už ví, jak se o pejsky starat, jak je česat a jak se k nim správně chovat. Ale také ví, že k cizím pejskům nemají chodit. Celá akce se nám všem moc líbila..

Draci v hrnci 30.9.2020

Ve středu 30.9. v naší školce natáčela Česká televize další díly dětského pořadu o vaření „Draci v hrnci.“ Děti Žluté třídy se tohoto natáčení s radosti zúčastnily. Termíny vysílání budou upřesněny a díly budou po odvysílání umístěny na: https://decko.ceskatelevize.cz/draci-v-hrnci. Díl 23. Křen – (šunkové rolky s křenem)  a Díl 24. Pracharanda – (tvarohové koblížky obalované v pracharandě)

Jablíčka v ošatce 29.9.2019

Výtvarná technika – otisk ovoce. Realizace výtvarné činnosti. Nejdříve si temperou namalujeme ošatku (oblouk), abychom měli kam jablíčka sbírat. Jablíčka rozkrojíme napůl, poté na jablka nanášíme po celé ploše temperu a otiskneme.  – rozvoj jemné motoriky.

BESEDA O DENTÁLNÍ HYGIENĚ 21.9.2020

Dnes nás v naší mateřské škole navštívily studentky dentální hygieny Univerzity Palackého v Olomouci.

Děti se dozvěděly více o svých zoubcích, jak by se o ně správně měly starat. Celá beseda byla provázená praktickou ukázkou a děti si vše mohly prakticky vyzkoušet na speciálních pomůckách.

Sportem ke zdraví 16.9.2020

V parku, na čerstvém vzduchu, si naše děti vytvořily vlastní překážkovou dráhu…

Naše město, místo kam patřím 16.9.2020

Společná práce našich dětí. Malovali jsme, stříhali, barvili a lepili. A po ukončení díla jsme si povídali, kdo kam patří, kde bydlí, co je domov.

V parku 9.9.2020

Rozvíjíme sounáležitost ve skupině.

Ve třídě 4.9.2020

Stříháním a vystřihováním rozvíjíme jemnou motoriku dětí, cvičíme správný úchop nůžek

Druhý den ve školce 2.9.2020

Tak jsme se opět sešli po prázdninách v naší MŠ

Komentáře jsou uzavřeny.