Co se děje v naší třídě?

O vaše děti se starají:

Tereza Chrobáková, DiS.

Petra Milatová

Dále učitelkám vypomáhají správní zaměstnankyně:

Pavlína Šuhajdová

Kamila Kundrátová

Modrá třída se nachází v přízemí mateřské školy v bloku B. Třída je laděná do modrých barev světlých i tmavých odstínů. Třída je rozdělena do 4 částí. V první části se nachází jídelní/pracovní prostor se stolečky, židlemi a učitelskou katedrou. V blízkosti této jídelní/pracovní části se nachází samostatná, dveřmi oddělená místnost, koupelna. Další část třídy, která je průchozí, je herna, která je vybavena hračkami a dětským hracím nábytkem, která dětem slouží ke spontánním činnostem/hrám. Poslední propojenou částí třídy je lehárna, ve které je s dětmi v dopoledních hodinách realizovaná řízená činnost, a v odpoledních hodinách slouží dětem k odpočinku.

Modrá třída pracuje s heterogenní skupinou dětí od 3 do 5 let věku. Třídu vedou 2 pedagogové. Vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který byl vytvořen dle platného RVP PV. Integrované bloky jsou dále rozpracovány do týdenních tématických plánů. Každý týden jsou rodičům poskytovány informace o tématu, kterému se pedagogové s dětmi věnují, a to prostřednictvím informační tabule, která je umístěna v šatně. Zde budou přehledně vyvěšeny probírané básničky, písničky a jiné činnosti, které jsou s dětmi procvičovány, a které si mohou děti procvičovat s rodiči také v domácím prostředí. Jednou týdně navštěvují pedagogové s dětmi tělocvičnu, která se nachází v suterénu budovy. Počínaje měsícem říjen probíhá saunování dětí, a to rovněž v intervalu 1 x týdně. Dětem je každý den zajištěna hodina angličtiny pod vedením interních učitelek. Ve třídě jsou také vyvěšena pravidla, která se ve třídě respektují, a děti si je během pobytu ve školce osvojují, a dodržují. Pedagogové se snaží zajistit dětem podnětné, láskyplné a pohodové prostředí

TENTO TÝDEN

PRVNÍ DNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEJSOU NIKDY JEDNODUCHÉ, RÁDY BYCHOM PROTO V PRVNÍ ŘADĚ PODĚKOVALY, JAK RODIČŮM, KTEŘÍ MĚLI TRPĚLIVOST S NÁMI UČITELKAMI (NENÍ LEHKÉ SVÉ ZLATÍČKA SVĚŘIT NĚKOMU CIZÍMU, VĚŘTE, ZNÁME TO), TAK UŽASNÝM DĚTEM (COŽ DOKAZUJÍ FOTKY).

DÍKY VÁM VŠEM, DĚTI PROŽILY PRVNÍ DNY V KLIDU, I KDYŽ PÁR SLZIČEK PROBĚHLO. DĚTI POZNÁVALY NOVOU TŘÍDU, SEZNAMOVALY SE S PRAVIDLY TŘÍDY, UČILY SE POZNÁVAT SVOU ZNAČKU, OBLEČENÍ, A POMALU SE UČIT, ŽE MAMINKA, ANI TATÍNEK ZDE NEJSOU.

ALE I PŘES VŠECHNO UČENÍ, JE ČEKALA I ZÁBAVA V PODOBĚ HRANÍ S HRAČKAMI, PROCHÁZKOU V PARKU, HROU NA NÁSTROJE, MALOVANÍM A TAKÉ SEZNÁMENÍM S KOCOURKEM MOURKEM. VŠECHNY NÁS TOTIŽ ČEKÁ VELKÉ PUTOVÁNÍ PRÁVĚ S TÍMTO KOCOURKEM, KTERÝ BUDE VELKÝM PŘEKVAPENÍM NEJEN U NÁS VE ŠKOLCE, ALE TAKÉ U VÁS DOMA, PROTOŽE KOCOUREK RÁD NAVŠTÍVÍ KAŽDÉHO Z VÁS, A TĚŠÍ SE AŽ S VÁMI PROŽIJE VÍKEND. MOUREK NÁS BUDE PROVÁZET CELÝ ROK.

VĚŘÍME, ŽE SPOLU VŠICHNI PROŽIJEME PŘIJEMNÝ, KLIDNÝ A POHODOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

PRVNÍ DNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEJSOU NIKDY JEDNODUCHÉ, RÁDY BYCHOM PROTO V PRVNÍ ŘADĚ PODĚKOVALY, JAK RODIČŮM, KTEŘÍ MĚLI TRPĚLIVOST S NÁMI UČITELKAMI (NENÍ LEHKÉ SVÉ ZLATÍČKA SVĚŘIT NĚKOMU CIZÍMU, VĚŘTE, ZNÁME TO), TAK UŽASNÝM DĚTEM (COŽ DOKAZUJÍ FOTKY).

DÍKY VÁM VŠEM, DĚTI PROŽILY PRVNÍ DNY V KLIDU, I KDYŽ PÁR SLZIČEK PROBĚHLO. DĚTI POZNÁVALY NOVOU TŘÍDU, SEZNAMOVALY SE S PRAVIDLY TŘÍDY, UČILY SE POZNÁVAT SVOU ZNAČKU, OBLEČENÍ, A POMALU SE UČIT, ŽE MAMINKA, ANI TATÍNEK ZDE NEJSOU.

ALE I PŘES VŠECHNO UČENÍ, JE ČEKALA I ZÁBAVA V PODOBĚ HRANÍ S HRAČKAMI, PROCHÁZKOU V PARKU, HROU NA NÁSTROJE, MALOVANÍM A TAKÉ SEZNÁMENÍM S KOCOURKEM MOURKEM. VŠECHNY NÁS TOTIŽ ČEKÁ VELKÉ PUTOVÁNÍ PRÁVĚ S TÍMTO KOCOURKEM, KTERÝ BUDE VELKÝM PŘEKVAPENÍM NEJEN U NÁS VE ŠKOLCE, ALE TAKÉ U VÁS DOMA, PROTOŽE KOCOUREK RÁD NAVŠTÍVÍ KAŽDÉHO Z VÁS, A TĚŠÍ SE AŽ S VÁMI PROŽIJE VÍKEND. MOUREK NÁS BUDE PROVÁZET CELÝ ROK.

VĚŘÍME, ŽE SPOLU VŠICHNI PROŽIJEME PŘIJEMNÝ, KLIDNÝ A POHODOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

Tento týden jsme se s dětmi věnovali tématu „Rodina“

Společná práce „Maminka a tatínek“
společná práce „Maminka a tatínek“
„Muzikantská rodina“
Procházka do parku
Trávení času na školní zahradě
dav
Společné stavění auto dráhy
Přednáška o správném čištění zoubků
Chvilka angličtiny s dětmi
Učíme se pozdravy Good morning…
Oslavovali jsme Filípkovi narozeniny
Podzimní procházka
Přejeme Marušce k narozeninám
Zúčastnili jsme se Canisterapie

Komentáře jsou uzavřeny.