JÍDELNA

Vážení rodiče,
pokud bude nutné vyzvednout stravu v první den neplánované nepřítomnosti je potřeba, abyste nejdříve zavolali Vedoucí ŠJ na tel: 596 120 452, a domluvili si odběr.

Dbejte prosím na dodržení času 11:15

Jídlo nebude vydáno do jiné nádoby než do jídlonosiče.

Děkujeme ze dodržování.

Kuchařka: Renáta Volková ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
JÍDLO JE URČENO K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ , K PITÍ JE NABÍZENA I ČISTÁ PITNÁ VODA  

Vážení rodiče,
prosíme, abyste svým dětem, například u příležitosti narozenin a jiných oslav, nepřipravovali dorty a jiné plněné dobroty, kterými chcete udělat radost i ostatním dětem a to vzhledem k choulostivému uchovávání a náchylnosti ke zkáze zejména různých máslových krémů aj.
Pokud přece chcete drobné občerstvení dětem dopřát, volte spíše takové, které po upečení není potřeba už nijak upravovat. Vhodné jsou např. muffinky, sušenky, buchty na plech, bábovky, ovoce na špejli atd.
Zkrátka aby děti měly ten který speciální slavnostní den bez bolavého bříška.


Děkujeme za dodržování.

                                    

  

                             

Seznam ALERGENŮ

KONTAKT ŠJ:

email: sjblahoslavova@seznam.cz

telefon : 596 120 452

Vedoucí ŠJ: Jolana Motyková

účet školní jídelny    22735761/0100

kuchařky: vedoucí kuchařka Renata Volková a Andrea Zdařilová

INFORMACE PRO RODIČE

Prosíme rodiče o včasné přihlašování odhlašování jídla ve školní jídelně.

Při neplánované absenci je možno vyzvednout si v první den nepřítomnosti stravu v jídelně MŠ v čase mezi 11:30 a 11:40 do svých jídlonosičů. Poté již paní kuchařky odcházejí vydávat obědy dětem do tříd. Další dny absence v případě neodhlášení je účtována plná, nedotovaná cena, která činí pro děti do 6 let 74 Kč a pro sedmileté 76 Kč.

Plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ je rodič povinen nahlásit do 11:30 hodin den předem. Pokud si pro jídlo nepřijde, strava propadá.

Odpolední svačinka se vydává
s obědem jen pokud se jedná např. o termix., koláč, jogurt apod.

Pokud se musí nachystat čerstvá, je si ji možné vyzvednout v 14.00 hod.

Děkujeme za dodržování.

Ceny platné od 1.9.2019

Děti ve věku do 6 let:

přesnídávka – ranní svačina 9,00
oběd 20,00
odpolední svačina 8,00
Celkem: 37,00

Děti, které dovrší během školního roku 7 let:

přesnídávka – ranní svačina 9,00
oběd 22,00
odpolední svačina 8,00
Celkem: 39,00

Stravování dětí upravuje vnitřní směrnice MŠ o školním stravování, vydaná na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování, ve znění účinném k 1.2.2015. Stravování se řídí výživovými normami, které jsou přílohou  č.1 této vyhlášky.

MŠ zajišťuje školní stravování vlastní provozovnou. Má školní jídelnu, která jídla sama připravuje a vydává.

Pro všechny děti jsou během pobytu v MŠ zajišťovány tekutiny v rámci denního pitného režimu.

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, který je určen v rámci rozpětí finančních limitů – příloha č.2 vyhlášky.

Stravné se hradí:

na účet číslo 22735761/0100

Nebo hotově v pokladně školy v určené termíny, zveřejňované na stránkách školy a vývěskách u vstupů.

Komentáře jsou uzavřeny.