STRAVOVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE


"Provozní řád školní jídelny"

"Ceník stravného od 1.4.2018"

platby platné od 1.4.2018

Děti ve věku 3 - 6 let:

přesnídávka - ranní svačina   9,00
oběd 16,00
odpolední svačina   7,00
polodenní stravování: 25,00
celodenní stravování: 32,00

Děti, které dovrší během školního roku 7 let:

přesnídávka - ranní svačina   9,00
oběd 18,00
odpolední svačina   7,00
polodenní stravování: 27,00
celodenní stravování: 34,00

Stravování dětí upravuje vnitřní směrnice MŠ o školním stravování, vydaná na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování, ve znění účinném k 1.2.2015. Stravování se řídí výživovými normami, které jsou přílohou  č.1 této vyhlášky.

MŠ zajišťuje školní stravování vlastní provozovnou. Má školní jídelnu, která jídla sama připravuje a vydává.

Pro všechny děti jsou během pobytu v MŠ zajišťovány tekutiny v rámci denního pitného režimu.

První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok na odebrání stravy. Rodič si může jídlo vyzvednout ve ŠJ, v době vydávání obědů, do svých jídlonosičů. Plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ je rodič povinen nahlásit do 13 hodin den předem. Pokud si pro jídlo nepřijde, strava propadá.

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, který je určen v rámci rozpětí finančních limitů - příloha č.2 vyhlášky.

Stravné se hradí:

hotově - do pokladny u vedoucí ŠJ

inkasem

Jídelníčky

jsou vyvěšeny ve vstupních šatnách.

KONTAKT:

telefon : 596 120 452

vedoucí ŠJ: Helena Nagyová

účet školní jídelny    22735761/0100

kuchařky: Renata Dešková a Andrea Zdařilová