Co se u nás děje?

Třídní schůzky se nebudou konat

Milí rodiče,

zítra 9.9. a ve čtvrtek 10.9. měly proběhnout třídní schůzky. Tyto se však nakonec v prezenční formě konat nebudou.

Jak jste jistě zaznamenali, několik školek se již muselo uzavřít. Tato situace není pro nikoho příjemná, a tak se, v součinnosti s městským obvodem, snažíme zavádět taková opatření, jenž by měla směřovat k eliminaci přenosu COVIDU.
Tedy eliminovat shlukování osob na jednom místě ve stejném čase.


Během zítřejšího dne Vám zpracujeme veškeré potřebné informace a zveřejníme je zde na webu školy.

Své případné dotazy můžete směřovat e-mailem na msblahoslavova@seznam.cz

či

msasistent@seznam.cz.

Děkujeme Vám za pochopení, součinnost a spolupráci.

Kolektiv MŠ.

Základní organizační informace od 1. 9. 2020

 • Škola zahájí ve školním roce 2020-2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Další pravidla v návaznosti na protiepidemická opatření: budeme vycházet z tzv. semaforu.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou být do školy vpuštěny.
 • Pokud se u dítěte objeví příznaky, (které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění) je umožněno vzdělávání tohoto dítěte pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí a to písemným potvrzením lékaře.
 • Děti v MŠ roušku nosit nemusí, přesto prosíme zákonné zástupce, aby 1 ks roušky dítěti připravili z preventivních důvodů.
 • Abychom zajistili bezpečnost pro děti a zaměstnance, budeme dbát na to, aby byl pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy omezen na co nejkratší dobu.
 • Prosíme o dodržování:
  • U vstupu do MŠ si prosím desinfikujte ruce.
  • Dítě přichází do MŠ v doprovodu pouze 1 osoby.
 • Musíme dbát opatření vyplývajícího ze semaforu.Škola bude zvažovat nutnost konání některých aktivit (např. kulturní akce).
 • Děti si po příchodu do budovy důkladně myjí ruce  20-30 s. teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popř. provedou desinfekci.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů předmětů.
 • Organizace školy v závislosti na semaforu: Platí obecná doporučení MZd a KHS podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.
 • Za normální tělesnou teplotu je obecně považována teplota do 37°C
 • Komunikace se ŠJ: pomocí E-stravy, E-mailu, po předchozí dohodě jinak.

Opatření je vydáno v návaznosti na metodický pokyn MŠMT Manuál ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy a školské zařízení.

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka školy

Informace k nástupu do MŠ

Milí rodiče,

moc Vás zdravím a věřím, že jste odpočatí i po prázdninách po náročném období a připravili jste se na další období, které zase bude náročné jiným způsobem.

My se na vás ve školce už moc těšíme a poctivě se připravujeme.

Abyste měli všechny informace na jednom místě, připravila jsem tento informativní dopis zpracovaný formou otázek a odpovědí.

Jak to bude vypadat první den, když přijdeme do školky?

S dítětem přijdete k mateřské škole, která má dva vchody A a B. U těchto vchodů budou vyvěšeny seznamy dětí jednotlivých tříd. Podle barvy třídy  najdete svou třídu a vejdete s dítětem dle příslušného vchodu. Vchod A= zelená a žlutá třída, Vchod B= červená a modrá třída.

Co si s sebou máme vzít?

Veškeré věci, které dítě s sebou ve školce má, musí být podepsáno.

Je lepší, když dítě své oblečení pozná. Není proto vhodné dávat dítěti úplně nové oblečení.

* papučky

*pohodlné oblečení

* pyžámko

* náhradní oblečení

* porcelánový hrneček – který si dítě pozná a může do myčky

*v průběhu prvního týdne se na všem ostatním domluvíme ve spolupráci s paní učitelkou

Kdy a co budeme platit?

Dle pokynů Vedoucí ŠJ:

1/ STRAVNÉ prosíme o navedení trvalého  příkazu na částku 814 Kč
na účet školní jídelny  22735761/0100 na dobu určitou od srpna 2020 do května 2021 se splatností k 15. dni v měsíci. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.

2/ ŠKOLNÉ platí všichni vyjma dětí, které před začátkem školního roku dovršily věku 5 let, prosíme o navedení trvalého  příkazu na částku 460 Kč
na účet  22735761/0100 se splatností k 15. dni v měsíci. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.

Jak dítě psychicky připravit na pobyt ve školce?

Nejdůležitější v tomto směru je brát pobyt ve školce jako pozitivní událost v životě dítěte. Povídat si o tom, že dítě půjde do školky. Nastavit v dítěti postoj, že se jedná o hru s kamarády, odpočinek, zábavu …

Paní učitelka je  kvalifikovaný pracovník ve svém oboru, různorodým situacím, které mohou nastat, rozumí a řeší je potřebným způsobem. U paní učitelky je dítě v dobrých rukách a udělá všechno pro to, aby se dítě dobře cítilo. Nepodlehnout tedy slzičkám u předávání dítěte paní učitelce.

Důležité kontakty:

ŠJ:  sjblahoslavova@seznam.cz, tel: 596 120 452

Sekretariát: msasistent@seznam.cz, tel.: 730 516 684

Během prvních dnů Vám určitě vyvstane mnoho praktických otázek. Rádi Vám je zodpovíme na informativní schůzce, která pravděpodobně proběhne v druhém týdnu září.

Těšíme se na Vás.

S pozdravem Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka MŠ a celý kolektiv

Informace k platbám

Milí rodiče,

s novým školním rokem se v naší školce změní způsob hrazení stravy.
Přecházíme na zálohový systém s vyúčtováním na konci pololetí.
Prosíme všechny rodiče, abyste si nastavili trvalý příkaz na částku 814 Kč
na účet účet školní jídelny    22735761/0100 na dobu určitou od srpna 2020 do května 2021 se splatností k 15. dni v měsíci. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.
Případné přeplatky Vám budou uhrazeny na Váš účet v lednu a červnu.

Děkujeme za spolupráci.

Kolektiv MŠ

Výše úplaty za školní vzdělávání

Vážení rodiče,

výše úplaty za školní vzdělávání do konce tohoto školního roku jsou pro všechny v této výši:

Z důvodu opatření proti COVID -19:


Březen: 293 Kč
Duben: 0 Kč
Květen: 121 Kč


Červen: 460 Kč

Prázdninový provoz:
Červenec: 105 Kč
Srpen: 110 Kč

Částky se nevztahují pro děti, které dovršily 5 let před datem 31.8.2019 a pro děti, které mají úplatu prominutou na základě §.

Otevřená hřiště v MOaP V

Milí rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že v rámci projektu.

,,Otevřená Hřiště v MOaP V“

bude naše školní hřiště otevřeno ve všední dny veřejnosti a to v měsících: květnu, červnu, září a říjnu.

Pracovní dny:                                     Po-Pá: 15:00-17:00

O víkendech, prázdninách a svátcích – zavřeno.

Dbejte prosím aktuálních bezpečnostních a hygienických opatření nařízených vládou ČR. Dodržujte bezpečné odstupy a netvořte hloučky o více jak 10 lidech.

Noste roušky, pokud se Vás netýká výjimka.

Více informací naleznete v provozním řádu, který je vyvěšen na nástěnce, na webových stránkách: www.blahoslavova.moravskaostrava.cz a na školním hřišti.

Tento projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Monkey Předškolák

Milí rodiče, 

z důvodu koronavirové situace, uzavření mateřské školy jsme nemohli pokračovat v naší předškolní přípravě. Dobrá zpráva je, že budeme pokračovat on-line. Přichystali jsme si s Monkeym pro vás výuková videa, která se zaměřují na oblasti školní zralosti a připravenosti. V průběhu následujících několika týdnů spolu projdeme oblasti, které by dítě, které ukončuje předškolní vzdělávání a nastupuje do první třídy mělo zvládat. Videa mohou být také inspirací pro práci s vašimi dětmi a vy sami si můžete ověřovat vědomosti a dovednosti vašich dětí. Videí bude přibližně 15 a každý týden zveřejním 2-3 videa. Sledujte, prosím, web v sekci „modrá třída“ – „co se děje v naší třídě“ nebo odebírejte tento kanál. Doufám, že se vám videa i vašim dětem budou líbit 🙂

Kanál Monkey předškolák: