Co se u nás děje?

Zápisy do Mš


Pilotně otevřen pro zápisy v 13 mateřských školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Statutární město Ostrava pilotně startuje pro 13 mateřských škol  městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápis na těchto 13 pilotních mateřských školách proběhne 4. 5. 2021 v  době provozu jednotlivých mateřských škol. Portál bude pro zákonné zástupce zpřístupněn od 12. 4. 2021.

Zápis k předškolnímu vzdělávání na ostatních mateřských školách v jednotlivých městských obvodech bude probíhat v termínech stanovených ředitelkou, zveřejněných na webových stránkách jednotlivých mateřských škol v rámci období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2021.

Mateřské školy zajistí organizaci zápisů tak, aby byla respektována vydaná epidemická opatření, zohlední individuální možnosti včetně omezení jednotlivých účastníkůa zároveň všechny zákonné povinnosti.

Spádovost

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Postup a veškeré informace k průběhu zápisů naleznete na tomto odkaze níže

od 12. 4. 2021:

https://ms.ostrava.cz

Děkujeme

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka

MŠ nadále uzavřena

Vážení rodiče,

děkujeme za spolupráci při online výukách, a za vaši milou zpětnou vazbu. Také musíme pochválit děti, moc pěkně a soustředěně spolupracují, snaží se a výsledkem jsou moc krásné a vydařené práce. Ale i za to patří díky vám, protože si moc dobře uvědomujeme, že ani pro vás není tato situace jednoduchá.

Je nám líto, že i nadále jsme od pondělí 22. 3. do odvolání uzavřeni. Strava je automaticky odhlášena.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ

Informace o školní jídelně

Vážení rodiče,

platba za stravné a školné se platí pod jedním variabilním symbolem, který Vám byl zaslán na email. Čili neposíláte zvlášť školné a stravné, ale celkovou částku 1 274 Kč. Školné se nevztahuje na předškolní děti, pro ty je částka ponížena o 460 Kč.

S dotazy ohledně plateb kontaktujte školní jídelnu.

Děkujeme

Kateřina Hašková, vedoucí šj

Netradiční svátky jara v Mš

Milí rodiče,

i v této nelehké době, bychom Vám a dětem rádi jarní svátky zpříjemnily. A proto po dobu od 16.3 do 1.4. v čase 9:00 – 14:00 budou u vstupu do Mš vrbové větvičky, na které zavěsí paní učitelky své výrobky. Při procházce si můžete jeden výrobek vzít a zároveň jeden výrobek vyrobený doma zavěsit. Budeme velmi rádi, když se této akce zúčastníte a snad nám bude přát i počasí.

Zároveň prosíme o dodržování vládních nařízení.

Těšíme se na Vaši spolupráci

Kolektiv Mš

Zápis do Mš

Vážení rodiče,

dne 4. 5. 2021 se uskuteční zápis do naší mateřské školy. Prosím, sledujte naše webové stránky, kde budeme zveřejňovat aktuální informace ohledně zápisu.

Zároveň Vás budeme informovat o dnu otevřených dveří, který pravděpodobně proběhne on line.

Děkujeme

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka Mš

Informace ohledně realizace distanční výuky po dobu uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o distanční výuce po dobu uzavření. Výuka bude probíhat prostřednictvím setkávání on line, tak i dálkovou komunikací při zasílání pracovních listů, básniček a písniček, které budou paní učitelky vkládat na webové stránky jednotlivých tříd a zasílat i v emailové podobě. Budeme rádi za zpětnou vazbu.

Věříme, že v této nelehké době to společně zvládneme.

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka

Informace o stravování po dobu uzavření Mš

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, došlo od 1.3. 2021 k uzavření naší mateřské školy. MŠ Blahoslavova bude uzavřena do 21.3.2021.

Stravné máte po dobu uzavření automaticky odhlášenou. U platby za školné a stravné uvádějte vždy variabilní symbol dítěte. Pokud Vám ještě nedošly přihlašovací údaje ke stravě, prosím kontaktujte přímo paní vedoucí školní jídelny, a to prioritně e-mailem: sjblhahoslavova@seznam.cz, v nejnutnějších případech telefonicky na čísle: 596 120 452.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem kolektiv Mš

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že v měsíci dubnu proběhnou zápisy do 1. tříd. Bližší informace visí u vstupu do mateřské školy a na vývěsce.

Mgr. Zuzana Stanovská

Vyúčtování stravného

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o vrácení přeplatků. V těchto dnech probíhá zúčtování a kontrola.

V nejbližších dnech budete informování, kdy a jakým způsobem Vám budou přeplatky vráceny.

Děkujeme za trpělivost

Mgr. Zuzana Stanovská

INFORMACE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

Vážení rodiče, v letošním školním roce bude mateřská škola uzavřena od 1.7. 2021 do 31.8.2021. A to dle usnesení města Ostravy, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, výpis 2657- RMOb1822- 42- 21.

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka Mš