Základní údaje o MŠ


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MŠ

Název právnické osoby: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace

Název školního vzdělávacího programu: KRŮČEK SEM KRŮČEK TAM DO SVĚTA SE PODÍVÁM

Ředitelka MŠ: Mgr. Zuzana Stanovská

Kontaktní údaje

Adresa

Blahoslavova 6/1594, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00

75027305

Bankovní spojení

KB Ostrava číslo účtu: 22735761/0100

Telefon/mobil

596 120 453/730 516 684

E-mail

msblahoslavova@seznam.cz

www

www.blahoslavova.moravskaostrava.cz

Datová schránka

sa6kwdg


Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 702 00 OSTRAVA

Právní forma: příspěvková organizace od 1. 1. 2003

Provozní doba: od 6:30 do 16:00

Zařazení do sítě škol: 1. 1. 2005

Kapacita školy: 81 dětí k 1. 9. 2021

Statutární orgán: Mgr. Zuzana Stanovská

Počet tříd: 4

Hlavní účel a předmět činnosti organizace
(podle zřizovací listiny)
  • poskytování předškolního vzdělávání dětí podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s provádějícími předpisy k tomuto zákonu
Předmět činnosti odpovídající hlavními účelu
  • poskytování předškolního vzdělávání
  • zabezpečení školního stravování
  • zabezpečení stravování a stravovacích služeb (závodní stravování) vlastním zaměstnancům
Doplňková činnost
  • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Školní jídelna

Kapacita ŠJ plánovaná 100 jídel
Kapacita ŠJ k 1. 9. 2021 81 děti
12 ostatních
IZO školní jídelny 102 980 071
Telefon/fax 596 120 452
E-mail sjblahoslavova@seznam.cz
Vedoucí školní jídelny Jolana Motyková

Zástup: Veronika Kučerová

Komentáře jsou uzavřeny.