Kroužky

ZÁJMOVÉ NADSTANDARTNÍ AKTIVITY MŠ – školní rok 2021/2022

Připravujeme…

Tenis

Individuální lekce tenisu vedené panem Hellerem.

Pro zájemce lekcí tenisu, kontaktujte prosím pana Hellera na tel. čísle 731 122 581 nebo na e-mailu miro.heller@gmail.com.

Angličtina

Kroužek angličtiny je koncipován jako zábavná forma výuky základů angličtiny pro děti, které navštěvují naši MŠ. Cílem je děti seznámit s angličtinou nad rámec možností, které máme v rámci denního režimu školky. Děti se naučí zpívat písně, recitovat krátké říkanky, počítat, barvy, základní slovní zásobu (zvířata, oblečení, sporty, počasí, členy rodiny, aj.). Kromě pohybových aktivit nás čeká také kreslení, malování, vyrábění a starší děti se seznámí i s abecedou. Výuka bude vhodně doplněna o videa a výukové hry na interaktivní tabuli, kterou naše školka disponuje.

Každý den výuky lekce pro max. 13 dětí. Celkový počet lekcí za pololetí je 15.

lektorka: Eva Obluková

Gymnastika

Hodiny dětem ukážou, že pohyb není pouze tělesná výchova, ale skrývá v sobě mnohem více. Gymnastika tvoří perfektní základ pro další sporty, aktivity a každodenní život. Gymnastické tréninky rozvíjí svalovou sílu a rovnováhu pro správné držení těla. Tyto schopnosti a dovednosti mohou děti zužitkovat nejen na kladině, ale i ve školní lavici nebo při obyčejné chůzi. Přineseme Vašim dětem nové výzvy, které budou celý semestr překonávat a současně tak posilovat své sebevědomí.

Atletika

Pod vedení trenérky p. Uhrové se děti seznámí se základy atletiky.

Komentáře jsou uzavřeny.