Canisterapie

Milí rodiče, dne 1.10.2020 proběhne ve školce Canisterapie. Paní učitelky vybírají 60 Kč na dítě, bližší informace rovněž u paní učitelky. Kolektiv MŠ

Natáčení draci v hrnci

Milí rodiče, v příštím týdnu proběhne v naší školce natáčení pořadu Draci v hrnci. Pokud to počasí a situace dovolí, bude se natáčet venku. Natáčení proběhne při dodržování hygienických opatření. Akce se týká nejstarších, předškolních dětí – Žlutá a Zelená třída.

Informace

Milí rodiče, mateřská škola se řídí novým doporučeným postupem ke COVID-19. Dokumenty jsou ke stažení zde:

Třídní schůzky online

Milí rodiče, Letos se třídní schůzky nekonají v klasické podobě, ale prostřednictvím informací na webu a možností doptat se paní učitelky telefonicky či emailem. (Kontakty na konci textu) Stěžejní funkcí zahajovacích třídních schůzek je seznámení se se školním řádem. Prosíme rodiče, aby se se školním řádem seznámili- buď s tištěnou verzí vyvěšenou… číst více

Třídní schůzky se nebudou konat

Milí rodiče, zítra 9.9. a ve čtvrtek 10.9. měly proběhnout třídní schůzky. Tyto se však nakonec v prezenční formě konat nebudou. Jak jste jistě zaznamenali, několik školek se již muselo uzavřít. Tato situace není pro nikoho příjemná, a tak se, v součinnosti s městským obvodem, snažíme zavádět taková opatření, jenž… číst více

Základní organizační informace od 1. 9. 2020

Škola zahájí ve školním roce 2020-2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Další pravidla v návaznosti na protiepidemická opatření: budeme vycházet z tzv. semaforu. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou být do školy vpuštěny. Pokud se u dítěte objeví příznaky, (které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění) je umožněno… číst více

Informace k nástupu do MŠ

Milí rodiče, moc Vás zdravím a věřím, že jste odpočatí i po prázdninách po náročném období a připravili jste se na další období, které zase bude náročné jiným způsobem. My se na vás ve školce už moc těšíme a poctivě se připravujeme. Abyste měli všechny informace na jednom místě, připravila… číst více

Informace k platbám

Milí rodiče, s novým školním rokem se v naší školce změní způsob hrazení stravy. Přecházíme na zálohový systém s vyúčtováním na konci pololetí. Prosíme všechny rodiče, abyste si nastavili trvalý příkaz na částku 814 Kč na účet účet školní jídelny    22735761/0100 na dobu určitou od srpna 2020 do května 2021… číst více

Výše úplaty za školní vzdělávání

Vážení rodiče, výše úplaty za školní vzdělávání do konce tohoto školního roku jsou pro všechny v této výši: Z důvodu opatření proti COVID -19: Březen: 293 KčDuben: 0 KčKvěten: 121 Kč Červen: 460 Kč Prázdninový provoz: Červenec: 105 KčSrpen: 110 Kč Částky se nevztahují pro děti, které dovršily 5 let… číst více