Informace o přijatých opatřeních k provozu MŠ od 19.10.2020


Vážení zákonní zástupci,

V souvislosti se závažnou situací s COVID- 19 a s ohledem na ochranu zdraví dětí a zaměstnanců Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, p.o. přistupuje mateřská škola k omezení kumulace osob uvnitř budovy MŠ.

Od 19.10.2020 až do odvolání nebude povolen vstup doprovázejících osob dětí do budovy MŠ.
Děti budou přebírány a znovu vydávány zaměstnanci MŠ.
Prosím, aby děti měly s sebou nachystány a podepsány věci ve větší tašce.

Jelikož musíme počítat s nárůstem nemocností kolegů, je vysoce pravděpodobné, že se u dětí bude střídat zbývající personál MŠ. Aby nedocházelo ke zbytečným zmatkům, prosíme abyste dbali na to, že budou všechny věci řádně podepsány a dodržovali dobu příchodu do MŠ.

Prosím o trpělivost a shovívavost při převzetí dítěte. Z výše uvedených důvodů se může stát, že bude trvat déle.

Dětem budou preventivně měřeny teploty.

Obědy budou vydávány pouze po předchozí dohodě s vedoucí ŠJ a to pouze do čistých jídlonosičů. Nárok na dotovanou stravu je pouze 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte. Od druhého dne při neodhlášení se účtuje nedotovaná strava.

Délka ani rozsah provozu MŠ se nemění, platby školného se proto neosvobozují.

Z organizačních důvodů prosím, aby děti přicházely do 8:10 hod. Od 8:10 bude nutné vyčkat příchodu učitelky, v tomto čase bude rovněž probíhat desinfekce prostor.

Věřím, že s Vaším tolerantním přístupem celou situaci zvládneme bez větších potíží a školka Vám i Vaším dětem zůstane i nadále k dispozici.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *