Profil Žluté třídy

Žlutá třída je třídou věkově smíšenou, , ve věku od tří let až po předškoláky. Ve třídě je 11 dívek a 11 chlapců.  

Děti jsou vedeny k samostatnosti a ke vzájemné pomoci druhým. Ve třídě je od počátku podporována otevřenost a přátelství, děti si vzájemně pomáhají, vzájemně komunikují a projevují si náklonnost.

Učíme je úcty sama k sobě, ke svým kamarádům a komunikaci s lidmi ve svém okolí.

Poporujeme jejich fantazii a kreativitu, rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku, učíme je ohleduplnosti, toleranci a respektu.

Děti jsou vedeny k samostatnosti v hygienických dovednostech a návycích, částečně v sebeobsluze. Od začátku jsou vedeny ke kontrole úklidu a sebekontrole ve všech oblastech jednání. Učí se jíst příborem. Děti nejsou do jídla nuceny. Každé dítě má svůj hrníček a podle svých potřeb si kdykoli v průběhu dne samo, nebo s dopomocí učitelky nebo staršího kamaráda nalévá pití z termonádobky. Děti jsou vedeny k uvědomování si potřeby tekutin v těle. Každé dítě má své označené lehátko a pravidelně odpočívá většina dětí. Starším dětem po relaxaci četby jsou nabízeny klidové činnosti.

Využíváme polohy školky a trávíme hodně času v Komenského sadech.

Spolupracujeme s rodinou.

Naším přáním a cílem je, aby se u nás děti cítily spokojeně, smály se, těšily se na den ve školce.

Na třídě působí paní učitelka Bc. Hana Hasíková, asistentka Mariana Chnúriková a správní zaměstnanci – Pavlnína Šuhajdová a Zdenka Štěpánková

Komentáře jsou uzavřeny.