Žlutá třída

Rozpis pobytů v sauně:

ČT 8:30 – 9:15

Rozpis pobytů v tělocvičně

ST 8:45 – 9:15


Absenci předškoláků omlouvejte, prosím, využitím portálu pro odhlašování nebo e-mailem na:  zlutatrida@email.cz
Děkujeme.Žlutá třída

ŽLUTÁ TŘÍDA
vstup A, první patro

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce – Robert Fulghum

Žlutá třída je věkově smíšená, ve věku od čtyř let až po předškolní děti. Ve třídě je 11 dívek a
11 chlapců.
Děti jsou vedeny k samostatnosti a ke vzájemné pomoci druhým, ve třídě je od počátku
podporována otevřenost, přátelství, komunikace, projev náklonnosti, sdílení s druhým a
úcty sama k sobě. Rozvíjíme jejich fantazii, kreativitu, jemnou i hrubou motoriku, sluchové
analýzy, zrakové vnímání a rozlišování, matematické představy, hudební, výtvarné,
tělovýchovné chvilky.
Učíme je ohleduplnosti, toleranci a respektu.
Od začátku jsou vedeny ke kontrole úklidu a sebekontrole ve všech oblastech jednání.
Využíváme polohy školky a trávíme hodně času v Komenského sadech.
Spolupracujeme s rodinou.
Naším přáním a cílem je, aby děti byly připravené na vstup do školy, cítily se spokojeně,
smály se, těšily se na každý den ve školce.foto třídy

 

Komentáře jsou uzavřeny.