Profil Zelené třídy

S dětmi ve třídě pracují:   Jitka KUBEČKOVÁ – učitelka

                                                 Mgr. Jana TENKOVÁ – učitelka

                                                 Kamila KUNDRÁTOVÁ – správní zaměstnanec

Naše zelená třída je plná hodných 22 dětiček – chlapečků a holčiček. Zelená je barvou bezpečí, života  a radosti. A opravdu je tomu tak i v naší třídě. Jsme tady prima parta kamarádů. Máme se rádi, umíme si pomáhat, posloucháme paní učitelky a hlavně máme rádi legraci! Velmi rádi cvičíme, zpíváme a kreslíme. Známe krásná slovíčka, která jsou od srdíčka – prosím, děkuji, s dovolením, promiň, mám tě rád…a už všichni víme, jakou mají kouzelnou moc. U nás ve třídě našel svůj domeček jeden malý ježeček, kterému jsme vybrali jméno Barvínek – Bodlínek.

Však se přijď  k nám podívat, budeš u nás jistě rád!     

V Zelené třídě jsou děti  ve věku od tří do čtyř let.

Každé pondělí se malí „Zeleňáčci“ od 8,30 hod.  saunují a pátky děti navštěvují školní tělocvičnu plnou různých sportovních náčiní a pomůcek. Také v rámci školního vzdělávání jsou dětem nabídnuty sportovní akce, na které  je rodiče můžou přihlásit. Jedná se o plavání, lyžařský kurz, ozdravný pobyt. V odpoledních hodinách mají děti možnost dle zájmu navštěvovat různé kroužky vedené proškolenými lektory, jako jsou :

– malý olympionik

– logopedík

– piero forte – taneční kroužek

– hravá angličtina

Děti v Zelené třídě vedeme především  k samostatnosti a ohleduplnosti k druhým lidem, zvířatům a přírodě. Respektujeme jejich individualitu, snažíme se být jim partnerem a učíme je vnímat, všímat si, prožívat….být na světě rád, mít ho rád a podle toho se také chovat.

Vzdělávání probíhá především formou prožitkového učení, formou vlastního objevování a prožívání.

V naší Zelené třídě máme také skřítka Pořádníčka, který občas paní učitelce zatelefonuje nebo se koukne okýnkem……a co není, kde má být, tak někdy odnese jiným dětem, které si umí hračky krásně uklidit. Skřítek k nám naštěstí nechodí často!

Komentáře jsou uzavřeny.