Profil Zelené třídy

S dětmi ve třídě pracují:

Učitelky: Bc. Hana Hasíková, Jitka Žídková

Lektorka angličtiny: Mgr. Eva Obluková

Správní zaměstnanci: Pavlína Šuhajdová, Kamila Kundrátová     

Zelená třída se nachází v přízemí, vchodu A. Je rozdělena na 2 herny a jednu třídu se stolečky, místnosti jsou vzájemně propojeny. Zelená třída je dveřmi spojitelná s Modrou třídou.

V Zelené třídě je 22 dětí. Jsou věku od tří do pěti let.

Děti jsou vedeny k samostatnosti a ke vzájemné pomoci druhým, ve třídě je od počátku podporována otevřenost, přátelství, komunikace, projev náklonnosti, sdílení s druhým a úcty sama k sobě. Rozvíjíme jejich fantazii, kreativitu, jemnou i hrubou motoriku, sluchové analýzy, zrakové vnímání a rozlišování, čtenářskou a matematickou gramotnost, hudební, výtvarné, tělovýchovné chvilky. Děti mohou využít hrací koutky, které byly vybaveny novými hračkami –  environmentální , dopravní, dramatický, čtenářský, hudební, výukové koutky – hned v září – „budoucí motýli“  a „žížalový svět“.  

Učíme děti ohleduplnosti, toleranci a respektu.

Od začátku jsou vedeny ke kontrole úklidu a sebekontrole ve všech oblastech jednání.

Využíváme polohy školky a trávíme hodně času v Komenského sadech.

Spolupracujeme s rodinou.

Naším přáním a cílem je, aby se děti cítily spokojeně, smály se a těšily se na každý den ve školce.

Komentáře jsou uzavřeny.