Co se děje v naší třídě?

ZÁŘÍ

Od září jsme se po dlouhé době ve zdraví sešli. Tento rok se žlutá třída přestěhovala do třídy zelené a je nám tady spolu moc hezky. Děti se seznamují s novými hračkami, zvykají si na nový režim a vzhledem k tomu, že jsou již někteří z nich předškoláci, tak i na vyšší nároky ze strany nás učitelek při předškolní přípravě. Také jsme se začali učit používat při obědech příbor.

Dokud nám počasí přeje, užíváme si babího léta plnými doušky. Chodíme na vycházky do parku, užíváme si legraci na školní zahradě, kde je nová postavená trampolína. V rámci možností se snažíme pro děti zajistit alespoň nějaké akce v dopoledním programu – čeká nás návštěva sokolníků a oslava 55. výročí naší mateřské školy. Prostě jsme se na sebe moc moc těšili a užíváme si, že můžeme být po tak dlouhé době zase spolu.

Podtéma: Začarovaný les 19. – 23. 10. 2020

Dítě a jeho tělo

Činnost: Tv „Perníková chaloupka“ Cíl: pohotová reakce na signál, orientace v prostoru, běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze Činnost: PH „Na houbaře“ Cíl: dodržení jednoduchých pravidel hry, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí  Činnost: „Sbíráme hřiby“ Cíl: být aktivní po delší dobu, poslechnout pokyn, respektovat pravidla Činnost:TV „Stromeček, hříbeček“ Cíl: pohotová reakce na signál, koordinace dřep X stoj, vyrovnání svalové dysbalance  Činnost: PL „Plody podzimu“ Cíl: přiřazování dle druhu, správný úchop tužky, uvolnění zápěstí
Dítě a psychika
Činnost: Pohádka „O perníkové chaloupce“ Cíl: soustředěný poslech čteného příběhu, rozbor pohádky, posloupnost děje Činnost: PL „Poklady z lesa“ Cíl: přiřazování dle zadání, důslednost při vybarvování a dodržení linie Činnost: KK „Les“ Cíl: práce s demonstračními obrázky, rozvoj komun. dovedností, třídění dle vzoru  Činnost: PL „Listy stromů“ Cíl: diferenciace, pojem více X méně Činnost: PV „Pečení perníčků“ Cíl: pamatovat si postup řešení, uplatňovat nápaditost a vlastní fantazii
Dítě a ten druhý
Činnost:Dramatizace pohádky „O perníkové chaloupce“ Cíl: aktivně spolupracovat s jinými dětmi bez vážnějších problémů, domlouvat se, vyjednávat Činnost: PL „Sovičky“ Cíl: spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření Činnost: Výměna a počítání kaštánků Cíl: všímat si, co si druhý přeje a co potřebuje  Činnost: Společná VV „Začarovaný les“ Cil: spolupráce a doplnění nápaditosti druhého Činnost: Společný úklid hraček z výstavky Cíl: dohlédne a pomůže mladšímu kamarádovi při společném úklidu
Dítě a společnost
Činnost: Čtení Českých pohádek Cíl: upevnění pojmů dobro x zlo  Činnost:HV „Muchomůrka sedí v lesíčku“ Cíl: zapamatování sik krátkého textu, koordinace pohybu s hudbou a zpěvěm, cítit se plnohodnotným členem skupiny  Činnost: VV „Jehličnatý X listnatý les“ – otisk jehličí vidličkou, otisk listů, razítka hřibů Cíl: být schopný přistoupit na jiný názor, respektovat druhého Činnost: Čtení před spaním – Pohádky dle přání dětí Cíl: pozorně poslouchá a sleduje se zájmem literární produkci  Činnost:Poslech čteného příběhu „Boudo, budko“+ rozbor pohádky+dramatizace Cíl: navazovat s dětmi vztahy, spolupracovat, improvizovat
Dítě a svět
Činnost: Vycházka do parku, sběr přírodnin, mandala z přírodnin Cíl: uvědomovat si,že jak svět přírody, tak svět lidí je srůznorodý a pestrý Činnost: KK: Krmení ježků a ptáků Cíl: rozumět běžným okol ostem a dějům a situacím, s nimiž se běžně setkává, mít poznatky z nejrůznějších oblastí života Činnost: Pobyt na školní zahradě – úklid a hrabání listí Cíl: uvědomovat si, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují Činnost: Encyklopedie+globus Cíl: vnímání rozdílnosti kontinentů , les x prales  Činnost: Naučný pořad „Les“ Cíl: pravidla chování v lese, vědět, jak se k přírodě chovat

Integrovaný blok: BAREVNÝ PODZIM

Téma: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU

Podtéma: Haloween a dýňový týden Datum: 26.10.-30.10.2020

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: Tv „Dýňový závod“-kutálení míče mezi překážkami
Cíl: být pohybově aktivnípo delší dobu v řízené i spontánní aktivitě
Činnost: PH „Dýně“– alternativa hry „Ježek“
Cíl: dodržení jednoduchých pravidel hry, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
Činnost: VV: „Dýně“-mačkání novinového papíru+kašírování
Cíl: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a materiály
Činnost:PL „Strašák a dýně“ – omalovánka
Cíl: upřednostňovat užívání levé či pravé ruky při kreslení, tužku držet správně, dodržet linii
Dítě a psychika
Činnost: Paměťová hra„Vařím dýňovou polévku a přidám…“
Cíl: rozvoj nápaditosti a fantazie, dokázat zdůvodnit své rozhodnutí a popsat vlastnosti věcí
Činnost: PL „Geometrické tvary“
Cíl: Diferenciace, rozpoznání základních geom.tvarů a barevné rozlišení dle zadání
Činnost: PL „Pytel plný brambor“-otiskování brambory na šablonu
Cíl: upřednostňovat užívání pravé či levé ruky, upevnit špetkový úchop  Činnost: VV „Dýně“-otisk rozkrojené dýně a dokreslení detailů
Cíl: nenechat se vyrušit, neodbíhat od zadaného úkolu
Činnost: „Haloweenská party“ Cíl: porozumět běžným projevům emocí a nálad, uvědomit si vztahy mezi lidmi
Dítě a ten druhý
Činnost:Společné dlabání dýní a vyřezávání k výzdobě vchodu MŠ Cíl: aktivně spolupracovat s jinými dětmi bez vážnějších problémů, domlouvat se, vyjednávat Činnost: PV:“Dýně“-lepení dýňových semínek do šablony Cíl: spolupracovat při aktivitách s kamarádem, poslouchat a naslouchat druhému Činnost: KK“Dýňový kruh přátelství“-kutálení dýní kamarádům Cíl: všímat si, co si druhý přeje a co potřebuje, naslouchat přání druhého  Činnost: Malování dýní na školní zahradě Cil: spolupráce s ostatními,vyjednávat, domluvit se na společném řešení
Dítě a společnost
Činnost: Čtený příběh „Očarodějnici a dýni“
Cíl: rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravelivost, ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy
Činnost:HV „Tlusťoška a muška“
Cíl: zapamatování sik krátkého textu, cítit se plnohodnotným členem skupiny
Činnost: PL „Dýně“ –pojem maláXvelká, většíXmenšíXnejmenší
Cíl: dodržovat pravidla činností, chápat podstatu zadaného úkolu
Činnost: Upravení dramatizace pohádky „O veliké dýni“
Cíl: pozorně vyslechnout čtený příběh, vyjádřit a zhodnotit prožitky
Dítě a svět
Činnost: Pobyt na zahradě – úkid zahrady, domečku, hrabání listí a písku
Cíl: orientovat se ve školním prostředí, zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace,k teré se v MŠ opakují
Činnost: KK: Krmení ježků a ptáků
Cíl: rozumět běžným okolnostem a dějům a situacím, s nimiž se běžně setkává, mít poznatky z nejrůznějších oblastí života
Činnost: Vycházka do parku – sběr přírodnin
Cíl: uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí
Činnost: Vycházka do okolí MŠ Cíl: chápat základní pravidla chování pro chodce, orientovat se v blízkém okolí

Říjen 2020

Měsíc říjen se nám letos opravdu vybarvil do nádherných podzimních barev a děti zelené třídy toho patřičně využívají a každé dopoledne trávíme na zahradě či v parku. Chodíme pravidelně sbírat kaštany a přírodniny ke společnému tvoření, dokonce nám maminka Matyáška nabídla návštěvu jejich zahrádky, kam jsme se vydali celá školka a společně jsme nasbírali žaludy. Mamince děkujeme za tuto návštěvu i za přivezení pytlů s žaludy k nám do školky.

Do parku také chodíme kontrolovat řeku, pozorujeme, jaké věci se s vodou dějí při vydatných deštích a při těchto příležitostech vždy nakrmíme kachny. Při vycházkách poznáváme blízké okolí, učíme se bezpečně orientovat a osvojujeme si bezpečná pravidla chování pro chodce.

Na zahrádce využíváme přízně počasí ke sportovnímu vyžití, ale také pomáháme paním školnicím při zametání listí a úklidu zahrady. Z nasbíraných přírodnin stavíme mandaly, domečky pro skřítky a větvemi malujeme do písku.

Poslední říjnový týden nás čeká téma Haloween a dýňový týden, kdy budeme dýně dlabat a dekorovat, abychom si mohli hezky vyzdobit naší školičku. V den pobytu v tělocvičně uspořádáme Haloweenské řádění plné soutěží, her a tance a to vše si užijeme v maskách a přestrojeních.

Komentáře jsou uzavřeny.