Profil Modré třídy

Vaše děti vzdělávají a vychovávají:

Bc. Monika Zabystrzanová (třídní učitelka)

Jitka Kubečková

Mgr. Eva Obluková

Marika Chnúriková

O vaše děti se starají také správní zaměstnanci:

Pavlína Šuhajdová

Kamila Kundrátová      

V modré třídě se nacházejí děti od 4 – 6 let (popř. 7 let s odloženou školní docházkou). Ve třídě působí 2 pedagogové, 1 asistent pedagoga a 1 pedagog pro rozšířenou výuku jazyků – angličtinu. Třída se nachází v dolní části budovy mateřské školy a je laděná do modré barvy. Je rozdělena na 2 herny a jednu třídu se stolečky, místnosti jsou vzájemně propojeny. Vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který podléhá RVP PV. V rámci integrovaných bloků plánujeme aktivity k dosažení cílů, které vedou k splnění očekávaných kompetencí a výstupů. Témata jsou rozdělena na týdny a daří se naplňovat plánované cíle. U dětí také probíhá logopedická prevence (oromotorická cvičení v ranním kruhu, nácvik dýchání, procvičování fixovaných hlásek, sluchová diferenciace, rytmizace aj.) Celým letošním školním rokem třídou prostupuje téma „krteček“, děti motivujeme motivační tabulkou „cesta krtečka za pokladem“. Ve třídě se podařilo navodit příjemnou atmosféru a osvojit si „krtečkova pravidla“. Každou středu děti docházejí do sauny, každý čtvrtek se účastníme pohybových aktivit v tělocvičně. Aktuálně se účastníme pohybové průpravy – tenisu, plavání a lyžařského výcviku a některé děti se zúčastnily ozdravného pobytu. Děti mají také možnost se ve spolupráci s jinými organizacemi pravidelně účastnit kroužků –  tenis, atletika, výtvarná výchova, angličtina v pohybu, taneční kroužek, logopedík.

Angličtina

Děti se v modré třídě hravou formou poprvé
seznamují s cizím jazykem – angličtinou, a to v rámci projektu Poznáváme cizí jazyky – Angličtina. Učí se písničky, říkadla, které tematicky korespondují s průběhem kalendářního roku. Angličtina je provází celým dnem, i při běžných činnostech jako je čištění zoubků, hygieně, svačince, v  průběhu pohybových aktivit a dokonce i v sauně si často najdeme čas na písničku, básničku, apod.

Snažíme se, aby děti reagovaly na základní pokyny v angličtině a měly ji rády. Děti rády plní i úkoly zaměřené na grafomotoriku – vybarvování, kreslení, vystřihování, modelování.

Za splnění zadaných úkolů, vesměs jen za aktivitu a spolupráci s ostatními kamarády, jsou děti odměňovány nejen razítky od krtečka v rámci motivace cesta krtečka za pokladem, ale navíc děti dostávají překvapení od naší opičky Money, která za doprovodné věty Take a surprise! dětem dělá radost formou nálepky nebo nějakého bonbónku, a to nejčastěji v pátek.

V únoru byla účast z důvodu ozdravného pobytu, lyžařského výcviku a jarních prázdnin slabší, ale přesto jsme si střípky z angličtiny byli schopni alespoň s některými dětmi sesbírat. A už se těšíme, až zase naběhneme do běžného rytmu a angličtiny si užijeme o něco více.

Komentáře jsou uzavřeny.