Co se děje v naší třídě?

Předškolní příprava – jedeme on – line! 🙂

Milí rodiče,

z důvodu koronavirové situace, uzavření mateřské školy jsme nemohli pokračovat v naší předškolní přípravě. Dobrá zpráva je, že budeme pokračovat on-line. Přichystali jsme si s Monkeym pro vás výuková videa, která se zaměřují na oblasti školní zralosti a připravenosti. V průběhu následujících několika týdnů spolu projdeme oblasti, které by dítě, které ukončuje předškolní vzdělávání a nastupuje do první třídy mělo zvládat. Videa mohou být také inspirací pro práci s vašimi dětmi a vy sami si můžete ověřovat vědomosti a dovednosti vašich dětí. Videí bude přibližně 20 a každý týden zveřejním 2-3 videa. Sledujte, prosím, web i e-mailové adresy. Budu ráda, pokud se ozvete s nějakou zpětnou vazbou :).

Kanál Monkey předškolák

https://www.youtube.com/channel/UCyZ-Q3iDC01LjbEMPP4yQdg

Předškolní přípravu ukončujeme posledním dílem! 🙂 Děkujeme, že jste byli s námi!

Už jste se viděli děti v televizi? Koukněte na déčko! Najdete tam naši fazolovou bábovku! 🙂

https://decko.ceskatelevize.cz/draci-v-hrnci

„Pokoronová školka“ 25.5. – 30.6.2020

Po koronavirové krizi jsme se opět potkali ve školce. Sice v menším počtu, ale i tak na dětských i učitelských tvářích šla vidět radost z opětovného setkání. S dětmi jsme se především sdíleli o tom, jak krizi prožívali, co jim to přineslo a jaké změny vidí kolem sebe. Navázali jsme na témata ze školního vzdělávacího programu a zaměřili se první týden na rozdílnosti mezi dětmi, lidmi a řekli jsme si něco o lidech s postižením. Děti se naučili také pár slůvek ve znakovém jazyce abyly fascinované tímto jazykem. Začátkem června jsme spolu oslavili na zahradě mateřské školy den dětí – děti byly obdarované dárečky, udělali jsme si zahradní tancovačku a vytvořili si překážkovou dráhu. V dalších týdnech jsme cestovali – do vesmíru. Děti fascinovaly informace o vesmíru a velmi rády plnili různorodé aktivity, zkoumaly envyklopedie a poslouchali pohádky o vesmíru. S předškoláky jsme se pomalu začali chystat na „rozloučení s předškoláky“ a chystali program pro rodiče, děti i pedagogy. Napsalai jsme našemu Monkeymu dopis, aby se přišel za námi podívat a k našemu překvapení opravdu na naši velkou slávu dorazil. Měli jsme z toho velkou radost. Dovezl nám dokonce banánové dobroty. Děti byly pasované z předškoláků na školáky a vyrazily vstříc novým dobrodružství. Na tuto cestu byl pro děti i rodiče připraven vesmírný program. Rodiče měli za úkol namalovat vesmírná tělesa na fólii a poté se účastnili vesmírného kvízu. Děti měly svůj program v zážitkovém stanu a procestovali celí vesmír. Na konci nám ukázali pomocí balonků, jakým způsobem se pohybují tělesa v sluneční soustavě. Tak malí školáci šťastnou cestu vstříc novým dobrodružstvím. Děkuji vám mo všem za přízeň, krásná poděkování a především krásný společný školkový rok plný radosti, důvěry a klidu. 🙂

VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

Integrovaný blok : ČAROVNÉ LÉTO

Téma :  TÝDEN DĚTSKÝCH RADOSTÍ ( 22.6.-26.6.2020 )                    

Cíle :

 • uvědomování si vlastního těla
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj úcty k životu ve všech formách

Kompetence:

– pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

– nebojí se pochybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch

– je shopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

– uvědomuje si svá práva i práva druhých, chová se zodpovědně 

Rozhovory :

Tento týden si budeme povídat o blížících se prázdninách.

Vzdělávací nabídka ( herní činnosti)

Dítě a jeho tělo

 • PH: Na Peška          

Cíl: rozvoj pohybových dovedností, protažení celého těla

 • Cvičíme s říkadly

Cíl : spojení říkadla s pohybem

 • Radost z pohybu – cvičení v překážkové dráze

Cíl: rozvoj pohybových dovedností, procvičování lezení v podporu dřepmo

 • Na raketu

Cíl : správná orientace v prostoru, rychlá reakce na smluvený signál

 • HPH : Rafaela

Cíl : spojení hudby s pohybem 

Dítě a psychika

 • Roční období  : seznámení s písní
 • Princezna a drak

Cíl : rytmizace písně s hrou na tělo + doprovod na hud. nástroje

 • Letní hádanky

Cíl : rozvoj paměti, fantazie, představivosti

 Pracovní listy, grafomotorika

 • Cizokrajná deka
 • Roční období

             Cíl: rozvoj jemné motoriky, opakování geometrických tvarů

Dítě a svět

 • Léto je když – povídáme si o létu podle obrázků

Cíl : rozvoj komunikativních dovedností

 • Sluníčko na špejli

Cíl : rozvoj tvořivosti, správné držení nůžek při stříhání

 • Rozloučení s předškolákyprogram pro rodiče a děti na školní zahradě

Cíl : radostné a veselé setkání všech předškoláků

  Pobyt venku

 • Hry v pískovišti- rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • Procházka do parku- sestavování obrázků z přírodnin
 • Závodivé hry na školní zahradě – rozvoj soutěživosti

Třídní vzdělávací plán MŠ BLAHOSLAVOVA

Náměty pro rodiče 15.6 – 19.6. 2020

Téma: Planeta Země

Cíle:

uvědomovat si rozdíly mezi dětmi a dospělými,

 • uvědomění si vlastního těla
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k bezpečí, osobní pohodě i pohodě prostředí
 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • vytvoření základních aktivních postojů ke světu, k životu
 • vytvoření základních aktivních postojů ke světu, k žuvotu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Vzhledem k celosvětové pandemii ohledně koronaviru jste většina z vás nuceni děti, žáky či studenty vzdělávat doma. Ráda bych Vás povzbudila k tomu, abyste, především předškolní děti, motivovali k pravidelnému režimu, plnění úkolů, pracovních listů či jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Níže, vám zasílám odkazy na stránky, kde můžete nalézt inspiraci k práci s dětmi doma v souladu s aktuální tématikou.

 • Pohybové aktivity
 • Taneček Chvátám, chvátám

Pomůcky: CD Příběhy včelích medvídků, CD přehrávač.

Kosmonauti se trénují také ve vytrvalosti, ale jeden kosmonaut ostatním bohužel nestačí, ten do vesmíru letět nemůže. Taneček si můžeme vymyslet podle vlastních představ.

Přátelé – chvátám, chvátám, Dva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vlevo.
nemám chvíli klid. Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vpravo.
Já tam, já tam Dva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vlevo u kolen.
dávno už měl být. Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vpravo u kolen.
Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím,
nestihnu to nestačím. Rychle běžíme na místě.
Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. Dřep, schoulit do klubíčka.
Bez dechu, ve spěchu, Ruce v bok, stoj na místě. Levou nohou výpad vpřed.
ženu si to po mechu. Ruce v bok, stoj na místě. Pravou nohou výpad vpřed.
Pověřen úkoly, Ruce v bok, stoj na místě. Levou nohou výpad vpřed.
ženu si to po poli. Ruce v bok, stoj na místě. Pravou nohou výpad vpřed.
Přátelé – chvátám, chvátám, Dva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vlevo.
nemám chvíli klid. Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vpravo.
Já tam, já tam Dva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vlevo u kolen.
dávno už měl být. Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vpravo u kolen.
Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím, Rychle běžíme na místě.
nestihnu to nestačím.
Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. Dřep, schoulit do klubíčka.
 • Písničky Houpající měsíc, Uspávanka.
 • Hra na nekonečno

Pomůcky: lavička

Vesmír je nekonečný, proto jsme si zahráli na nekonečno. Děti sedí na lavičce obkročmo. První dítě přeběhne ke konci lavičky, pohladí (či předá jiný dohodnutý signál) dítě před sebou. Pohlazení putuje „vesmírem“ až k prvnímu dítěti, to, aby mohlo pohlazení předat dál, běží zase na konec řady a pohlazení předá před sebe. Pohlazení (signál) tak nikde nekončí – je nekonečné.

 • Hra na velký třesk

Pomůcky: CD přehrávač, CD Písničky ze země dětí od Inky Rybářové, činely (buben), velké kruhy.

Vesmír vznikl velkým třeskem. Děti představují planety nebo hvězdy, volně se pohybují po prostoru. Tanečně improvizují na píseň Kometa (Inka Rybářová). Když však zazní „velký třesk“ (činely, buben), tak si děti rychle (ale opatrně, aby se planety nesrazily) hledají své místo v určité galaxii (velký kruh položený na zemi).

 • Cvičení s míči (planetami)

Pomůcky: malé míče

Cvičíme s míči podle vzoru učitelky. Improvizujeme na písničku Kometa z CD Písničky ze země dětí Inky Rybářové.

 • Probouzení hvězdiček

Pomůcky: CD s relaxační hudbou

Děti  hvězdičky leží volně v prostoru, mají zavřené oči, hraje vesmírná hudba (relaxační). Učitelka nebo dítě pohladí hvězdičku, ta se probudí a přebírá její úkol. Učitelka si lehá na místo probuzené hvězdičky, probuzená hvězdička jde probudit další hvězdičku. Hra se opakuje podle zájmu dětí. Hra je vhodná ke zklidnění. Hru můžeme motivovat písničkou Houpající měsíc  ten uspal všechny hvězdičky.

„Čepičkový let“:

 • PH:
  • děti vytvoří tři družstva po třech dětech;
  • mají na hlavě čepice – jsou kosmonauti v raketě;
  • ostatní děti stojí volně po třídě, nemohou letět, protože nemají čepici;
  • děti ve družstvech při pohybu třídou dají svou čepici kamarádovi a vymění si místo.
 • Náměty na aktivity, hry i činnosti
 • Výroba raket

Pomůcky: Polykarpova stavebnice, látky, Lego, Seva, papír, pastelky, dřevěné kostky

Děti rozdělíme do skupin (rozdělit děti do skupin může učitelka, nebo se děti můžou rozdělit zcela náhodně, například pomocí losování, děti si skupinu můžou volit, počet dětí ve skupině může nebo nemusí být omezen aj. Vše záleží na vyspělosti skupiny a její schopnosti pracovat ve skupině).

 • První skupina vyrábí raketu z Polykarpovy stavebnice, látek a dalšího materiálu dle výběru dětí.
 • Druhá skupina staví raketu u stolečku z Lega.
 • Třetí skupina staví raketu u stolečku ze Sevy.
 • Čtvrtá skupina raketu kreslí na velký papír na zemi.
 • Pátá skupina staví raketu z malých dřevěných kostek.

Zdůrazníme dětem, aby vytvořily vždy jednu raketu. Děti jsou tak vedeny ke spolupráci, toleranci, komunikaci mezi sebou. Své raketě vymyslí jméno. Hotové rakety si všechny děti prohlédnou. Tvůrci nám vysvětlí, jak raketu stavěli, co na ní umístili a proč jí dali určité jméno. Hotové rakety musí zkontrolovat bezpečnostní technik. To mu dá jistě spoustu práce!

 • Let na Měsíc

Pomůcky: provázek

Děti opět ve skupinách sedí v raketoplánu a letí na Měsíc. Můžeme využít básničku Startujeme raketu. Kdo chce na Měsíci z rakety vystoupit, musí být k raketě pevně připoután. Děti dostanou do každé skupiny jeden provázek a připoutají se k sobě: musí si provázek provléknout skrz tričko, kalhoty, sukni, tak aby byl každý nějakým způsobem připoután k raketoplánu. Jsou „nuceni“ si pomáhat. Dramatizujeme první kroky člověka na měsíci, není zde velká gravitace, proto se kosmonauti na měsíci „vznášejí“.

 • Hra na mimozemšťany

Učitelka nebo dítě rozloží slova na jednotlivé hlásky a představuje mimozemšťana (např. A-U-T-O). Ostatní „lidé“ se snaží porozumět mimozemské řeči. Hru můžeme obrátit – dítě se snaží rozložit dané slovo na hlásky. Procvičujeme tak sluchovou analýzu a syntézu.

 • Hra na gravitaci

A) Učitelka: „Jsem Zeměkoule a svou gravitační silou přitahuji děti, které začínají na hlásku J, K aj.“ Děti, jejichž jméno začíná na danou hlásku, přijdou k učitelce. Procvičujeme první hlásku ve slově.

B) Učitelka: „Jsem Zeměkoule a svou gravitační silou přitahuji děti, které mají na sobě červenou barvu.“ Děti, které mají na sobě jakoukoliv červenou věc, přijdou k učitelce. Procvičujeme barvy.

 • Rozvoj jazykových dovedností: 

Povídáme si o vesmíru:

SLUNCE A SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Básnička „Sluníčko“:

 • děti sedí kolem žlutého kruhu z textilu;
 • říkají básničku a trhají ze žlutého papíru proužky – paprsky, které dávají okolo kruhu (trhání papíru, využití říkadla při výtvarné činnosti, přednášení říkadla zpaměti).

Sluníčko

Do hebounkých peřinek

z růžového kanafasu

položilo sluníčko

pramínky svých zlatých vlasů.

Až se mu z nich k ránu dozdá sen,

smát se a hřát bude celičký den.

Písnička „Slunce a měsíc“:

 • děti mají žluté stuhy a volně pobíhají drobnými krůčky po prostoru – vyjádření písně dětským kultivovaným pohybem.

Cvičíme:

 • zdravotní cviky se žlutými stuhami, protažení celého těla;
 • pozdrav sluníčku – děti stojí v kruhu, před sebou mají obrázky se změnami pohybu, říkají celý pozdrav sluníčku a společně řadí obrázky, které jim usnadní zapamatování si jednotlivých figur;
 • hra -„Na vlídné sluníčko“ – jóga, využití části pozdravu sluníčku;
 • hra – „Na moudré sluníčko“ -jóga, celkové zklidnění dětí.

Hádanky:

Co je výš než les

a jasnější než svět? (Slunce)

Časně ráno vychází,

po nebi se prochází.

V poledne je nejvýše,

střechy zlatě popíše. (Slunce)

V zlatém voze na obloze

jede zlatý brouk,

schovám se mu pod slunečník

nebo pod klobouk. (Slunce)

„Sluneční skvrny“ (pracovní list s geometrickými tvary):

 • děti přiřazují správný tvar a číslici (čerpáno z časopisu Sluníčko);
 • seznamování s číslicemi 1 – 5;
 • rozlišování a správné pojmenování geometrických tvarů.

„Vyprávění o sluníčku“:

 • četba na pokračování – Pavel Příhoda;
 • rozhovor s dětmi o tom, co vědí o Slunci a doplnění dalších znalostí;
 • prohlížení encyklopedií, časopisů;
 • kladení otázek: Proč slunce tolik pálí?

„Veselá sluníčka“ aneb vykouzlíme veselá sluníčka a zaženeme černé mraky:

 • výroba sluníčka – děti vyrábějí z kulatých krabiček od sýrů sluníčka;
 • postup:
  • děti polepí obě strany krabičky žlutými papírovými kruhy;
  • nastříhané proužky lepí do spodní strany otevřené krabičky – paprsky;
  • dokreslí veselý obličej sluníčka pastelkou nebo lepením detailů z barevných papírů, paprsky namotají na dřívko;
 • procvičujeme:
  • lepení lepidlem;
  • bezpečné zacházení s nůžkami;
  • namotávání papírových proužků na dřívko;
  • kresbu detailů obličeje;
  • zapojení do úklidu po práci;
  • vzájemnou pomoc mezi kamarády.

„Tma tmoucí“:

 • povídání o tom, jak je slunce důležité;
 • otázky a odpovědi: Proč je slunce důležité? Co nám dává potřebného? Co je, když Slunce nesvítí? TMA;
 • pokus: bez slunce by nebylo života, a proto si provedeme pokus s kytkou, která bude bez světla;
 • děti mají baterky a v zatemněném prostoru pomocí baterek objevují okolí a kamarády, pozorují světélka na zdi;
 • společně tvoří obrazce a skupinky světel – snažíme se kresbou zachytit světélkující obrazce.

Hra „Doveď slepého domů“:

 • děti utvoří dvojice, jedno dítě má zavázané oči a druhé dítě vede kamaráda po prostoru mezi překážkami bezpečně na dohodnuté místo (v noci vystřídá Slunce Měsíc);
 • navození důvěry mezi kamarády;
 • celkové soustředění, zklidnění dětí.

Konkrétní cíl:

 • vnímání hezkých a příjemných zážitků;
 • umět kamarádovi poděkovat za pomoc.

Píseň „Co vidí slunce“ (Pavel Jurkovič):

 • děti sedí okolo žlutého kruhu z látky, uprostřed mají obrázky – dům, vlak, les, auto, míč, kočka – postupně, dle slov v písničce, obrázky zvedají.

„Sluneční soustava“:

 • děti si prohlížejí encyklopedie a hledají planety sluneční soustavy;
 • co je planeta – tvar, velikost;
 • z barevných papírů vystřihují předkreslené kruhy různé velikosti;
 • na velký formát papíru nalepují vystřižené kruhy – planety, jmenují, jak jdou postupně od slunce po sobě, dolepují vystřižené raketoplány, družice, Slunce, dokreslují hvězdy;
 • říkají si vše, co o vesmíru vědí.
 • prohlížení encyklopedií;
 • stříhaní podle čáry, bezpečné zacházení s nůžkami;
 • lepení – čistota, přesnost;
 • spolupracování s kamarádem, respektování přání druhého.

MĚSÍC A HVĚZDY

Hádanky:

Jasná lampa bez kahánku,

kolem plno svatojánků. (Noční obloha)

Lucerna dočerna

na nebi svítí,

aby tma dotěrná

přestala býti.

Nechce, aby noc tmavá

byla jak černá káva. (Měsíc)

Hvězdičky už vyšly, sluníčko je pryč,

Na obloze svítí velikánský míč. Co to je? (Měsíc)

Rozsela noc nazlátlou pšenici –

hlídá ji hlídač v stříbrné čepici.

Hlídal špatně? Hlídal málo?

Jitro zrní sezobalo. (Měsíc a hvězdy)

Měsíc je sem tam po nebi vodí za večera.

A ty, co zlobí, z oblohy shodí do jezera. (Hvězdy)

Bledý koláč, tma z něj ukrajuje.

Přes oblačné hory doly pluje. (Měsíc)

Básnička „Měsíček“:

 • děti drží v dlani papírovou hvězdičku, říkají básničku a s hvězdou nad hlavou lehce plují oblohou;
 • na závěr položí hvězdu k obrázku měsíce, který leží na zemi:

Měsíček

Noci vládne zlatý král,

bílému dni sluníčko.

Snad by někdy také spal,

spánek tlačí na víčko.

Pluje černou oblohou,

na svět svítí z výšky,

hvězdičky mu pomohou,

píší o něm knížky.

 • společné povídání, co děti o měsíci vědí;
 • otázky a odpovědi: Jak je Měsíc daleko? Co víme o Měsíci? Proč měsíc svítí?

Povrch měsíce:

 • hry s pískem, půdou, vodou,kameny:
  • děti dostanou umyvadla – v jednom je písek, ve druhém je hlína, ve třetím je kamení;
  • děti si vše osahávají, prozkoumávají;
 • práce ve skupině;
  • každá skupina dostane velký plastový tác a na igelitových ubrusech si může vytvořit dle vlastní fantazie povrch měsíce.

Hmatové domino:

 • dítě má zavázané oči a hmatem přiřazuje a hledá destičky se stejným povrchem (hmatová krabice a kostka, která je polepena různými povrchy);
 • děti hodí kostkou a stejný povrch musí dítě se zavázanýma očima nahmatat a vyndat z krabice

Hra „Probouzení hvězdiček“:

 • jedno dítě má zvoneček, hraje zvoníka;
 • ostatní sedí v tureckém sedu volně v prostoru třídy, mají zavřené oči;
 • dítě (zvoník) chodí po třídě a komu slabě zazvoní za zády, ten se postaví a zařadí se z

„Hvězdičky a přání“:

 • děti sedí u modrého kruhu z látky;
 • uprostřed je obrázek měsíce;
 • děti si posílají žluté klubíčko a společně říkají básničky, které znají o měsíčku;
 • každý drží jednu nit – cestu pro hvězdičky, zjistí očima, ke kterému kamarádovi vede cesta, říkají si jména;
 • děti vytvářejí noční oblohu;
 •   každé dítě dostane papírovou hvězdi  čku, které pošeptá své tajné přání a položí ji na místo, které se  mu na obloze l íbí;
 • děti dostanou žluté papíry, ze kterých vytrhávají kousky, pokládají je na oblohu.

Můj měsíc:

 • modelování – děti vytvářejí z modelíny placky, do kterých otiskují různé předměty, vmačkávají korálky, kamínky, mušličky atd. – představa povrchu měsíce.

NAŠE PLANETA ZEMĚ A OBJEVOVÁNÍ NOVÝCH PLANET

Píseň „Naše země kulatá“:

 • děti chodí kolem modrého kruhu z látky;
 • tleskají do rytmu, na konci písničky se posadí.

Konkrétní cíl:

 • seznámení s novou písničkou;
 • rytmizace na tělo.

Putování po globusu:

 • rozhovor o barvách, které na globusu jsou (modrá – voda atd.);
 • seznamování s globusem (jaké barvy na něm najdeme, co které znamenají, jak se co označuje, hledáme, kde žijeme)

Otáčení Země kolem osy a Slunce:

 • přirozená ukázka nového jevu – pro snadnější pochopení pomocí pohybové hry:
  • na žlutém kruhu stojí děvčata a drží v ruce papírová sluníčka;
  • chlapci mají v ruce modré stuhy, pomalu se otáčejí kolem své osy;
  • učitelka střídavě rozsvítí a zhasne- střídání dne a noci;
  • otáčení kolem Slunce – kluci obíhají děvčata – obrázky stromu na jaře, v létě, v zimě, na podzim;
 • spojení rotace kolem své osy a obíhaní okolo Slunce;
 • to samé si ukážeme s globusem a žlutým míčkem;
 • vytváření časových představ – noc a den, celý rok.

Návštěva cizí planety:

 • hra „Bublinky“:
  • děti mají kolem sebe imaginární bublinu, ve které se pohybují;
  • nesmí se dotknout ničeho kolem sebe ani vzájemně, jinak bublinka praskne a promění se ve hvězdný prach;
  • změny rytmu v hudbě a správná reakce dětí.

Kosmonaut:

 • kdo je to kosmonaut? Jak vypadá? Co nosí na sobě, když je v kosmu? Čím létá? – otázky a odpovědi dětí, zjištění, co vědí, doplnění informací;
 • pracovní list:
  • spojení číslic od 1 do 10 ve správném pořadí a vznikne raketa;
  • seznamování s číselnou řadou 1 – 10;
  • vybarvení obrázku;
  • práce s knihou a obrazovým materiálem.

Barevné bubliny:

 • postup:
  • foukání barevných bublin brčkem – děti foukají brčky do misek s jarovou vodou a trochou barvy;
  • do vzniklých bublin namáčejí karton papíru, který nechají zaschnout;
  • černou fixou kreslí tvar rakety nebo raketoplánu.

Pohyb planet:

 • PH:
  • děti vytvoří družstva, každé drží v ruce 2 vařečky, těmi uchopí míč a přenáší ho na druhou stranu třídy a zpět (vyhrává rychlejší družstvo);
  • obměna hry – děti mohou společně třídit míče dle barev a dávat je do košů.

Raketoplán:

 • skládání raketoplánu z papíru, přesný postup;
 • po složení se děti s písničkou proletí po třídě;
 • na pokyn „připravit“ – zvednou děti raketoplán nad hlavu, „start“ – vystartují a rozletí se do všech stran;
 • pozor na bezpečné přestávání – děti se zklidní a přistanou na zemi;
 • uvolnění a relaxace.

„Zpátky do rakety“:

 • PH:
  • po třídě volně leží velké barevné kostky – raketoplány;
  • děti jsou kosmonauti, kteří volně poletují vesmírem;
  • na zvuk „činel“ – vesmírného třesku se děti musí vrátit do svého raketoplánu, bez narážení do kamarádů a kostek;
 • obměna hry – vracejí se děti jen té barvy, která je volaná.

Let do vesmíru:

 • grafomotorika, uvolnění zápěstí (pohyb vycházející ze zápěstí):
  • na formátu A4 mají děti předtištěné tři kosmické lodě, uvolněnou rukou pohyb tužky nahoru a dolů (použití měkké obyčejné tužky);

„Čepičkový let“:

 • PH:
  • děti vytvoří tři družstva po třech dětech;
  • mají na hlavě čepice – jsou kosmonauti v raketě;
  • ostatní děti stojí volně po třídě, nemohou letět, protože nemají čepici;
  • děti ve družstvech při pohybu třídou dají svou čepici kamarádovi a vymění si místo.

Cizí řeč:

 • práce s říkadly;
 • vyprávění si o cizích jazycích, které děti znají;
 • seznámení s legrační řečí na samohlásky;
 • využití písničky – HOLKA MODROOKÁ;
 • tvorba různých vět – hraji si ve školce – říkají je legračně (hraja sa va škalka);
 • skládání veršů, které nemají smysl;
 • vytváření jednoduchých rýmů;
 • seznamování se samohláskou.

Cestujeme vesmírem:

 • NH – „Na kosmonauty“:
  • společná stavba kosmické lodě z různých kostek, dřevěných tyčí, Polykarpovy stavebnice, textilních kruhů, dek, vše co se hodí dle fantazie dětí;
  • pouštění hudby jako kulisy, vytvoření atmosféry kosmu hudebními nástrojky vyrobené dětmi (plněné korálky, potravinami atd.);
  • na koberci jsou položené jednotlivé planety sluneční soustavy, které děti postupně navštěvují;
 • vyprávění a čtení o J. A. Gagarinovi, V. Remkovi – jen pro zajímavost;
 • děti si vyrábějí z velkých papírových sáčků přilbu pro kosmonauty.

Cvičíme s míčem – zeměkoulí:

 • procvičování techniky:
  • vyhazování míče do výšky oběma rukama;
  • házení a chytání ve dvojicích;
  • chytání míče po odrazu;
  • házení jednoruč, obouruč na koš;
  • házení a chytání různě velkých míčů;
  • koulení míče po podlaze a po těle;
 • hra „Planety“:
  • házení v kruhu kamarádovi, řekni jméno planety;
 • hra „Sbíraná“:
  • ve vymezeném prostoru (PLANETĚ) je polovina dětí;
  • druhá stojí okolo;
  • na povel začnou děti z planety vyhazovat vrchním obloukem papírové koule ven, ostatní je vrací zpět;
  • na druhý povel hra končí;
  • vyhrává ta skupina, která má míň koulí.

Moje planeta:

 • mačkaný papír (muchláž):
  • tenčí papír děti zmačkají do kuličky a znovu rozloží;
  • celou plochu navlhčí houbičkou;
  • do mokrého podkladu zapouští vodové barvy;
  • vybírají si odstíny, které se jim líbí a chtějí je mít na své planetě;
  • papír nechají uschnout;
  • dál kreslí tuší nebo černou fixou vše, co by si přály mít na své planetě;

Hra „Plavba vesmírem“:

 • děti se přemisťují dle slovní instrukce;
 • rychlá reakce na změny směru (na lavičku, na židličky, změny poloh těla).

Hra „Na kouzelné lepidlo“:

 • děti říkají říkadlo, nakonec se pravou rukou přilepí na daný předmět, hra se opakuje:

V kouzelné pohádce,

v růžové zahrádce

spí tajemná věc,

jmenuje se …?

Kdo tu věc pohladí,

Hlásek mu naladí.

Kdo se dotkne dlaní,

Přilepí se na ni.

Hrajeme si:

 • nabídka dalších pohybových her na téma vesmír.

PH „Vesmírná honička“:

 • pravidla hry na honěnou.

PH „Planety, hýbejte se“:

 • pravidla hry „Škatulata batulata, hýbejte se“.
 • Básnička Gagarin

S dětmi jsme si povídali o tom, co to vesmír je, jak vznikl, jak vypadá. Po zodpovězení otázek se můžeme do vesmíru vydat. Ale pozor! Správní kosmonauti, než se vydají do vesmíru, musí projít těžkým výcvikem. Musí umět zdolat kdejakou překážku. Své by vám o tom mohl vyprávět první člověk ve vesmíru. Kdo to byl? No přece Gagarin!

Gagarinem chci já být, Provádíme dohodnuté cviky.
svoje tělo otužit.
Levá, pravá, vpřed a vzad, Poskoky podle směru v říkance – vlevo, vpravo, vpřed, vzad.
nesmím výcvik vůbec vzdát. Poskoky vlevo, vpravo, vpřed, vzad.
 • Výtvarná činnosti: 

Proletíme se vesmírem. Vyzkoušíme práci s bílým fixe, budeme vybarvovat jednotlivé planety vodovými barvami.

Vyzkoušejte si vlastní planetu! Jak se bude jmenovat? Jakou ji nakreslíte a jak ?

Pomůcky: tvrdý papír vystřižený do tvaru kruhu (znázorňující planetu), výtvarné potřeby – voskovky, vodové barvy aj.

Děti rozdělené do skupin kreslí jednotlivé planety – kytičkovou, indiánskou, planetu dětí, planetu zvířátek a Měsíc. Lepí na ni obrázky, vybarvují aj.

 • Píseň

Naše Země kulatá 

Naše Země kulatá je
 • Pracovní listy

Procvičíme si základní matematické představy, porovnávání a přiřazování.

Vyzkoušíme si také zrakovou paměť a prostorovou představivost překreslování motivu rakety.

 • Grafomotorika

V této oblasti si procvičíme zrakovou pozornost, jemnou motoriku a koordinaci ruka – oko.

 • Odpolední činnosti
 • četba pohádek “Včelí medvídci”
 • logopedická chvilka
 • závody dětí – hra velký třesk, cvičení s míči
 • sluchové rozlišování
 • volná kresba planet
 • vybarvování omalovánek
 • rytmizace, hra na hudební nástroje
 • Pobyt venku
 • Povrch planety – činnost venku (podle počasí)

Pomůcky: barvy, štětce

Děti ve skupinách vytváří speciální povrch planety s využitím všelijakých materiálů (písek, jehličí, listí, tráva, voda atd.) dostupných na školní zahradě (parku, lese). Povrch vytvářejí na připravené tácky. Své planety si děti pojmenují a zdůvodní jejich pojmenování.

Povrch měsíce:

 • hry s pískem, půdou, vodou,kameny:
  • děti dostanou umyvadla – v jednom je písek, ve druhém je hlína, ve třetím je kamení;
  • děti si vše osahávají, prozkoumávají;
 • práce ve skupině;
  • každá skupina dostane velký plastový tác a na igelitových ubrusech si může vytvořit dle vlastní fantazie povrch měsíce.

Hmatové domino:

 • dítě má zavázané oči a hmatem přiřazuje a hledá destičky se stejným povrchem (hmatová krabice a kostka, která je polepena různými povrchy);
 • děti hodí kostkou a stejný povrch musí dítě se zavázanýma očima nahmatat a vyndat z krabice.

Hra „Probouzení hvězdiček“:

 • jedno dítě má zvoneček, hraje zvoníka;
 • ostatní sedí v tureckém sedu volně v prostoru třídy, mají zavřené oči;
 • dítě (zvoník) chodí po třídě a komu slabě zazvoní za zády, ten se postaví a zařadí se za něho.

„Hvězdičky a přání“:

 • děti sedí u modrého kruhu z látky;
 • uprostřed je obrázek měsíce;
 • děti si posílají žluté klubíčko a společně říkají básničky, které znají o měsíčku;
 • každý drží jednu nit – cestu pro hvězdičky, zjistí očima, ke kterému kamarádovi vede cesta, říkají si jména;
 • děti vytvářejí noční oblohu;
 • každé dítě dostane papírovou hvězdičku, které pošeptá své tajné přání a položí ji na místo, které se mu na obloze líbí;
 • děti dostanou žluté papíry, ze kterých vytrhávají kousky, pokládají je na oblohu

Můj měsíc:

 • modelování – děti vytvářejí z písku placky, do kterých otiskují různé předměty, vmačkávají korálky, kamínky, mušličky atd. – představa povrchu měsíce.

 VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

Integrovaný blok : ČAROVNÉ LÉTO

Téma :  LÉTO JE TADY ( 8.6.- 12.6.2020 )                    

Cíle :

 • rozvíjení a užívání všech smyslů
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí
 • rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvíjení tvořivosti (tvořivého myšlení, tvořivého sebevyjádření)
 • zpřesňování a kultivace smyslového vnímání

Kompetence:

– klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

– řeší problémy, na které stačí

– ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách

– zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění 

Rozhovory :

Tento týden si budeme povídat o barvách v létě. 

 Barvy

Červená je třešeň, stříška,

rudá polní mák,

žlutá citron, pampeliška,

černá bručoun mrak.

Oranžová pomeranč, nač si zahrajeme, nač?

Čáry máry po papíře, zahrajem si na malíře.

Zelená je listí, louka, modrá nebíčko,

fialová křídla brouka, hnědá kafíčko.

Bílá mléko, papír, mouka, o tom si dávno mňouká

kotě s kočičkou, kotě s kočičkou

Vzdělávací nabídka ( herní činnosti)

Dítě a jeho tělo

 • PH: Cukr, káva, limonáda           

Cíl: rozvoj pohybových dovedností, protažení celého těla

 • Závodivé hry na školní zahradě

Cíl : reakce na signál, správná orientace v prostoru

 • Cvičení v přírodním terénu mezi průlezkami

Cíl : rozvoj obratnosti, bezpečnosti

 • Hry s vodou, otužování

 Cíl : rozvoj jemné motoriky, přesnost při nalévání  do kyblíků

Dítě a psychika

 • KAMARÁDI – seznámení s písní

Cíl : rytmizace s hrou na tělo

 • HUDEBNÍ HÁDANKY

Cíl : rozvoj sluchové paměti

 • HPH: Na šáteček, Na raketu, Myška tanečnice

Cíl : spojení  zpěvu s pohybem

 • NANUKY

            Cíl : rozvoj fantazie a představivosti, přesnost při lepení

            Cíl :  rozvoj zručnosti při stříhání, dodržování bezpečnosti

 • STAVBA OBJEKTŮ Z PÍSKU, PŘÍRODNIN

Cíl : rozvoj fantazie, představivosti

 • POMOC PŘI ZALÉVÁNÍ KVĚTIN

Cíl : rozvoj hrubé a jemné motoriky

 • SKLÁDÁNÍ PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK

Cíl : rozvoj přesnosti při skládání

Pracovní listy, grafomotorika

 • ZMRZLINA

Cíl: rozvoj jemné motoriky, opakování barev, čísel

Dítě a svět

 • O BUDCE, O TŘECH MEDVĚDECH

Cíl : reprodukce a dramatizace známých pohádek

 • POSLECH VERŠŮ O PŘÍRODĚ- ZVÍŘÁTKÁCH

Cíl : rozvoj komunikačních dovedností, vytleskávání slabik

Pobyt venku

 • Hry s míčem- rozvoj obratnosti, postřehu
 • Závodivé hry na školní zahradě- rozvoj soustředěnosti, zdravé soutěživosti
 • Kreslení křídou na chodník- rozvoj fantazie

Náměty pro rodiče 1.6 – 5.6. 2020

Téma: Den dětí

Cíle:

uvědomovat si rozdíly mezi dětmi a dospělými,

 • seznamovat se s historií a kulturou 
 • pečovat o své bezpečí a zdraví,
 • rozvíjet svou fyzickou zdatnost a vytrvalost
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity
 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
 • rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou, s lidmi a společností
 • rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému

Vzhledem k celosvětové pandemii ohledně koronaviru jste většina z vás nuceni děti, žáky či studenty vzdělávat doma. Ráda bych Vás povzbudila k tomu, abyste, především předškolní děti, motivovali k pravidelnému režimu, plnění úkolů, pracovních listů či jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Níže, vám zasílám odkazy na stránky, kde můžete nalézt inspiraci k práci s dětmi doma v souladu s aktuální tématikou.

 • Pohybové aktivity

Kamarádská honička

Kdopak je to Škrhola? To je škodič, který nás zlobí – bere dětem hračky, tu někoho štípne, tam mu schová boty…

Škrhola honí děti, aby je potrápil – na koho sáhne, musí zůstat stát jako socha. Kamarád jej může zachránit – objetím a slovy „ty jsi můj kamarád“.

KUBA ŘEKL

Učitelka udává dětem příkazy: „Kuba řekl…..“ (např. „Kuba řekl: sedněte si“.) Děti je plní. Když ale učitelka vynechá „Kuba řekl“ a vysloví pouze pokyn „sedněte si“, tak nesmí děti zareagovat. Kdo se splete, tak ze hry vypadne. Příkazy jsou na změny poloh a postojů „Kuba řekl:  lehněte si“; „Kuba řekl:  postavte se na 1 nohu“; „Kuba řekl:  klekněte si“…..

Zatancujte si na tuto písničku:

Písničku zpíváme vestoje a doprovodíme ji pohybem. Protože je v rozsahu osmi tónů, tak se rozezpíváme hlasitým zíváním, nejprve s intonací shora dolů.

Až já budu velká, bude ze mě selka,

ruce v bok, natáčíme se v pase do stran
přijďte k nám, já vám dám plný krajáč mléka,

ukazujeme rukou k sobě, přivoláváme
přijďte k nám, já vám dám plný krajáč mléka.

vystřídáme ruce

Kyselého nemám, sladkého vám nedám,

ruce v bok, natáčíme se v pase do stran
jděte pryč, jděte pryč, já vás ani neznám,

ukazujeme rukou od sebe, odháníme
jděte pryč, jděte pryč, já vás ani neznám.

vystřídáme ruce

Tanec “kamarád”

Pohybová hra„na barevné domečky“ – pohotová reakce na barvy za zvuku hudby – úkryt za barevné kužely anebo jiné TV nářadí na hřišti

 • Náměty na aktivity, hry i činnosti:

– Sluchový diktát: dítěti diktujeme postupně geometrické či jiné tvary, které zapisuje na papír. Vyzkoušíme si, jak píšou diktát děti ve škole.

 • Rozvoj jazykových dovedností: 

Rozhovor s dětmi:

Jsme spolu opravdu kamarádi? Jak se to pozná? A musí se mít kamarádi stále rádi? Vedeme děti ke kritickému myšlení – můžeme je dovést i k tomu, že nás kamarád může i rozzlobit, můžeme se s ním nepohodnout, ale nesmíme si kvůli tomu ubližovat. Mít kamaráda je hodně důležité…

Co to znamená Světový den dětství? Co všechno je u nás ve třídě dítě? Jaké děti ještě znáte? Jaký je rozdíl mezi dětmi a dospělými? Jaké je to být dítětem? Učitelka může přinést svoje fotografie, když chodila školky, děti si je prohlížejí a porovnávají s tím, jak vypadá dnes. Změnila se? V čem? Učitelka pak může vyprávět, jaké měla dětství, jak vnímala svět kolem a co se všechno změnilo. Kdo je malý a kdo je velký – dospělý? Musí být každý dospělý také hodný? Někdo hodný je, ale někdo také není. Zkusíme si zahrát na to, jak se mohou i dospělí chovat ošklivě. Jak by to mělo být správně?

Naučte se básničku, můžete ji doprovodit i pohybem:

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím, po zádech ho pohladím.
Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád.
Pomůže mi, poradí, po zádech mě pohladí.
My jsme všichni kamarádi a máme se spolu rádi 

Přečtěte si s dětmi jejich oblíbenou pohádku, povídejte si o děti a zkuste si vytvořit leporelo.

 • Výtvarná činnosti: 

Na naši pondělní oslavu si vytvoříme dobrou limonádu! Provičíme si obtiskování, stříhání a lepení. 

 • Píseň

Poslechneme si písničku z CD (Uhlíř, Svěrák, 2011) a budeme v textu pátrat, co „vadí“, co „nevadí“ a co je vlastně největší neštěstí: „nemít žádné kamarády“. Říkáme sami za sebe, co nám vadí a co nám nevadí.

Z písničky se naučíme kousek refrénu:

Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.
(text Zdeněk Svěrák, hudba Jaroslav Uhlíř)

 • Pracovní listy

Dnes si procvičíme zrakové rozlišování a budeme hledat stíny oblíbené dětské pochoutky – zmrzliny.

 • Grafomotorika

Procvičte si dnes různé Grafomotorické prvky. K svátku či narozeninám přece dostáváme květiny. Pomožte tyto různé grafomotorické prvky dokreslit

 • Odpolední činnosti
 • četba pohádek “Pavouček provazníček”
 • logopedická chvilka
 • závody dětí
 • sluchové rozlišování
 • procvičování oromotoriky
 • rytmizace, hra na hudební nástroje
 • Pobyt venku

Tvorba překážkové dráhy na den dětí, zábavná diskotéka, procvičování sportovních dovedností, skákání panáka. To vše budeme procvičovat venku!

Náměty pro rodiče 18.5.-29.5.

Téma: Každý jsme jiný

Cíle:

 • rozvoj hrubé motoriky – pohybové hry
 • rozvoj jemné motoriky – barvení, stříhání, lepení, modelování
 • nácvik pohybové sestavy – pomocí videa
 • rozvoj logického vnímání – práce s pracovními listy
 • rozvoj senzomotoriky – zapojení představy hmatu
 • rozvoj jazykových dovedností – popis emocí, rozvoj oromotoriky
 • rozvoj sluchového vnímání – nácvik písně
 • rozvoj prosociálního chování – ohleduplnosti, zodpovědnosti
 • upevňování hygienických návyků

Vzhledem k celosvětové pandemii ohledně koronaviru jste většina z vás nuceni děti, žáky či studenty vzdělávat doma. Ráda bych Vás povzbudila k tomu, abyste, především předškolní děti, motivovali k pravidelnému režimu, plnění úkolů, pracovních listů či jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Níže, vám zasílám odkazy na stránky, kde můžete nalézt inspiraci k práci s dětmi doma v souladu s aktuální tématikou.

 • Pohybové aktivity

Hra „Na ostrov“
Uprostřed třídy je utvořený kruh ze švihadel – to je ostrov. Pohybujeme se při hudbě, na pokyn se děti třídí na ty, kdo mají určitou vlastnost (jedou na ostrov) a na ty, kdo danou vlastnost nemají (ti zůstávají doma).

Na magnety – děti se pohybují v rytmu hudby, na pokyn (např. ruce) reagují dotykem příslušné části těla s kamarádem. Nejprve pouze ve dvojicích, později můžeme přidat další podmínky – najít si pokaždé jiného kamaráda, najít si víc, než jednoho kamaráda …

Zatancujte si písničku dobrý kamarád. Kdo je tvůj dobrý kamarád?

 • Náměty na aktivity, hry i činnosti:

Až pojedu na prázdniny – vždy řekneme formuli „Až pojedu na prázdniny, vezmu si s sebou …“ a přidáme jednu věc (vyslovíme ji a pantomimicky předvedeme), např. kufr. V dalším kole zopakujeme formuli, předmět (kufr) a přidáme další předmět – např. boty. Stejně pokračuje hra dál. Je možné hrát tak, že všichni říkáme celý text a pouze předmět vybírá dítě. V menší skupině dětí je možné se střídat tak, že každé kolo mluví jen jedno dítě, a také přidává nový předmět. Jde o to, zapamatovat si co nejdelší řadu po sobě jdoucích předmětů.

 • Rozvoj jazykových dovedností: 

Já jsem já
Ráno si povídáme volně o tom, co děti doma zjistily – komu jsou podobné. V komunikačním kruhu si objasňujeme to, že jsme každý jiný. Nebo jsme někteří stejní?

Najděte doma starší fotografie rodičů, prarodičů i dětí.  „Co hezkého o tobě říká tvoje maminka nebo táta? Co se jim na tobě líbí?“ Vzniká pestrá mozaika odpovědí a děti jsou rády, když o sobě mohou říct něco pěkného. Děti mají doma s rodiči zjistit, komu jsou podobné, pokud to samy nevědí.

Zjišťujeme, že nikdo není stejný, jako ten druhý. Objevuje se názor, že stejní jsou pouze kluci – dvojčata, a tak společně odhalujeme rozdíly (každý se jinak jmenuje, jeden je o trošku větší než druhý …). Zjistili jsme společně, že kluci nejsou stejní, jsou si jen hodně podobní. Tak, jako mnozí jiní sourozenci. Abychom si dokázali, jak se vidíme, jdeme každý sám sebe nakreslit.

Sedněte si naproti sobě a vyzkoušejte popsat maminku, tatínku, bratra nebo sestru. Jaké mají rozdíly?

Ne všechny děti jsou zdravé. Jsou děti a lidé, kteří mají nějaké postižení od narození, nebo se jim stal nějaký úraz, dostali nemoc. Co myslíte, jaké to je, když nemůžete vidět, slyšet, pohybovat se? 

Pokud máte možnost, vyzkoušejte si:

Aby děti poznávaly, jaké to je, když někdo nemůže chodit bez pomůcek, ke chůzi potřebuje berle anebo se pohybuje na speciálně upraveném vozíku. Aby děti poznávaly, jaké to je, když si někdo nemůže zapnout knoflíky anebo zavázat tkaničky u bot. Dále děti mohou poznávat, jaké to je, když někdo neslyší, nevidíanebonemůže mluvit.Seznámit se také s hmatovými knížkami a pomůckami pro nevidomé.

Děti si na různých stanovištích, které připravili učitelé se žáky základní školy, vyzkoušely:

 • jízdu na vozíčku
 • chůzi o berlích
 • vedení „slepého“ kamaráda se zavázanýma očima přes různé překážky
 • reakci na sluchový podnět
 • odezírání, děti měly v uších špunty, aby neslyšely slova, která jim říkali kluci ze ZŠ
 • zavazování tkaniček s nasazenými palčáky
 • Braillovo písmo

Jak se chováme s takovým dětem, lidem, kteří mají nějaké postižení? Budeme jim pomáhat nebo se jim budeme smát? 

Jsou všechny děti na celém světě stejné? V čem se liší? 

Vyzkoušejte doplnit obličeje podle zadání. Vyzkoušejte před zrcadlem také tyto obličeje.

 • Výtvarná činnosti: 

Inspiraci naleznete na www.pinterest.com , přikládám nápady z této stránky k tvoření s dětmi – tedy rozvoji jemné a hrubé motoriky, procvičení správného úchopu, práci s barvami, stříhání či lepení.

Najděte doma různé časopisy a vystřihněte z nich části těla. Poskládejte je, nalepte a vytvořte si vlastní mozaiku!

Vyzkoušejte si také pomocí plastelíny doplnit části obličeje! 

 • Píseň

Naučte se zpívat písničku o dětech! 

 • Pracovní listy

Dneska si procvičíme základní matematické představy a pozornost. Zapiš pomocí číslic, kolik kamarádů má věci v rámečku.

 • Grafomotorika

Procvičte si dnes různé Grafomotorické prvky. Pomožte indiánovi tužkou domalovat tyto prvky.

 • Pobyt venku

Procvičte si jarní motorické dovednosti – vezměte ven kolo, koloběžku, kolečkové brusle, zkuste postavit nějaký domeček z přírodnin v parku nebo na zahradě.

Náměty pro rodiče: 11.5.-15.5.

Téma: Máme miminko

Cíle:

 • rozvoj hrubé motoriky – pohybové hry
 • rozvoj jemné motoriky – barvení, stříhání, lepení
 • rozvoj logického vnímání – pracovní list (práce s tvary a čísly)
 • rozvoj vnímání času – práce s pohádkou 
 • rozvoj jazykových dovedností – rozvoj oromotoriky, rozvoj vyjadřování
 • rozvoj sluchového vnímání – osvojení práce s písní muzikantská rodina, rozvoj rytmu
 • rozvoj prosociálního chování – ohleduplnosti, zodpovědnosti
 • upevňování hygienických návyků

Vzhledem k celosvětové pandemii ohledně koronaviru jste většina z vás nuceni děti, žáky či studenty vzdělávat doma. Ráda bych Vás povzbudila k tomu, abyste, především předškolní děti, motivovali k pravidelnému režimu, plnění úkolů, pracovních listů či jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Níže, vám zasílám odkazy na stránky, kde můžete nalézt inspiraci k práci s dětmi doma v souladu s aktuální tématikou.

 • Pohybové aktivity

Vyzkoušejte si tyto námětové hry:

 • opravujeme“ střechu domu (vylézáme–přelézáme–slézáme velkou dřevěnou průlezku, příp. ribstoly)
 • „pereme a sušíme prádlo“ (chodíme nebo běháme slalomem mezi překážkami s dotykem značeného místa)
 • „Jedeme na výlet (dovolenou)“ pohybově ztvárňujeme písně Vláček, Letadlo (FISCHER, V.; EBEN, P. Elce, pelce kotrmelce. s. 9, 37)

A tuto pohybovou hru:

 • hrajeme pohybovou hru Na třetího – máma, táta a já (děti se postaví do kruhu – vždy 3 za sebou; poslední dítě jedné z trojic začne obíhat kolem kruhu a hledá si nové místo, zařadí se před jinou trojici – poslední dítě – čtvrté, začne obíhat kruh a hledat si nové místo)
 • Rozvoj jazykových dovedností: 

Děti se podívají na svatební fotky rodičů, u nesezdaných párů foto matky a otce a svoji fotografii, když byly miminka.

 • prohlížení fotografií, komentář dětí k vlastním fotografiím, vytvoření nástěnky s fotografiemi
 • co si pamatujeme, když jsme ještě nechodily do školky, nebo co nám o batolecím a novorozeneckém období říkali rodiče
 • Co to je rodina? Kdo do ní patří? Co je to láska? Jak se jmenují členové rodiny? Máte doma rodinný rodokmen? Kde další členové rodiny bydlí? Co rodina dělá?

Pohádka: Teo a rodina

 • rozhovor s dětmi o shlédnutém programu, o tom, co kdo v rodině dělá (maminka, tatínek) – námětová hra „Na domácnost“
 • Procvičte si motoriku jazyka: 

Zkuste se také naučit básničku s pohybem:

 • Co ta očka vidí,                       (rozhlížíme se kolem sebe, ruku máme nad obočím) 
  vidí, vidí lidi.                            (vzájemně na sebe ukazujeme) 
  Tátu, mámu, holčičku,              (počítáme na jedné ruce)
  kluka, dědu, babičku.               (počítáme na druhé ruce) 
  Spolu bydlí v domečku            (obejmeme svoje tělo) 
  na zeleném kopečku.               („kreslíme kopeček“)
 • motivace pohádkou o Červené Karkulce 
  • povídání o obsahu pohádky
  • pojmenování postav, kdo chyběl v rodině Karkulky? – děti vyjmenují
  • Proč šla Karkulka za babičkou? Co udělala maminka pro babičku?
  • Sestavte příběh:
 • Výtvarná činnosti: 

Inspiraci naleznete na www.pinterest.com , přikládám nápady z této stránky k tvoření s dětmi – tedy rozvoji jemné a hrubé motoriky, procvičení správného úchopu, práci s barvami, stříhání či lepení.

Zkuste si doma vyrobit babičku a dědečka! Výrobek jim můžete zanést a určitě jim tím uděláte velkou radost! 

Nebo si vyrobte dům, panelák, kde rodiny spolu bydlí!

 • Píseň – muzikantská rodina
 • Pracovní listy

Dnes si procvičíme matematické představy!

Spočítej geometrické tvary z hradu a zapiš je číslem. Dávej si pozor, ne všechny jsou stejně velké! Zkus obrázek poté vybarvit, můžeš každý geometrický tvar vybarvit jednou barvou.

Druhým pracovní listem budeme procvičovat zrakovou diferenciaci. Najdi pomíchané rodiny.


 • Grafomotorika

Pomožte domalovat domečkům kouř z komínů! Vyzkoušej si nejdříve kouř kreslit v vzduchu, poté prstíkem a nakonec tužkou. Nezapomeňte se také nahoru podepsat, jako správní předškoláci.

 • Pobyt venku
 • tvoříme obrázek z přírodnin – Rodina   
 • návštěva místa práce rodičů – maminka-prodavačka (využili jsme povolání rodiče a v zaměstnání jej navštívili)
 • v lese jsme hráli hru Svět je jedna velká rodina – děti si našly jakoukoliv věc z přírody a uchopily ji do dlaní; v kruhu si vzájemně věc ukazovaly a provázely slovy: „Jsem spojený/á se světem, s touto … ulitou (trávou, hlínou apod.). Jsem zvláštní, jsem jedinečný/á a jsem důležitý/á, protože jsem součástí tohoto světa.

A poslední informace, pokračuje v předškolní přípravě s Monkeym! 

Náměty pro rodiče: 4.5.-6.5.

Téma: Maminka má svátek

Cíle:

 • rozvoj hrubé motoriky – pohybové hry
 • rozvoj jemné motoriky – barvení, stříhání, lepení
 • nácvik pohybové sestavy – poh. Píseň s prsty
 • rozvoj logického vnímání – třídění typických aktivit
 • rozvoj senzomotoriky – 
 • rozvoj jazykových dovedností – popis činností,
 • rozvoj sluchového vnímání –sluchové diferenciace (rozlišování počáteční hlásky M,N)
 • rozvoj prosociálního chování – ohleduplnosti, zodpovědnosti
 • upevňování hygienických návyků

Vzhledem k celosvětové pandemii ohledně koronaviru jste většina z vás nuceni děti, žáky či studenty vzdělávat doma. Ráda bych Vás povzbudila k tomu, abyste, především předškolní děti, motivovali k pravidelnému režimu, plnění úkolů, pracovních listů či jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Níže, vám zasílám odkazy na stránky, kde můžete nalézt inspiraci k práci s dětmi doma v souladu s aktuální tématikou.

 • Pohybové aktivity

Pusťte si doma oblíbenou písničku a vyzkoušejte si tanec se smetákem! Určitě zažijete legraci a pomůžete mamince s úklidem. Vyzkoušejte si také „hry na“ : rodinu, starejte se jako maminka o miminko, uvařte něco dobrého, vyžehlete…

S písničkou si procvičte vaše prstíky. Vzpomenete si, jak je ta písnička i anglicky?

 • Rozvoj jazykových dovedností: 

Z níže uvedeného pracovního listu „jak holky rostou“ vystřihněte obrázky a seřaďte je pod časového sledu. Popište je, pojmenujte a jmenujte typickou činnosti pro toto období.

Inspirací mohou být tyto otázky:

Svátek je ideální příležitostí popovídat si o tom:

– Kdo je to vlastně maminka a tatínek?

– Až budu velký, chtěl bych být tatínkem, nebo maminkou? Proč?

– Co všechno musí maminka/tatínek umět?

– Co se mi na mojí mamince/tátovi nejvíce líbí?

– Z čeho mají maminky největší radost? A z čeho tatínek? 

– Jaký dárek by maminku a tátu potěšil?

– Jak moje maminka/tatínek vypadá?

– Je babička také maminka a dědeček tatínek?

– Jak se pozná, že někdo bude maminka?

– Jak se moje maminka jmenuje, jak jí říkám já, jak tatínek, jak babička…

Podívejte se na tyto obrázky. Které činnosti jsou typické pro maminku a které pro tatínka? Pomož mamince s  domácími pracemi, nebo se nauč nějaké nové dovednosti! Uvědomuješ si, co všechno maminka i tatínek doma pro vás dělají a jak se o vás starají? Jaké jsou to činnosti?

Zkuste se také naučit básničku pro maminku, určitě ji velmi potěší:

Má milá maminko,
nejhezčí z maminek,
ty jsi mě balila
z peřinek do plínek.
Ty jsi mě obula
do prvních střevíčků,
z lásky a vděčnosti
nesu Ti dnes kytičku.

 • Výtvarná činnosti: 

Inspiraci naleznete na www.pinterest.com , přikládám nápady z této stránky k tvoření s dětmi – tedy rozvoji jemné a hrubé motoriky, procvičení správného úchopu, práci s barvami, stříhání či lepení.

Vyrobte mamince květinu ke dni matek, můžete doprostřed přidat i nějakou sladkůstku:

Vyzkoušejte také vyrobit srdíčko pomocí bavlnek:

 • Píseň
 • Pracovní listy

Dnes si procvičíme sluchové vnímání vnímání času! 

 – Rozděl slova podle hláse a přiřaď je k Mamince nebo k Nůžkám.

 – Vystřihni obrázky. Kdo na obrázku jsi ty, nebo sestra? Kdo je maminka a babička? Jak postupně se stává z miminka babička? Popiš obrázky!

 • Grafomotorika

Pomožte mamince domalovat korálky! Nezapomeňte se také nahoru podepsat, jako správní předškoláci.

 • Pobyt venku

Až budete venku na louce nebo v parku, zkuste pro maminku natrhat krásnou jarní kytici anebo spolu vytvořte věneček z pampelišek nebo sedmikrásek.  🙂

A poslední informace, pokračuje v předškolní přípravě s Monkeym! 🙂

Náměty pro rodiče 27.4.-30.4.

Téma: Za zvířátky okolo světa

Cíle:

 • rozvoj hrubé motoriky – pohybové hry
 • rozvoj jemné motoriky – barvení, stříhání, lepení
 • nácvik pohybové sestavy – překážková dráha, nápodoba videa
 • rozvoj logického vnímání – práce s pracovními listy
 • rozvoj senzomotoriky – zapojení představy hmatu
 • rozvoj jazykových dovedností – vytváření nadřazených slov
 • rozvoj sluchového vnímání – sluchové pozornosti, sluchové diferenciace
 • rozvoj prosociálního chování – ohleduplnosti, zodpovědnosti
 • upevňování hygienických návyků

Vzhledem k celosvětové pandemii ohledně koronaviru jste většina z vás nuceni děti, žáky či studenty vzdělávat doma. Ráda bych Vás povzbudila k tomu, abyste, především předškolní děti, motivovali k pravidelnému režimu, plnění úkolů, pracovních listů či jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Níže, vám zasílám odkazy na stránky, kde můžete nalézt inspiraci k práci s dětmi doma v souladu s aktuální tématikou.

 • Pohybové aktivity

Pohybová hra „had“

Had leze z díry (chodíme po třídě v rytmu říkanky, chytneme se za ruce, „hada“ vede učitelka a v rytmu říkanky chodí po třídě).

Říkanka

Had leze z díry,
vystrkuje kníry,
bába se ho lekla,
na kolena klekla.
Nic se, bábo, nelekej,
na kolena neklekej.

Pohybová hra – závod krokodýlů

 Děti lezou po čtyřech s hračkou na zádech k svému cíli a snaží se o udržení rovnováhy, aby hračka nespadla; závodí také ve dvojicích i čtveřicích; u menších dětí musí být dráha kratší.

Opičí dráha – co najdeme doma i venku

Například: chůze po lavičce, průlez obručí, přeskok kostky, slalom mezi kuželkami; opičí dráha se může libovolně měnit; učitelka pomůže dětem, které to potřebují.

Zatancujte si se sloníkem Toníkem! 

 • Náměty na aktivity, hry i činnosti naleznete v odkazech na metodický portál RVP. Pro předškolní věk jsou určené oranžové články.

Otázky k zamyšlení, na které budeme celý týden hledat odpovědi:

 • Jaká zvířata můžeme vidět v ZOO?
 • Jaké jsou rozdíly mezi domácími zvířaty a zvířaty ze ZOO?
 • Jak vypadají, čím se živí, jaké je jejich přirozené prostředí?

Nabízené činnosti:

 • prohlížení encyklopedií a obrázků
 • čtení pohádky v ranním kruhu
 • pojmenovávání zvířat z pohádky
 • hraní s hračkami – zvířátka
 • cvičení v kruhu (plazíme se jako had, skáčeme jako opice, chodíme jako lev)
 • nacvičování nových písniček
 • Rozvoj jazykových dovedností: 

Zavřete si oči a vyzkoušejte, jestli poznáte zvuky zvířat!

Zkuste popřemýšlet, podle čeho bychom mohli zvířata jednoduše rozdělit a proč. (vodní, které žijí na souši, které žijí v zimě, které žijí ve vzduchu aj…) Zkuste vymyslet co nejvíce skupin.

Podívejte se na mapu a zjistěte, kde zvířátka žijí. Proč myslíte, že žijí zrovna tam? Čím se živí? Jaké je pro ně dobré počasí? A co zvířata v Zoo? 

Zde si můžete stáhnout mapu a zvířátka k ní přilepit:

http://napadyproanicku.cz/images/clanky/listy/mapaSveta.pdf

http://napadyproanicku.cz/images/clanky/listy/zvirataSveta.pdf

 • Výtvarná činnosti: 

Inspiraci naleznete na www.pinterest.com , přikládám nápady z této stránky k tvoření s dětmi – tedy rozvoji jemné a hrubé motoriky, procvičení správného úchopu, práci s barvami, stříhání či lepení.

Vyzkoušejte si doma vyrobit vlastní safari z toaletního papíru. Které zvířátko se vám íbí nejvíc?

 • Píseň

Držte si čepice, s písničkou budeme dneska v Africe!

Máte rádi zvířata? Protože jsou chlupatá? Tak si zazpívejte s námi a s rodiči můžete se střídat v šeptání 🙂

 • Pracovní listy

Dnes si procvičíme zrakové vnímání! Poznáte, které zvířata jsou odlišné? Které jsou natočené jinak, než všechny v řadě? 

Procvičíme si také prostorové vnímání – podívejte se na zvířátka v řadě! 

 • Grafomotorika

Vyzkoušejte si domalovat beránkovi kudrlinky. Nejdříve vyzkoušejte jednotlivé Grafomotorické prvky prstem ve vzduchu a poté až na papír. Nezapomeňte se také nahoru podepsat, jako správní předškoláci.

 • Pobyt venku

Podívejte se venku kolem sebe a zkuste pojmenovat jarní zvířátka! Které zvířátka se k nám vrátili z teplých krajin? Pokud máte možnost, vezměte si aktivity, pracovní listy ven, na zahradu, do parku a užijte si jarní počasá. Ps: zoologické zahrady už jsou otevřené :).

A poslední informace, budeme pokračovat v Předškolní přípravě s Monkeym! 

Náměty pro rodiče:  20.4.-24.4.

Téma: Naše Den Země

Cíle:

 • rozvoj hrubé motoriky – pohybové hry
 • rozvoj jemné motoriky – barvení, stříhání, lepení (dle zvolené techniky)
 • rozvoj hrubé motoriky – nácvik sestavy
 • rozvoj logického vnímání – práce s pracovními listy
 • rozvoj jazykových dovedností – popis obrázku
 • rozvoj sluchového vnímání – rozvoj sluchové paměti
 • rozvoj matematických představ a zrakového vnímání
 • rozvoj prosociálního chování – ohleduplnosti, zodpovědnosti
 • upevňování hygienických návyků

Vzhledem k celosvětové pandemii ohledně koronaviru jste většina z vás nuceni děti, žáky či studenty vzdělávat doma. Ráda bych Vás povzbudila k tomu, abyste, především předškolní děti, motivovali k pravidelnému režimu, plnění úkolů, pracovních listů či jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Níže, vám zasílám odkazy na stránky, kde můžete nalézt inspiraci k práci s dětmi doma v souladu s aktuální tématikou.

Tento týden se spolu podíváme na tématiku Vesmíru a planety Země!

 • Pohybové aktivity

Správní kosmonauti, než se vydají do vesmíru, musí projít těžkým výcvikem. Musí umět zdolat kdejakou překážku. Své by vám o tom mohl vyprávět první člověk ve vesmíru. Kdo to byl? No přece Gagarin!


Gagarinem chci já být,
Provádíme dohodnuté cviky.
svoje tělo otužit. 
Levá, pravá, vpřed a vzad,Poskoky podle směru v říkance – vlevo, vpravo, vpřed, vzad.
nesmím výcvik vůbec vzdát.Poskoky vlevo, vpravo, vpřed, vzad.

Kosmonauti se trénují také ve vytrvalosti, ale jeden kosmonaut ostatním bohužel nestačí, ten do vesmíru letět nemůže. Taneček si můžeme vymyslet podle vlastních představ.

Přátelé – chvátám, chvátám,Dva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vlevo.
nemám chvíli klid.Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vpravo.
Já tam, já tamDva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vlevo u kolen.
dávno už měl být.Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vpravo u kolen.
Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím, 
nestihnu to nestačím.Rychle běžíme na místě.
Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.Dřep, schoulit do klubíčka.
Bez dechu, ve spěchu,Ruce v bok, stoj na místě. Levou nohou výpad vpřed.
ženu si to po mechu.Ruce v bok, stoj na místě. Pravou nohou výpad vpřed.
Pověřen úkoly,Ruce v bok, stoj na místě. Levou nohou výpad vpřed.
ženu si to po poli.Ruce v bok, stoj na místě. Pravou nohou výpad vpřed.
Přátelé – chvátám, chvátám,Dva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vlevo.
nemám chvíli klid.Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vpravo.
Já tam, já tamDva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vlevo u kolen.
dávno už měl být.Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vpravo u kolen.
Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím, Rychle běžíme na místě.
nestihnu to nestačím. 
Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.Dřep, schoulit do klubíčka.
 • Náměty na aktivity, hry i činnosti naleznete v odkazech na metodický portál RVP . Pro předškolní věk jsou určené oranžové články.
 • https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/14145/maminko-poletime-do-vesmiru-.html/
 •  Zkuste s dětmi pozorovat večer noční oblohu a hledat smutnou (veselou) hvězdičku. Můžou jí společně s rodiči vymyslet jméno.
 • Stopy na měsíci – činnost venku (podle počasí)

Pomůcky: židlička, tácy s barvou (barva naředěná a připravená ve velkých láhvích), velká role tvrdého papíru, ručníky, lavor s čistou vodou

Děti sedí na židličce hned vedle velké role papíru. Učitelka (kamarád) štětcem namaže sedícímu dítěti plosky nohou. Dítě se projde po velkém papíře. Dětem pomáhá učitelka nebo kamarád bezpečně vstát. Stopy na papíře zůstanou navěky stejně jako stopy kosmonautů na měsíci.

 • Povrch planety – činnost venku (podle počasí)

Pomůcky: barvy, štětce

Děti ve skupinách vytváří speciální povrch planety s využitím všelijakých materiálů (písek, jehličí, listí, tráva, voda atd.) dostupných na školní zahradě (parku, lese). Povrch vytvářejí na připravené tácky. Své planety si děti pojmenují a zdůvodní jejich pojmenování.  

 • Rozvoj jazykových dovedností: 

Procvičte si sluchovou paměť a naučte s dětmi tématickou báseň. Můžete ji zkusit také vytleskat a vyzkoušet doplnit jiné rýmy.

Podívejte se s dětmi na výukové video o vesmíru a následně si o něm popovídejte. Tvořte otázky a odpovědi, nechte děti volně namalovat to, co viděli ve videu a následně je nechte je příběh popsat. Můžete vyrobit i leporelo!

Na facebookové stránce „Logopedie Prosek“ začala každodenní 30ti denní logopedická výzva. S Edou a s dětmi můžete tady plnit různé logopedické úkoly a procvičovat s dětmi komunikační i jazykové kompetence.

Obchod portál také nabízí pracovní listy ke stažení:

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/?fbclid=IwAR37Fe814GycuAN95Fshrz3tXkn45ywvXfeHqIzT-CqdwdUhc0DgvtglEU8

 • Výtvarná činnosti: 

Inspiraci naleznete na www.pinterest.com , přikládám nápady z této stránky k tvoření s dětmi – tedy rozvoji jemné a hrubé motoriky, procvičení správného úchopu, práci s barvami, stříhání či lepení.

Vyrobte si s dětmi Planetu Zemi! Zvolte si techniku, která je vám nejblíže e která děti nejvíce zaujme. Použijte vodové barvy, testoviny, krepový papír, či jiné!

 • Píseň

Zopakujte si s dětmi píseň „Naše Země kulatá je“. Měli by ji znát ze začátku školního roku. Pokud si ji nepamatují, zkuste se ji naučit znovu.

 • Pracovní listy

Dnes si procvičíme zrakové vnímání a základní matematické představy! Přiřaďtě ke každému číslu příslušnou barvu. Uvidíte, že se vám obrázek krásně vybarví! Procvičte si také jazykové dovednosti a logické myšlení – popište obrázky.

 • Grafomotorika

Pomozte raketě doputovat až do vemíru! . Nejdříve vyzkoušejte jednotlivé Grafomotorické prvky prstem ve vzduchu a poté až na papír. Nezapomeňte se také nahoru podepsat, jako správní předškoláci.

 • Pobyt venku

Zkuste v okolí vypozorovat typické znaky naší přírody a porovnat je s přírodou jiné země v knize. Pozorujte také rozdíly přírody ve dne a v noci!

Náměty pro rodiče:  14.4.-17.4.

Téma: Jarní dvorek

Cíle:

 • rozvoj hrubé motoriky – pohybové hry
 • rozvoj jemné motoriky – barvení, stříhání, lepení
 • nácvik pohybové sestavy – překážková dráha
 • rozvoj logického vnímání – práce s pracovními listy
 • rozvoj senzomotoriky – zapojení představy hmatu
 • rozvoj jazykových dovedností – určování synonym, antonym, homonym
 • rozvoj sluchového vnímání – sluchové pozornosti
 • rozvoj prosociálního chování – ohleduplnosti, zodpovědnosti
 • upevňování hygienických návyků

Vzhledem k celosvětové pandemii ohledně koronaviru jste většina z vás nuceni děti, žáky či studenty vzdělávat doma. Ráda bych Vás povzbudila k tomu, abyste, především předškolní děti, motivovali k pravidelnému režimu, plnění úkolů, pracovních listů či jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Níže, vám zasílám odkazy na stránky, kde můžete nalézt inspiraci k práci s dětmi doma v souladu s aktuální tématikou.

 • Pohybové aktivity

Vyzkoušejte si s dětmi vytvořit koňskou překážkovou dráhu! Kdo zvás bude první?

Pohybová hra „Slepička a vajíčka“
Pomůcky
: barevné pěnové míčky, kroužky
Kroužky a malé míčky jsou položené volně po prostoru třídy, znázorňují kukaně a vejce. Děti – slepičky pobíhají po třídě mezi kroužky, učitelka vyťukává rytmus do bubínku. Jakmile přestane ťukat a zavolá: „Domů!“, každé dítě vezme jedno vajíčko (míček) a dřepne si do kroužku. Až jsou všechny děti ve svém kroužku, poskakují snožmo na místě a paže na ramenou (malá křidélka). Hru opakujeme podle zájmu dětí.

Pohybová hra s říkadlem „Na kuřátka“
Pomůcky
: lano, čepička slepičky nebo šátek, papírové barevné květy
Po třídě jsou volně rozložené papírové květy, lanem si vyznačíme někde v rohu třídy „kurník“ a zvolenému dítěti nasadíme na hlavu čepičku slepičky „maminky“.

Děti – kuřátka chodí po prostoru, překračují květy a sem tam „ zobou“ zrníčka (houpavý pohyb v dřepu a vytvořením špetičky z prstů ťukají do koberce). Učitelka říká říkanku:

„Zobou zobou zrníčka
kuřátka a slepička,
slunce začlo zapadat,
do kurníku už jdou spát.“

 • Náměty na aktivity, hry i činnosti naleznete v odkazech na metodický portál RVP. Pro předškolní věk jsou určené oranžové články.

Poznáte všechny zvířátka na obrázku? Jaké další zvířátka žijí na dvorku, na farmě? Kde žijí jiné zvířátka?

Co se všechno a statku děje? Jaká je práce farmáře? Co dělají se zvířátky? Čím zvířátka krmí?

 • Rozvoj jazykových dovedností: 

Zkuste si s dětmi přečíst tuhle písničku, vymyslet k ní melodii, vyhledat v ní zvířátka a ty vytleskat. Zkuste také přiřadit ke každému zvířátku samce, samičku a mláďátko.

Jsme veselá zvířátka, máme malá mláďátka.
Pojďte hrát a zpívat, děti, pohádka k nám hned přiletí.

Já jsem máma kravička, pro všechny mám dost mlíčka.
Moje malé telátko doroste mě zakrátko.

Já ovečka máma jsem, s jehňátky se napasem.
Z naší ostříhané vlny pletou dětem svetry mámy.

Já jsem bílá kachnička, čeřím vlny rybníčka.
Se žlutými kachňátky plujem tam a nazpátky.

Já, kropenatá slepička, snesu bílá vajíčka.
Má vylíhlá mláďátka jsou roztomilá kuřátka.

Já jsem kobylka hnědá, můj pán mě osedlá.
Povozím ho po lese, hříbě hlavou zatřese.

Já jsem velký pejsek Rek, na zlé lidi mívám vztek.
Hlídám statek velmi rád, jsem zvířátek kamarád.

Na facebookové stránce „Logopedie Prosek“ začala každodenní 30ti denní logopedická výzva. S Edou a s dětmi můžete tady plnit různé logopedické úkoly a procvičovat s dětmi komunikační i jazykové kompetence.

Obchod portál také nabízí pracovní listy ke stažení:

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/?fbclid=IwAR37Fe814GycuAN95Fshrz3tXkn45ywvXfeHqIzT-CqdwdUhc0DgvtglEU8

 • Výtvarná činnosti: 

Inspiraci naleznete na www.pinterest.com , přikládám nápady z této stránky k tvoření s dětmi – tedy rozvoji jemné a hrubé motoriky, procvičení správného úchopu, práci s barvami, stříhání či lepení s jarní tématikou.

Vyzkoušejte si vyrobit slepičky! A co nám dává slepička? Vajíčka! Vyzkoušejte s maminkou doma udělat něco dobrého z vajíček – třeba vajíčkovou pomazánku, míchaná vajíčka, nebo nějakou dobrou bábovku! 

 • Píseň

„Já mám koně vraný koně“ – naučte se s dětmi tuto píseň a můžete k ní vymyslet i nějaký hezký taneček! J

Zopakujte si také píseň „Když jsem já sloužil“. Víte, jaké zvířátka se tam objevovaly? Zkuste si je zapamatovat v přesném pořadí!

 • Pracovní listy

Dnes si procvičíme zrakové vnímání! Vyzkoušejte najít správný stín ke zvířátku. Poznali byste, který stín patří i jiným zvířátkům, které do řady nepatří?

Zkuste tyto zvířata rozdělit podle toho, jestli mají kůži, peří nebo srst! 

 • Grafomotorika

Vyzkoušejte si domalovat beránkovi kudrlinky. Nejdříve vyzkoušejte jednotlivé Grafomotorické prvky prstem ve vzduchu a poté až na papír. Nezapomeňte se také nahoru podepsat, jako správní předškoláci.

 • Pobyt venku

Zkuste v okolí najít nějakou farmu nebo zoopark, kde byste mohli zvířátka pozorovat! Když nenajdete, zkuste u řeky najít alespoň labutě a kachny J.

A poslední informace, budeme pokračovat v Předškolní přípravě s Monkeym! Po Velikonocích se můžete těšit na další videa! Již nyní můžete najít na youtube 3 videa pro předškoláky! J

Náměty pro rodiče 6.4.-10.4.

Téma: Velikonoce

Cíle:

 • rozvoj hrubé motoriky – pohybové hry
 • rozvoj jemné motoriky – barvení, stříhání, lepení
 • nácvik pohybové sestavy dle vzoru (videa)
 • rozvoj logického vnímání – práce s pracovními listy
 • rozvoj senzomotoriky
 • rozvoj jazykových dovedností – jazykového citu
 • rozvoj sluchové analýzy a syntézy – tleskání, určování první slabiky
 • rozvoj prosociálního chování – ohleduplnosti, zodpovědnosti
 • upevňování hygienických návyků

Vzhledem k celosvětové pandemii ohledně koronaviru jste většina z vás nuceni děti, žáky či studenty vzdělávat doma. Ráda bych Vás povzbudila k tomu, abyste, především předškolní děti, motivovali k pravidelnému režimu, plnění úkolů, pracovních listů či jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Níže, vám zasílám odkazy na stránky, kde můžete nalézt inspiraci k práci s dětmi doma v souladu s aktuální tématikou.

 • Pohybové aktivity

Vyzkoušejte si s dětmi velikonoční pohybové hry! Kdo u vás z rodiny vyhraje? J

Můžete také zařadit typickou hru „Zajíček ve své jamce, sedí sám“.

Zacvičte si také s dětmi a ze zvířátky:

 • Náměty na aktivity, hry i činnosti naleznete v odkazech na metodický portál RVP. Pro předškolní věk jsou určené oranžové články.
 • Podívejte se s dětmi na pohádku „Krtek a vejce“. Následně proberte zpětně s nimi děj. Co se tam stalo? Jaké jsou vlastnosti postav? Jak to skončilo? Můžete také nakreslit obrázek z pohádky, nebo více obrázků a poskládat z nich leporelo.
 • http s://www.youtube.com/watch?v=5_bkQibhxw8 
 • Povídejte si také s dětmi o smyslu Velikonoc, tradicích, svátcích jara, proč je slavíme. Můžete zmínit také křesťanský smysl Velikonoc – Co se stalo s Ježíškem, který nám nosí dárky? Proč jsou lidé dobří a zlí? Jací chceme být my? Jak bychom se zachovali my? 
 • Rozvoj jazykových dovedností: 

Naučte se s dětmi velikonoční básničku:

Autor: Petra Pšeničková / Jiří Novotný

„Když maluješ vajíčka,
z okna vidíš zajíčka.
Velikonoce tu brzy budou,
zatočíme rychle s nudou.

Pomlázka už čeká v rohu,
s kamarády půjdem spolu.
Koledovat vesele,
a tak rychle z postele.“

Zopakujte si také tradiční básně „hody hody doprovody“ a nezapomeňte si nachystat vajíčka, kdyby náhodou přišel někdo s karabáčem J.

Na facebookové stránce „Logopedie Prosek“ před třemi dny začala každodenní 30ti denní logopedická výzva. S Edou a s dětmi můžete tady plnit různé logopedické úkoly a procvičovat s dětmi komunikační i jazykové kompetence.

Obchod portál také nabízí pracovní listy ke stažení:

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/?fbclid=IwAR37Fe814GycuAN95Fshrz3tXkn45ywvXfeHqIzT-CqdwdUhc0DgvtglEU8

Rozvoj jazykový dovedností, jazykového citu a sluchového vnímání roztleskáním jarních obrázků na slabiky. Dále můžete určovat první hlásky ve slovech.

 • Výtvarná činnosti: 

Inspiraci naleznete na www.pinterest.com , přikládám nápady z této stránky k tvoření s dětmi – tedy rozvoji jemné a hrubé motoriky, procvičení správného úchopu, práci s barvami, stříhání či lepení s jarní tématikou.

Protože jedním ze symbolů velikonoc jsou vajíčka, zkuste si nějaké nabarvit. Spousta obchodů je nyní zavřených, pojďme to vyzkoušet přírodní cestou a vyzkoušejte jak příroda dokáže „vyčarovat barvy“.

K dalším symbolům patří také ovečky a zajíčci:

Tihle jsou vyrobení z plata od vajíček:

 • Píseň

Zde v odkazu naleznete také písničky, které se s dětmi můžete naučit. Doporučuji k jarní tématice zvolit píseň „když jsem já sloužil“. Můžete si u písně s dětmi procvičit posloupnost, sluchovou paměť a zkusit vyjmenovat, co si v písničce postupně za sebou vysloužit. Můžete to také zkusit nakreslit.

https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka/pisnicky

 • Pracovní listy

Dnes si procvičíme předmatematické představy! Vašim úkolem bude domalovat do košíčků správný počet vajíček. Zkuste si nejdříve vzít perličky, nebo kuličky a do košíků nejdříve pouze přiložit správný počet kuliček. Po kontrole rodičů jej zkuste namalovat.

 • Grafomotorika

Vyzkoušejte si domalovat velikonoční vajíčko. Nejdříve vyzkoušejte jednotlivé Grafomotorické prvky prstem ve vzduchu a poté až na papír. Nezapomeňte se také nahoru podepsat, jako správní předškoláci.

 • Pobyt venku

Při procházce jarní přírodou můžete dětem schovat vajíčka do přírody nebo na zahradu a vyzkoušet je hledat jako detektivové J.

A poslední informace, budeme pokračovat v Předškolní přípravě s Monkeym! Vydržte chvíli, již pro vás vše s opičákem chystáme. Zatím vám posílám pozdrav z našeho „domácího studia“  🙂 . Těšíme se na vás!

Náměty pro rodiče 30.3.-3.4.

Téma: Prvními květinkami, vítání jara

Cíle:

 • rozvoj hrubé motoriky
 • rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, barvení
 • nácvik pohybové sestavy dle vzoru (videa)
 • rozvoj logického vnímání – práce s pracovními listy
 • rozvoj senzomotoriky
 • rozvoj smyslového vnímání (čich)
 • rozvoj jazykových dovedností – jazykového citu
 • rozvoj sluchové paměti (nácvik básně)
 • rozvoj prosociálního chování – ohleduplnosti, zodpovědnosti
 • upevňování hygienických návyků

Vzhledem k celosvětové pandemii ohledně koronaviru jste většina z vás nuceni děti, žáky či studenty vzdělávat doma. Ráda bych Vás povzbudila k tomu, abyste, především předškolní děti, motivovali k pravidelnému režimu, plnění úkolů, pracovních listů či jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Dle třídního vzdělávacího plánu bychom se dětmi  měli aktuálně věnovat jarní problematice: „prvními květinkami, vítání jara i loučení se se zimou“

Níže, vám zasílám odkazy na stránky, kde můžete nalézt inspiraci k práci s dětmi doma v souladu s aktuální tématikou.

 • Pohybové aktivity

Zkuste si doma vytvořit s dětmi překážkovou dráhu a procvičit si tělo s písničkou „semienko“ nebo „lúka“.  Nezanedbávejte také doporučované procházky venky v souladu s aktuálními opatřeními.

 • Náměty na aktivity, hry i činnosti naleznete v odkazech na metodický portál RVP. Pro předškolní věk jsou určené oranžové články. K tématice jaro také doporučuji zhlédnout např. výukový program Kostičky „jaro“. S dětmi poté video zreflektujte, ptejte jich, co nového se dozvěděli, co se ve videu děje. Různé děje můžete také porovnat s aktuální situací přírody a počasím venku.
 • Naučte se poznávat jarní květinky a najděte je v přírodě. Zkuste si k nim také přivonět. Schválně, které vám voní? 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=6xc8WKg7JtQ

Pokud plánujete doma provádět jarní úklid, zkuste děti namotivovat Hurvínkovou pohádkou o jarním úklidu :), děti vám jistě také rádi poté pomohou:

V tomto jarním období se k nám také vracejí čápi o kterých jsme si povídali na podzim:

S dětmi můžete také vyrobit z přírodních materiálů Moranu a vhodit ji dle tradice z mostu do řeky.

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/6991/jaro-uz-se-probouzi.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/18561/HRAJEME-SI-VE-SKOLCE-PROMENY-JARA.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/1422/POSLOVE-JARA.html/
 • Rozvoj jazykových dovedností: 

Využijte s dětmi také literaturu, kterou máte doma a oprašte i staré knihy. Rozvoj jazykových dovedností (slovní zásoby, gramatiky, výslovnosti, jazykového citu aj.) je pro děti velmi důležitý. Můžete s dětmi například rozvíjet gramatiku, jazykový cit i slovní zásobu tím, že budete vyprávět příběh a děti budou doplňovat slova do vašeho příběhu.

Na facebookové stránce „Logopedie Prosek“ před třemi dny začala každodenní 30ti denní logopedická výzva. S Edou a s dětmi můžete tady plnit různé logopedické úkoly a procvičovat s dětmi komunikační i jazykové kompetence.

Obchod portál také nabízí pracovní listy ke stažení:

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/?fbclid=IwAR37Fe814GycuAN95Fshrz3tXkn45ywvXfeHqIzT-CqdwdUhc0DgvtglEU8

Rozvoj jazykový dovedností, jazykového citu můžete také rozvinou tvorbou rýmu v souvislosti s jarními květinami. Zkuste si jednu vybrat a naučit s eji nazpaměť :).

 • Výtvarná činnosti: 

Inspiraci naleznete na www.pinterest.com , přikládám nápady z této stránky k tvoření s dětmi – tedy rozvoji jemné a hrubé motoriky, procvičení správného úchopu, práci s barvami, stříhání či lepení s jarní tématikou.

 • Píseň

Zde v odkazu naleznete také písničky, které se s dětmi můžete naučit. Doporučuji k jarní tématice zvolit píseň „když jsem já sloužil“. Můžete si u písně s dětmi procvičit posloupnost, sluchovou paměť a zkusit vyjmenovat, co si v písničce postupně za sebou vysloužit. Můžete to také zkusit nakreslit.

https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka/pisnicky

 • Pracovní listy

Zasíla jsem Vám zasílala v příloze informačního mailu, najdete je také pod odkazem „Pracovní listy 03 březen“  


Zdroj:  http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

 • Grafomotorika

Pro předškoláky jsou vhodné pracovní listy s grafomotorickými prvky + tzv. „jednotažky“

„Jednotažkami“ procvičujeme vizuomotoriku i grafomotorika. Ke grafomotorickým prvkům i jednotažkám používáme vždy tužku, nejlépe trojhranou pro procvičení úchopu. Snažíme se tvar opsat jedním tahem několikrát, důležitá je volnost celé ruky i zápěstí. 

V druhém odkaze naleznete grafomotorický cvik i s básničkou. Je vhodné předtím procvičit prsty u ruce například s básničkou „každá ručka má prstíčky schováme je do pěstičky…“ Děti by ji měly znát, schválně zkuste J. Grafomotorický prvek můžeme nejdříve vyzkoušíme obtáhnout pouze prstem ve vzduchu, poté prstem na papíře a až poté přistupujeme k tužce.

https://dum.rvp.cz/materialy/pracovni-list-s-grafomotorickymi-cviky-hribatko.html

 • Pobyt venku

Při procházce jarní přírodou si zkuste s dětmi zahrát na detektivy a najít co nejvíce jarních květin a pojmenovat je. Můžete je poté také doma zkusit nakreslit. 🙂

Věřím, že jste již jste slyšeli o reakci České Televize na aktuální situaci projektem:

Věřím, že tyto odkazy budou přínosné nejen pro Vaše děti, ale i pro vaše žáky a studenty. Pro děti předškolního věku doporučuji „Nenudím se doma!“ a také pro inspiraci a přípravu příchodu do první třídy sledování „UčíTelky“ pro 1. třídu.

Doporučuji s dětmi o aktuálním dění také otevřeně mluvit a upevňovat hygienické návyky. V odkaze je situace hezky vysvětlena, přikládám.

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

Informace budou vyvěšeny i na webu v záložce modré třídy. Jsou také vloženy ve fotogalerii nové fotografie, pokud chcete s dětmi zavzpomínat.

Děkujeme Vám za pochopení a přeji pevné zdraví v této nelehké a nečekané situaci pro nás všechny.

Třídní učitelka modré třídy Mgr. Monika Zabystrzanová

Děkujeme za pochopení.

BŘEZEN

Vítáme jaro!

To, co jsme se v posledních dnech naučili jsme ukázali rodičům a dalším příbuzným na našich jarních dílničkách. Jelikož z předškoláků již brzy budou školáci, ukázali jsme rodičům scénku i taneček na téma „povolání“. Poté jsme zapojili rodiče do aktivit a to logopedické básničky a písně s pohybem. Rozdělili jsme se na 2 družstva „ping“ a „pong“ a rodiče a děti v písni vždy reagovali poskokem na místě. Užili jsme si spousty legrace a nakonec přivítali jaro jarní písničkou a pustili se do výroby jarních výrobků – košíčku, slepičky z kolíčků a čápa. Děkujeme za účast a skvělou atmosféru, moc se nám to všem líbilo! 🙂

Hned v úterý jsme se ještě stihli jít podívat na návštěvu do „červené“ základní školy. Děti z různých tříd si pro nás připravily programa a poté jsme se přišli podívat na výuku do první třídy. Prvňáčci nám ukázali, co se všechno naučili a poté si pro nás paní učitelka i s prvňáčky připravila úkoly v lavici. Prvňáčci nám s tím také pomáhali a my si vyzkoušeli, jaké to je sedět v lavici. Moc se nám tam líbilo a těšíme se zase září! 🙂

V týdnu jsme dále pokračovali ve vítání jara. Vzhledem k šířící se pandemii koronaviru jsme se s dětmi učili mýt si správně ruce a dodržovat hygienu.

Povolání

Kdybych nebyl zrovna tady, kým bych asi byl? Znělo naši třídou celý týden 🙂 . Zabývali jsme se prací, povoláním, řemesly. Řekli jsme si, kde rodiče pracují, přiřazovali jsme typické nástroje k povoláním a některá povolání jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Holky se proměnili na kosmetičky, kluci na opraváře a stavitele. V uších nám také zněla celý týden píseň „Hej ty, já jsem taky popelář“ a dětem se velice líbila.

Některé děti se také zúčastnily dalšího kola Numeráčků na MŠ Varenské, dostaly diplomy a jejich zábavné úkoly. Jsme rádi, že jsem naši Mateřskou školu mohl reprezentovat.

ÚNOR

Výtvarné hrátky

Ve čtvrtek 27.2.2020 nás navštívila umělkyně z galerie PLATO Ostrava s edukačním programem pro děti. Jaký je rozdíl mezi kresbou a malbou? Jak se stane kresba akcí? Kresba s překážkou a jiné zábavné techniky
současných umělců podporují mladé lidi a pedagogy, aby prostřednictvím současného umění lépe poznali sami sebe a druhé. Po krátkém úvodu a přípravě kreslící plochy děti kreslily se zavázanýma očima, nohama, malovaly s pomocí točící se káčou, koly autíček, pomocí fixky a CD, pomocí bublifuku… Pro inspiraci nám ukázala tvorbu současných umělců, jako jsou David Böhm, Jiří Franta nebo Ján Mančuška.

Co najdeme v knihách?

Tento týden jsme se od tance přesunuli ke knihám. Povídali jsme si o tom, co tam můžeme najít, jaké máme druhy knih a nezapomněli jsme ani na hudební knihy a svět notiček! Na konci týdne jsme našli ve třídě obrovské překvapení! Vrátil se k nám Monkey, který navštívil školy a školky po celém světě. Přinesl nám spoustu odměn a taky hodně úkolů. Dozvěděl se, že děti již budou školáci a tak si je hezky vyzkouší zábavnými úkoly, jestli jsou do školy už připravené! 🙂

Karnevalové hrátky

Masky, tance, barevné balónky, dětské výrobky a plno dětského smíchu! To nás všechno provázelo karnevalovým týdnem. S dětmi jsme si užili spoustu legrace a užili jsme si zábavu s klauny Modrého slona. Naučili nás nové tanečky, užili jsme si spousty legrace a užili si průvod masek. V každé třídě se to hemžilo různými zvířátky, pohádkovými hrdiny i filmovými hrdiny.  Děkujeme za zábavu a těšíme se zase příště!

Ovoce a zelenina

Začátkem února jsme se děrmi dostali k tématu „ovoce a zelenina“ z pohledu zdravého životního stylu, rozdělení do kategorií, rozdělení podle různých kritérií. Společně jsme si také vyzkoušeli udělat ovocný a zeleninový salát. Středobodem celého týdne se ale stalo natáčení pořadu „draci v hrnci“. Naše děti sehráli důležitou roli v dílu o skořicových šnecích a fazolové bábovce. Celý týden jsme proto také nacvičovali různé písně. Více už nebudeme prozrazovat a můžete se těšit na naše herecké výkony v dubnu na „déčku“. 🙂

LEDEN

S dětmi jsme také oslavili narozeniny některých dětí a užili se spousty zábavy!

Mobilní planetárium Ostrava 13.1.2020
V pondělí 13.1.20120 naší školku navštívilo Mobilní planetárium Ostrava. V tělocvičně připravili velký, vzduchem nafouknutý stan – malou planetární kupoli. Uvnitř planetária ležely děti na karimatkách s polštářkem pod hlavou. Dětem srozumitelnou formou (prostřednictvím pohádky O zvířátkách, která se chtěla podívat do vesmíru) vysvětlili základní jevy
astronomie. Děti se dozvěděly např. proč se na Zemi střídá den a noc, jak se jmenují fáze Měsíce, jak se jmenují nejznámější souhvězdí, nebo proč ve městě nemůžeme pozorovat hvězdy. Získaly další poznatky o vesmíru, galaxii, práci kosmonautů a družic. Dětem se pořad velmi líbil a myslíme, že si o tom budou vyprávět ještě několik dalších dní.Programu se postupně vystřídaly Zelená a Modrá třída.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Už lyžujeme!

Hned v prvním poprázdninovém týdnu v mateřské škole jsme s dětmi absolvovali lyžařský výcvik. Trochu jsme se báli, že budeme lyžovat na blátě, ale počasí nám přálo. Během celého týdne se z malých dětí stali úspěšní lyžaři, kteří se účastnili závodů a za mateřskou školu děti vybojovaly i krásná místa s oceněním. Děkujeme všem instruktorům za krásný zážiteka těšíme se někdy příště! Fotky z lyžařské výcviku naleznete v albu MŠ.

PROSINEC

Ježíšek přišel i k nám do naší školky!

V posledním předvánočním týdnu nás v mateřské škole potkalo spoustu krásných a příjemných událostí. Děti se zúčastnily muzikohrátek a za líbivých zvuků, tónů i úderů do bubnů přivolali vánoční atmosféru písní a koled. Ježíšek dorazil i k nám do mateřské školy a my si užili velké překvapení krásných dárečků, které nám nadělil pod stromečkem. Spolu jsme si také užili slavnostní oběd, notovali si koledy a uždibovali slaďoučkého cukroví. Poslední den jsme se s dětmi šli podívat na vánoční trhy a také na imitaci Betléma s živými zvířátky. My Vánoce ve školce hezky přivítali i oslavili a teď už můžeme jenom doufat, že Ježíšek dorazí i k nám domů.Zpívání koled na Masarykově náměstí

Zpívání koled na Masarykově náměstí
Naše děti v pátek 13.12.2019 v 16,00 hodin vystoupily se svým vystoupením na Masarykově náměstí v rámci programu Ostravské vánoce. Tento program zajišťuje Centrum kultury a vzdělávaní v Moravské Ostravě.
Zazpívali jsme 5 koled (3 česky, 2 anglicky). Za svůj výkon byly děti odměněny potleskem, ale také sladkou dobrotou a volnou vstupenkou od pořadatelů. Vystoupení bylo úžasné, super, skvělé! Je to proto, že máme úžasné, skvělé, super děti!
Moc děkujeme rodičům, za ochotný přístup se zajištěním doprovodu, zapůjčení čepiček i zvonečků.
Jsme rády, že jsme spolu s Vámi mohli být u toho, vidět štěstí a zaslouženou
pýchu v očích Vašich dětí, když zpívaly před celou Ostravou, a společně se
s Vámi naladit na Vánoce. Bez Vás, a hlavně Vašich dětí, by to nešlo.
Paní učitelky Monika a Eva

Čertí hrátky

V prosinci jsme přivítali v naší mateřské škole Advent. Začali jsme pomalu zdobit mateřskou školu výrobky, ozdobili stromeček a začali trénovat na vánoční besídku a vystoupení. Děti se také zúčastnily preventivního programu agentury Renarkon o kamarádství porozumění a vzájemné pomoci. S dětmi jsme se zašli také podívat na výstavu Betlémů a vánočních stromečků zdejších mateřských a základních škol. Výstavu vřele doporučujeme navštívit. Po cestě zpátky jsme také procházeli zdejšími vánočními trhy a prohlíželi vánoční stánky.Byli jsme také pozváni na Vánoční besídku ZŠ Nádražní, kde jsme se mohli naladit na vánoční atmosféru.

V týdnu nás také přišel navštívit Mikuláš s andělem a čertem a přinesli dětem hezké dárečky. Celý výstup byl natáčen Českou Televizí. Na záznam se můžete podívat na tomto odkazu. Reportáží můžete najít více v událostech regionu.Na konci týdne jsme s dětmi také napekli perníčky, které budou pro mnohé z vás překvapením 🙂

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100031205-udalosti-v-regionech?index%5B%5D=737569&x=60&y=13

LISTOPAD

Poznáváme lidské tělo!

Naši třídu tento týden zaplavily různé vědomosti, zajímavé otázky dětí o lidském těle. Děti zvídavě nahlížely do různých knih a encyklopedií, pozorovaly funkci různých soustav a se zájmem poslouchaly, jak to v lidském těle všechno vlastně funguje. Vysvětlili jsme si také význam sportu, odpočinku, zdravého životního stylu a podívaly se bacily a vitamíny. Společně jsme si vyrobili ruku, která vypadalo jako na rentgenovém snímku a poskládali si vlastní puzzle s lidským tělem. Dali jsme si také „pořádně do těla“ a 2x navštívili tenisovou halu. Věřím, že dětská zvídavost pokračovala i doma a že jste i vy sami museli doma odpovídat na spoustu zajímavých dotazů :).

Martin jede, zimu veze!

Martin k nám přijel na bílém koni a podle tradice měl dovézt sníh. Vypadá to zatím, že nám donesl zpětně babí léto :). My ve školce jsme si ale i přesto svatomartinského koně vyrobili a naučili se vázat uzlíky pomocí koňské hřívy. Pověděli jsme si také tradice, které se pojí se svátkem Svatého Martina a dělali jsme si chutě na Svatomartinskou husu, koláčky a pořádnou tancovačku! Děti si také vyzkoušely spolupracovat ve společných aktivitách a společná práce se jim velmi povedla. Procvičovali jsme poznávání čísel, počítání, přiřazování a také skládání dle vzoru a také počítání přírodnin v parku. Na konci týdne jsme si vyzkoušeli další lekci metodu dobrého startu, tentokrát jsme rytmizovali v ¾ taktu na píseň „okolo Třeboně“, kde se také koně pásli, jen né ti Svatomartinští 🙂


ŘÍJEN

Halloween

Ve čtvrtek 31.10.2019 starší děti z Modré a Zelené třídy přišly svým mladším kamarádům z Červené třídy a Žluté třídy zazpívat halloweenskou píseň Baby shark. Byly oblečeny do halloweenských kostýmů, ale červenáčci a žluťásci nevěřili vlastním očím. Dokonce někteří nepoznali ani svou vlastní paní učitelku z angličtiny. Za svou statečnost všechny děti dostaly želé bonbón.

Začarovaný les

21.10 – 31.10.2019

Tento týden jsme se s dětmi vydali objevovat tajemství stromů. Přečetli jsme si pohádku o krtečkovi, který se účastnil lesní slavnosti a loučil se na zimu se stromy a vysvětlili si jaký je rozdíl mezi listnatým i jehličnatým stromem. Pověděli jsem si také o čarodějnici, která stromům místo kořenů přičarovala nohy a dozvěděli jsme se, k čemu stromy mají kořeny. Využili jsme krásného počasí a vymýšleli v parku různé podzimní aktivity i výrobky ve školce – dělali jsme listové kytice, vytvářeli hromady listí a také stromy zdobili. Celý předprázdninový týden jsme uzavřeli účastí loutkového divadla v kterém jsme se dozvěděli důležitosti kouzelných slovíček.

Co roste v zahradě a v sadě

7-11.10.2019

S dětmi jsme si tento týden povídali o ovoci a zelenině. Naučili jsme se taneček „ovocný rock’n’roll“, naučili se dramatizovat báseň brambora a notovali si píseň Lečo. Dětem se moc píseň líbila a společně jsme si ukazovali obrázky zeleniny, které se v leču objevují. Děti si vyslechly pohádku, jak se zajíc stal zahradníkem a jak se jednoduše naučil rozeznávat ovoce a zeleninu (co roste na stromě a co roste v záhoně). I nám se ve školce obrázky nějak pomíchaly a museli jsme je společně rozdělit. Děti si také vytvořili „podzimní hostinu“ z přírodnin v parku a moc jsme si na ni pochutnali. Prohlíželi jsme si také různé časopisy a kuchařky s recepty a dělali si tak chutě na něco dobrého. Na konci týdne jsme se proměnili na různé zvířata a osoby a dramatizovali jsme pohádku a velké řepě. Dětem se dramatizace moc líbila a také jsme si procvičili pojmy „první, poslední, hned před, hned za“. Pracovní list jsme si ale nestihli vybarvit, tak jej děti dostali domů. Tak schválně, zkuste, jestli vám děti pohádku podle pracovního listu převypráví na dobrou noc! 😉 

Žížala sem, žížala tam, žížala, kam se podívám!

Děti z mateřské školy Blahoslavovy měly možnost nahlédnout pod pokličku kompostování. A to doslova díky kalifornským žížalám zakoupeným v rámci projektu „Co se stane když…“. Společnost OZO Ostrava s.r.o. totiž již potřetí finančně podpořila mateřskou školu Blahoslavovu, tentokrát v rámci Tematických výzev 2019 „Nový život starým věcem“, kdy díky její podpoře došlo ve školním roce 2019/2020 k zakoupení vermikopostéry s kalifornskými žížalami.

V projektovém týdnu jsme si s dětmi povídali o žížalách a jejich životě. Kalifornské žížaly ve vermikompostéru nám zpracovávají bioodpad, který každý den ve školce vytváříme. Děti celý proces mohou pozorovat a objevovat tak zákonitosti přírody. Mateřskou školu jsme si také vyzdobily tematickými výrobky a zapojili se k nám rodiče i celý personál mateřské školy. Celý týden vyvrcholil představením písní, básní i tanečků dětí a my jsme pomalu začali měnit žížalí výzdobu za tu podzimní. Doufám ale, že se našim žížalám bude u nás i nadále líbit!

ZÁŘÍ

Poznáváme a objevujeme podzimní svět!

30.9.- 4.10.2019

S dětmi jsme ve školce objevovali podzimní svět a všechny krásy v něm skryté. S dětmi jsme si probrali jaké máme roční období, jaké jsou mezi nimi rozdíly a co je pro každé období typické. Povídali jsme si také o podzimním počasím, aktivitách i typických znacích podzimu. Poprvé jsme zahájili letošní tenisový maraton, na který se děti i pan trenér moc těšily. Děti se učily hlavně pracovat s míčkem a vyzkoušely si různé techniky. Vždy také probíhá rozcvička, překážková dráha a nácvik technik hraní tenisu.

Ve středu jsme s dětmi zavítali až do daleké městské knihovny. Knihovníci dětem ukázali studovnu, ve které jim představili encyklopedie s různými podzimními zajímavostmi. Ukázali dětem také půjčovnu a předali dětem, jak se máme chovat ke knihám. Řekli nám také o tom, jak to v knihovně funguje. Poté si pro nás připravila paní knihovnice pohádku s obrázky, takže děti byly součástí vyprávěného příběhu a volně se zapojovaly do celého děje a hádaly, jak to vlastně dopadne. Nakonec jsme si mohli půjčit libovolné knihy a listovat jimi. 

Po cestě zpátky jsme se snažili posbírat co nejvíc kaštanů pro zvířátka a udělali si hezkou procházku. Ve školce na nás také čekal vzkaz od Monkeyho, který se nachází v Německu. Popisoval nám, že u nich také již začal podzim a že se tam dějí zajímavé věci. Padají listy, zvláštní hnědé věci s čepičkou a také v pichlavé postýlce. Monkey děti také pochválil, že mu dobře zabalili kufr na cestu, protože už potřebuje teplejší věci a také často deštník. Vzkazem od Monkeyho jsme mohli porovnat, že i u nás podzim probíhá stejně. Děti slíbily, že Monkeymu také pošlou nějaký vzkaz, či obrázek. Těšíme se na další zprávy z cest! 

Kam patříme?

9.-13.9.2019

S dětmi jsme si tento týden povídali o tom, kam patříme. Ukazovali jsme si naši Českou republiku, povídali si o zajímavostech v naší zemi a také jsme si řekli typické znaky pro Českou republiku. Děti nás překvapily, protože z výletů znaly spoustu míst i zajímavostí. Povídali jsme si také o různých druzích obydlí a dokreslili si domečku v pracovním listu. Společně jsme vytvořili planetu Zemi s našimi kamarády. 

Bylo nám trochu smutno po našem monkeym, protože už se vydal na dalekou cestu kolem světa. Na konci týdne jsme mu ale zavolali a prozradil nám, že docestoval do sousedního Polska a že i u nich už pomalinku začíná podzim. Některé děti na konci týdne za razítka dostaly další indicii – tentokrát vlajku Polska, kterou si nalepili do svého cestovního pasu. 

Oslavili jsme společně také narozeniny Claudinky a Ondráška a dali si dobrotky, které přinesli. 

Těšíme se na další týden, který bude ve znamení žížal, bio odpadu, kompostování a spoustu dalších zajímavých věcí.  

Komentáře jsou uzavřeny.