Profil Červené třídy

„Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem.“ — John Locke anglický filozof a lékař

O děti se v této třídě starají:  Jitka Žídková – učitelka

                                               Mgr., Bc. Zuzana Stanovská – ředitelka

                                               Pavlína Šuhajdová – správní zaměstnanec

Do naší nejmenší třídy je zapsáno 15 dětí. Máme zde 10 chlapců a 5 děvčátek. Prostředí a vybavení třídy je přizpůsobeno potřebám a hrám dětí ve věku od 2,5 do 4 let.

Při každodenních činnostech, uplatňujeme formu individuálního přístupu, metody prožitkového učení (např. péče o bylinkovou zahrádku), různé prvky pracovních a výtvarných činností. Důležitou součástí výukového procesu je motivace, ke které používáme vhodné hračky, maňásky, obrazový materiál.  Nový hrad, který byl zakoupený jako součást nábytku, umožňuje dětem rozšířit jejich fantazii do pohádkového světa a zároveň ho děti rády využívají k dramatickým hrám. K výuce dětí využíváme kromě prostorů třídy a herny také tělocvičnu, kde děti mají nejrůznější možnosti rozvíjet své pohybové schopnosti. Rádi sportujeme, a proto nás těší, že i my nejmenší, můžeme navštěvovat tenisovou školu. I když s tenisem začneme až v květnu, už se moc těšíme. Dalším využívaným prostorem v rámci naší mateřské školy je sauna, kterou červenáčci navštěvují každý pátek. Děti mohou využívat i další zájmové aktivity, kterými jsou Logopedík, Angličtina v pohybu, Malý Olympionik a taneční kroužek Pierro forte. Při činnostech děti povzbuzujeme, chválíme, vedeme je k důvěře, ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemné pomoci. Děti jsou vedeny k dostatečnému pohybu, k rozvoji hrubé a jemné motoriky, k samostatnosti a vzájemné spolupráci.

Snažíme se, abychom dětem vytvořili příjemné domácí prostředí, plné klidu a pohody, ve kterém budou šťastné a spokojené.

Komentáře jsou uzavřeny.