Profil Červené třídy

Učitelky: Mgr. Zuzana Stanovská, Dagmar Praisová, Petra Milatová

Lektorka angličtiny: Mgr. Eva Obluková

Správní zaměstnanci: Pavlína Šuhajdová, Kamila Kundrátová     

Červená třída je umístěná vlevo v prvním patře budovy MŠ. Třída je prostorově nejmenší ze všech čtyř tříd. Proto je ve třídě zapsáno pouze 15 dětí. Jedná se
o děti nejmladší v rozmezí od 2,5 – 3 let. S ohledem na věkovou skupinu se ze začátku školního roku zaměřujeme na adaptaci dětí v novém prostředí (nový prostor, noví lidé, více dětí pohromadě, a to vše sám bez maminky). Je pro nás důležité, aby to vyhovovalo každému dítěti individuálně (kratší pobyt během dne, první dny je možné, aby byl rodič s dítětem přítomen, nebo aby mohl do prostoru třídy vstoupit), a aby se děti do školky těšily. Všichni zaměstnanci se snažíme o vytváření pohodové, laskavé a veselé atmosféry v součinnosti s jednoduchými pravidly, která si během dne opakujeme a snažíme se tak o to, aby si děti tato pravidla osvojily. Přesto se někdy objeví slzičky a stesk po mamince. Neslibujeme však nic, co nemůžeme splnit a věříme, že to posiluje důvěru mezi pedagogy a dětmi. Snažíme se o jednoduchou komunikaci s dětmi jak s kolektivem, ale i s každým dítětem zvlášť – individuálně, tak aby si dítě dokázalo říci, co potřebuje nebo i to, co se mu nelíbí. Je moc fajn, že při nízkém počtu dětí ve třídě se právě ten velmi důležitý prvek – individuální přístup – daří uplatňovat.

Děti vedeme k samostatnosti při sebeobsluze (zejména při oblékání, kde velmi oceňujeme spolupráci s rodiči), k úklidu hraček po sobě, a především k pěknému vztahu k druhým dětem. Vnímat, že nejsem na světě sám, ale že je vedle mě i můj malý kamarád.

Třída se vzdělává podle třídního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího plánu „Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám“. Školní plán je rozdělen po jednotlivých týdnech a odráží v sobě jednotlivá roční období. Třídní plán se přizpůsobuje věku, počtu a individuálním potřebám ve třídě zapsaných dětí.

Prostor třídy je ve tvaru L, kde v jedné části je prostorná herna a ve druhé je místo pro dva stoly. U každého z nich je místo pro 8 dětí. Herna je vybavena tematickými a námětovými hračkami jako jsou malá a větší auta, garáže, dopravní značky, koberec s cestami, kuchyňka s vybavením, kočárky, panenky, domeček, odpočinkový kout s příjemným kobercem a polštáři a také velkými molitanovými kostkami. Ve třídě u stolečků mají děti k dispozici drobnější hračky rozvíjející jejich jemnou motoriku, vnímání tvarů, představivost (navlékání velkých korálů, vkládání tvarů, puzzle). U stolečků mají děti volně přístupné pastelky a papíry na kreslení.

V herně probíhá každé ráno cvičení a po obědě je to také místo, kde jsou rozložena lehátka, a kde děti odpočívají. Většinou nás každý den navštíví lektorka angličtiny. S dětmi zpívá, tančí a recituje krátké anglické písničky, básničky nebo pohybová říkadla. Za pěkného počasí chodíme po 10. hodině ven na školní zahradu nebo do blízkého parku. Od měsíce října budeme pravidelně navštěvovat tělocvičnu (v út) a sauničku (v pá) v suterénu naší školky.

Komentáře jsou uzavřeny.