Technické vzdělávání v MŠ

Ve dnech 6. 10. 2018 – 7. 10. 2018 se uskutečnila aktivita s názvem Zručný pedagog v rámci projektu „Technické vzdělávání v MŠ“ (CZ/FMP/11b/01/023), který je spolufinancován z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, Fondu malých projektů Euroregionu Bílé Karpaty. Do projektu jsou zapojeni Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, MŠO, Blahoslavova 6, PO, MŠO, Na Jízdárně 19a, PO, MŠO, Hornická 43A, PO a ZŠ s MŠ, Kornela Mahra z Trnavy (SK). Cílem projektu je podpora vzdělávání v MŠ. Projekt se zaměřuje na rozvoj praktických manuálních dovedností a technického myšlení dětí. U pedagogů je cílem rozšířit stávající znalosti a dovednosti ve vybraných technických a přírodovědných oblastech, které budou přenášeny do výuky v MŠ. První část aktivity se uskutečnila v MŠO, Hornická, kde proběhlo společné setkání partnerů a pedagogických pracovníků. Cílem setkání bylo upřesnit harmonogram a aktivity projektu, rozdělit úkoly mezi členy pracovního týmu. Projekt bude obsahovat další čtyři aktivity, které se uskuteční v první polovině roku 2019. Z toho dvě aktivity budou zaměřeny na pedagogy a dvě na děti. Následovala prohlídka objektu mateřské školy vč. technických dílen a pomůcek sloužících k výuce a rozvoji technického myšlení dětí. Prohlídka byla doplněna výkladem pedagogů z MŠO, Hornická k danému tématu. Druhá část aktivity se zaměřovala na realizaci dvoudenního kurzu modelování Axmanovou metodou (ATM) v Davidově mlýně. ATM byla vyvinuta panem Štěpánem Axmanem původně pro zrakově postižené osoby. Pedagogy s touto metodou seznámila odborná instruktorka paní Karla Solnická. ATM je vhodná pro rozvoj jemné motoriky dětí. Důraz je kladen na důsledné využití hmatu bez mechanických pomůcek. Tvar je budován pomocí vrstvení „hadů“. Hnětení hlíny má také terapeutický účinek. Pracuje se s keramickou šamotovou hlínou, která má hrubší strukturu a je pro práci velmi příjemná. Vzniklé výrobky jsou velmi odolné, až nerozbitné a vhodné pro venkovní použití, tudíž s nimi mohou děti dobře manipulovat a vyzdobit si s nimi například školní zahradu. Cílem aktivity bylo získat poznatky o dané metodě, která bude následně využívána v rámci výuky či školních kroužků v MŠ, a obecně rozvoj manuální technické zdatnosti pedagogů. Paní učitelky této metodě zcela propady, zabraly se do práce a výsledky se záhy dostavily, každá si vyrobila jedinečné květináče, misky a velké nádoby, kterými vyzdobí nejen domácnost, ale i svou mateřskou školu. Všechny paní učitelky při práci krásně zrelaxovaly, naučily se něčemu novému a už se těší, co nového přinese další setkání. Těší se na výměnu zkušeností, poznatků a dovedností, které pak mohou předávat svému okolí – svým kolegyním a hlavně dětem

Komentáře jsou uzavřeny.