Odhlašování dítěte

Odhlašování dětí:

předskolní děti se odhlašují na:

  •  modratrida@email.cz
  • popřípadě zpětně na omluvenkový list , který najdete v šatnách jednotlivých tříd a odevzdáte paní učitelce, z důvodu povinného školního vzdělávání (u těchto dětí je třeba mít omluvenku založenou písemně)
  • děti je možno také odhlásit na telefonu 730 516 684

Odhlašování stravy probíhá zvlášť!!!

  • sjblahoslavova@seznam.cz   Tel.: 596 120 452

Odhlásit stravu lze pouze minimálně den předem do 11.30 hodin. V případě pondělka  nejpozději předchozí  pátek do 11:30 hod.

První den nepřítomnosti (při náhlem onemocnění dítěte)má ZZ  možnost si finančně dotovanou stravu vyzvednout od 11.30 hod  do 11:40 hod v určeném prostoru školní jídelny. Po této době odcházejí paní kuchařky do tříd.

Od druhého dne nepřítomnosti dítěte není možné odebrání stravy a zároveň je neodhlášená strava účtována v plné výši.

Komentáře jsou uzavřeny.