Kroužky

ZÁJMOVÉ NADSTANDARTNÍ AKTIVITY MŠ – školní rok 2018/2019


kroužky_2018

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Děti pronikají do základů jazyka hravou a zábavnou formou, lekce jsou navrženy tak, aby
se děti nenudily, jsou používány audio-vizuální metody, jako jsou plakáty, obrázky,
písničky. Výuka probíhá převážně v anglickém jazyce.

ATLETICKÁ ŠKOLKA
Projekt ATLETICKÁ ŠKOLKA spadá pod atletický klub Vítkovice.
Lekce jsou vedeny zkušenými trenéry, kteří mají k dispozici sadu náčiní určenou
speciálně pro ty nejmenší atlety. Je zaměřená na všestrannou pohybovou aktivitu. Děti
se učí rozvíjet rychlost, obratnost a to vše hravou a pestrou formou. Součástí je také
gymnastika.
Děti si donesou vhodný cvičební úbor a jarmilky.
Fotografie a prezentace na webových stránkách AK SSK Vítkovice

KROUŽEK MALÉHO OLYMPIONIKA
Díky metodickému a netradičnímu zpracování kroužku se děti naučí správně sportovat a
vytvoří si kladný vztah k pohybu. Náplní kroužku je taktéž poznávání atraktivních
olympijských disciplín a soutěžení v duchu fair play.
Sportovní program nemá charakter tréninku a nemá za cíl dosažení špičkové sportovní
výkonnosti. Při výuce jsou využívána všeobecně rozvíjející cvičení, která herní a
soutěživou formou zvyšují obratnost a fyzickou kondici dětí.

Od středy 28. 11. 2018 přebírá kroužek “Malý Olympionik“ nový lektor, pan Michael Bencz.
e-mail: michaelbencz@seznam.cz

Zároveň prosíme všechny rodiče, jejichž děti tento kroužek navštěvují, aby svým dětem připravovali vhodné převlečení, tzn. obuv s pevnou patou a tepláčky.

TANEČNÍ KROUŽEK Pierro Forte
Taneční kroužek a celková pohybová průprava je pro děti od čtyř let, které mají zájem
seznámit se se světem tance pod vedením zkušených lektorů.
Součástí lekcí bude i příprava na účast v taneční soutěži mateřských škol OSTRAVSKÝ
KOMPOT.

Přípravná výtvarná výchova
(je součástí základního uměleckého školství výtvarného oboru, struktura vzdělávání je
následující:
pěti a šestileté děti absolvují Přípravnou výtvarnou výchovu,
poté následuje sedmileté vzdělávání prvního stupně v předmětech Malba, Kresba,
Prostorová tvorba a Výtvarná kultura zakončené absolutoriem, na které navazuje
čtyřleté vzdělávání druhého stupně ve stejných předmětech).
Vzdělávací instituce:
Základní umělecká škola Edvarda Runda, Keltičkova 4, Slezská Ostrava, příspěvková
organizace
Výuka probíhá na ZŠ Bohumínská
Děti v MŠ vyzvedává vyučující naproti písemnému souhlasu ZZ.
V 15.00 si děti z výuky vyzvedávají rodiče.
Děti si s sebou nosí přezůvky, zástěrku či pracovní triko, svačinu, pití.
vyučující Kateřina Kazická, tel. 775631563, mail katerice@atlas.cz

Logopedík
Díky vynikající metodice logopedky Mgr. Anežky Bayerové, která nám celý kurz ušila na
míru, jsou děti pomocí říkadel, básniček, slovních říček, písniček a nejrůznějších
logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby.
Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné
práci s dechem.
Rodiče po skončení každé lekce od lektora získávají pracovní list, s jehož pomocí můžete
procvičovat jednotlivá řečová cvičení s dětmi doma.
Na závěr každého pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče.

 

Pro zájemce lekcí tenisu, kontaktujte prosím pana Hellera na tel čísle 731 122 581 nebo na e-mailu miro.heller@gmail.com

Komentáře jsou uzavřeny.