E- STRAVA

Pro přihlášení a odhlášení klikněte zde-> E-STRAVA

 

 

Přihlašování a odhlašování stravy:
probíhá on-line na www.estrava.cz nebo přes odkaz (na internetových stránkách školy – nahoře kolonka „estrava“) a to do 11:30h předchozího pracovního dne.  

Kód zařízení (školy) je číslo 0387. Zákonný zástupce obdrží uživatelské jméno a heslo proti podpisu.

Návod internetového přihlašování a odhlašování obědů:

Pro přihlášení obědů musí mít strávník zakoupené stravné na dané dny. V těchto dnech pak může provádět změny: 1 = objednané jídlo, 0 = odhláška

Nahlášení polodenního stravování NELZE měnit v průběhu měsíce!!!

Při prvním přihlášení je nutné se zaregistrovat. Návod na registraci je uveden níže. Poté doporučujeme si v hlavním menu z důvodu bezpečnosti ZMĚNIT HESLO.

 Registrace uživatele:

  1. vybrat naši jídelnu (číslo 0387)
  2.  zadat kód uživatele
  3.  zadat heslo – (zákonný zástupce obdržel v prvním týdnu školky
  4.  objeví se jméno strávníka a menu
  5.  v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce


Poté je možné provádět změny v přihláškách jednotlivých obědů. Po ukončení změn je nutné kliknout na tlačítko „Uložení změn“. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.
Doporučujeme nastavit si také e-mailovou adresu, na kterou vám automaticky přijdou provedené změny. Vaše přístupové heslo můžete kdykoli změnit pomocí odkazu v hlavním menu.

Neplánovaná nepřítomnost:

První den neplánované nepřítomnosti dítěte považujeme za pobyt v zařízení, čili strava je poskytována a rodič si může oběd vyzvednout do jídlonosiče. Za neodebranou stravu se neposkytuje náhrada a je považována za odebranou.

V případě, že dítě po prvním dni neplánované nepřítomnosti NEBUDE řádně odhlášeno, bude strava považována za odebranou a účtována jako strava NEDOTOVANÁ!!!

Platba stravného

Platbu stravného provádějte na níže uvedený účet, nejpozději do 15. dne předchozího měsíce. (tzn.: stravné za měsíc říjen 2020 je nutné zaslat nejpozději do 15.9.2020)

U platby do poznámky pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení dítěte.

Specifický symbol je stejný jako kód uživatele, obdržíte společně s heslem k E-stravě. Prosím uvádějte vždy.

Platba školného

Platbu školného provádějte na níže uvedený účet, nejpozději do 15. dne daného měsíce

U platby do poznámky pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení dítěte.

Číslo účtu:  22735761/0100

Komentáře jsou uzavřeny.