DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-PR 2007-2013width="595"


Projekt "ŠKOLKY BEZ HRANIC"

"Stručné informace o projektu"
"Návštěva Przedszkole Nr 1 v polských Głubczycích"
"Společný výlet do Mladeče"
"Česko - polské sportování"