Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ


   V úterý a ve středu 9.4. a 10.4. 2019 (8.30-15.00) jsem se s našimi dětmi účastnila vzdělávacího programu pro učitelé MŠ v  NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2 Pod vedením PhDr. Michaely Kaslové.

   Paní lektorka na činnostech s našimi dětmi názorně ukazovala nové postupy, jak řadit aktivity do cílených posloupností a skupin aktivit. Ukázala pozitiva i úskalí role času a velikosti prostoru pro hru v jednotlivých činnostech a to na přímé práci s dětmi.

   Ve druhé části práce s papírem a pracovními listy – předvedla nové aktivity v didaktických strukturách (umožní lépe pracovat s ŠVP  PV a týdenním plánem, ale i stanovovat dílčí pedagogické diagnostiky dítěte). Pracovala s dětmi a následné analýzy využila pro diskusi.

   Byly zařazované hry pohybové, manipulativní, grafické, dokreslování, rozpočitadla, hádanky, dramatizace příběhů …

Zapsala Bc.Hana Hasíková 11.4.2019

Komentáře jsou uzavřeny.