Plavání

Od středy 9. 1. 2019 do 20.3.2019 jezdí naše děti každý týden do wellness centra CRAB v Ostravě -Porubě. Na plavání jezdíme ve dvou skupinách – děti ze Zelené a Modré na 9 hodin, děti ze žluté třídy na 10 hodin.

    O  děti se starají  koordinátoři kurzu: Mgr. Lenka Nemcová  a Bc. Kristýna Kavanová (organizují průběh kurzu, dohlíží na správnost výuky a bezpečnost dětí) a tým kvalifikovaných certifikovaných instruktorů.

Výuka probíhá 45 minut vždy jedenkrát týdně (10 lekcí), 15 minut sauna. Kurz si platí rodiče přihlášených dětí.

pro ostatní byl připraven program ve školce.

    Cílem kurzů plavání s dětmi je získání kladného vztahu k vodě, osvojení si dýchání, splývání, následného potápění a výuka základních plaveckých způsobů. Vše zábavnou formou. Velký důraz je kladen na nácvik sebezáchrany dítěte. V současné době, kdy přibývají domácí bazény a zahradní jezírka, je to zcela nezbytné.

    Všechny naše děti si  zaslouží velkou pochvalu, protože se nikdo vody nebál. Radostně skáčou do vody a se zájmem poslouchají pokyny instruktorů.

Komentáře jsou uzavřeny.