Informace rodičům

Des 20.2 došlo ke změně harmonogramu lyžařského výcviku z důvodu poškození ostatních vozidel naším autobusem. Byla nutná náhradní autobusová doprava, a proto došlo k posunu.


Děkujeme za pochopení.

V pátek proběhnou na lyžařském výcviku závody dětí. Pokud si budete přát Vaše dítě vyzvednout z lyžařského výcviku, nahlašte prosím tuto skutečnost učitelce.  Osobní věci i dítě Vám bude předáno proti podpisu.

Děkujeme.

Provoz MŠ od 6:30-16:00

Vážení rodiče,


chceme Vám připomenout, že doba provozu naší mateřské školy i školní zahrady je od 6:30 – 16:00.

Nyní tedy bohužel není možné navštěvovat zahradu po tomto čase z důvodu nepřítomnosti správce.


Věříme, že v teplých jarních měsících pro Vás budeme moct brány zahrady opět otevřít.

Kolektiv MŠ

Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

reagujeme na ne úplně příznivý stav realizace odpoledních kroužků.

Záměrem naší mateřské školy bylo dětem nabídnout různorodé zájmové aktivity v podobě kroužků jako jsou: sportovní, výtvarné, jazykové… A tím rozvíjet jejích talent a vytvářet podnětné prostředí.
Mateřská škola pouze zprostředkovává tyto služby, pronajímá prostory a neodpovídá za náplň kroužku.

Bohužel  se stále stává, že nejsme informováni o tom, že kroužek např. odpadá, že lektor není připraven na převzetí dětí (nemá seznam dětí) apod.  Na nápravě pracujeme, neboť  v našem společném zájmu je, aby k podobným situacím nedocházelo, na čemž se s vedením kroužků shodneme.
Navzdory tomu, že neneseme zodpovědnost za chování realizátorů odpoledních aktivit, se Vám  velice omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Věříme, že se tyto situace již opakovat nebudou. Práce s Vašimi dětmi nás naplňuje a baví, a proto chceme, aby celý chod školky byl v harmonii.

ředitelka MŠ  kolektiv učitelek

 

 

PLAVECKÝ KURZ (10 lekcí), informace pro rodiče

 

 

 

Mgr. Lenka Nemcová, Plzeňská 736, 742 85  Vřesina, www.crabik.cz, 603 524 273

IČO: 07312415

 

Časový harmonogram MŠ Blahoslavova – středy od 9. 1. 2019 od 9:00 – 10:00 h a od 10:00 – 11:00 h 

         

9.1. 16.1. 23.1. 11.2. 13.2. 25.2. 27.2. 6.3. 13.3. 20.3.

              

08:10     odjezd  dětí z MODRÉ A ZELENÉ TŘÍDY od MŠ                           9:10    odjezd  dětí ŽLUTÉ TŘÍDY od MŠ

9:00 – 10:00        plavecká výuka, sauna                                   10:00-11:00        plavecká výuka, sauna

10:30                   odjezd do MŠ                                                         11:30                   odjezd do MŠ

              

Co s sebou na bazén

  1. plavky
  2. protiskluzové boty, osuška
  3. plavecká čepice a brýle (důležité z hygienických důvodů, brýle doporučujeme z důvodu potápění s otevřenýma očima a tím pádem lepší orientací pod vodou – není nutností, používáme, až když se děti umí potápět bez brýlí)
  4. hygienické potřeby, gumičku do vlasů
  5. pití

 

Nedoporučujeme: šperky, hodinky, řetízky, větší náušnice

 

O  děti se starají  koordinátoři kurzu: Mgr. Lenka Nemcová  a Bc. Kristýna Kavanová (organizují průběh kurzu, dohlíží na správnost výuky a bezpečnost dětí) a tým kvalifikovaných certifikovaných instruktorů

 

Místo konání – wellness areál CRAB, ulice Schovaná 2243, Ostrava-Poruba, 708 00

Výuka probíhá 45 minut vždy jedenkrát týdně (10 lekcí), 15 minut sauna

Účastníci kurzu se řídí PROVOZNÍM ŘÁDEM BAZÉNU (viz. www.crabik.cz)

 

Cílem kurzu je získání kladného vztahu k vodě, osvojení si dýchání, splývání, následného potápění a základní výuka plaveckých pohybů a způsobů. Vše zábavnou formou. Každé dítě bude na konci kurzu odměněno.

 

Cena

Cena kurzu (10 lekcí) vždy jedenkrát týdně s dopravou z MŠ a zpět činí Kč 1.700,-

Platbu provedou zákonní zástupci dětí do 4. 1. 2019

  • bankovním převodem na č.účtu: 2701473598/2010
  • variabilní symbol: 19101
  • zpráva pro příjemce: jméno dítěte

 

Úrazové pojištění

Součástí ceny kurzu je i úrazové pojištění dětí u pojišťovny Kooperativa, a. s. . V případě nahlášení události prosím kontaktujte  koordinátorku kurzu, Mgr. Lenku Nemcovou – tel. 603 524 273. Pojišťovna požaduje: osobní data zraněného, údaje o vzniku úrazu (datum, okolnosti,..), lékařskou zprávu.

 

Storno platby za odhlášené dítě bude provedeno pouze na základě písemného sdělení objednatele ze zdravotních důvodů  (doloženo lékařským potvrzením). Storno poplatek se odvíjí od počtu odhlášených lekcí.

Storno poplatky při odhlášení z celého kurzu:

– 50 % z ceny akce při odhlášení 8 a více dní před akcí, – 80 % při odhlášení 1-7 dní před akcí                                                                                        – 100 % na akci samotné

Storno poplatek se neplatí, pokud si rodiče sami najdou vhodnou náhradu.

Možnost připojištění storna pobytu Kč 16,-/den, vyplácí se 80 % storno poplatku. Cena za kurz Kč 160,- Pouze zdravotní důvody. Na konci kurzu vystavíme  formulář, ke kterému přiložíte lékařskou zprávu      a podáte na pojišťovně Kooperativa.

 

V případě, že potřebujete vystavit potvrzení pro pojišťovnu, napište prosím email, popř. sms zprávu s označením pojišťovny, každá má jiný formulář 😊 a požaduje originál dokladu (nejpozději do 13. 3. 2019). Zároveň uveďte jméno dítěte a MŠ. Děkujeme

 

Výuka plavání po ukončení kurzu

Můžete pokračovat v individuální výuce svého dítěte po telefonické domluvě (603 524 273) nebo e-mailem crabik@crabik.cz. Bližší informace   o naší plavecké škole naleznete na: www.crabik.cz

Odhlašování dětí

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat, že je možné odhlašovat děti i skrze portál na našich webových stránkách, který naleznete v sekci „ŠKOLA“ dole v levém menu. Při použití tohoto  portálu  se vygeneruje email i pro vedoucí ŠJ, takže nemusíte zvlášť volat pro odhlašování oběda.

Při telefonické odhlášce zůstává vše při starém.

Kolektiv MŠ

Aktuální informace pro rodiče

Den otevřených dveří proběhne dne 9. 4. 2019. Rodiče uvítáme od 10:00  do 11:30 hod.

Termín konání zápisu do naší mateřské školy na školní rok 2019/2020 proběhne dne 2. 5. 2018  v době provozu od 6:30-16:00 hod.

Termín konání zápisů na prázdninový  provoz v měsících  červenci a srpnu 2019 proběhne dne 9. 5. 2019 v místě a době provozu naší MŠ.