Co se u nás děje?

Důležité upozornění o uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu onemocnění covid 19 jsme bohužel nuceni od 27. 1. 2021 mateřskou školu uzavřít.

Ohledně informací o znovu otevření mateřské školy naleznete na webových stránkách a na e-mailech Vašich tříd. V případě potřeby je možné kontaktovat paní třídní učitelky prostřednictvím e-mailu.


Mateřská škola se otevře v případě, že bude většina testů u zaměstnanců negativních, nejdříve ve středu 3.2.2021

Strava je automaticky odhlášena po dobu uzavření mateřské školy.
Po otevření mateřské školy si překontrolujte přihlášení stravy a dle potřeby si již odhlašujete stravu sami.


Děkuji za pochopení,

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka Mš

NOVÉ INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás poprosili o spolupráci v tomto covidovém období.

Žádáme Vás o předávání dětí do 8:15, poté bude budova uzavřena, z důvodu dezinfekce a zároveň paní učitelka odchází s dětmi do tělocvičny nebo sauny. Ve třídě tedy nebude nikdo přítomen. Samozřejmě se lze individuálně domluvit na jiném čase příchodu, z důvodu návštěvy lékaře či logopeda.

Vyzvedávání dětí po obědě bude probíhat do 12:15, poté bude budova opět uzavřena z důvodu dezinfekce prostor.

Vyzvedávání obědů je možné v čase mezi 11:15-11:30, a to do jídlonosičů.

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí školní jídelny je nutné odhlašovat stravu výhradně přes e-stravu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kolektiv MŠ

POZOR DŮLEŽITÉ INFORMACE

Milí rodiče, bohužel Vás musíme informovat o následujícím.

Dnes, v sobotu 19. 12. 2020 se ukázalo, že paní učitelka má pozitivní test na COVID- 19 s příznaky.

Je naší povinností předcházet šíření koronaviru, tudíž Vás o tomto informujeme s co největším předstihem. Samotné trasování a oficiální informace obdržíme od hygieny až během pondělí.

Paní učitelka působí na červené a modré třídě, a vzhledem k tomu, že se jedná o úzký vztah mezi paní učitelkou a malými dětmi, je potřeba vzít na vědomí, že je riziko velké.

Třídy Modrá a Červená tedy budou v karanténě. Je možné, že Vás budou kontaktovat z trasovacího centra.

Další informace budeme zveřejňovat na webu školy.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ

Prázdniny

Milí rodiče,

Mateřská škola bude o Vánočních prázdninách uzavřena od 23. 12. 2020 do 3. 12. 2020.

Těšíme se na Vás a Vaše děti opět 4. 1. 2021

Přejeme krásné prožití svátků Vánočních a mnoho zdraví a štěstí v Novém roce.

Kolektiv MŠ

Individuální konzultace

INFORMACE O MOŽNOSTI INDIVUÁLNÍ KONZULTACE 

nad čímkoliv, co Vás, zákonné zástupce, zajímá či  trápí nebo pokud potřebujete probrat jakoukoliv  situaci týkající se vašeho dítěte.

Máte-li zájem o konzultaci s vyučující paní učitelkou, kontaktujte ji prosím, prostřednictvím emailu jednotlivých tříd a dohodněte si individuální schůzku.

Termín pro domlouvání schůzek je  do  11. 12. 2020

Samozřejmě platí, že pokud nás potřebujete, můžete nás kontaktovat kdykoliv  v průběhu školního roku a jsme rádi, že této možnosti využíváte.

Děkujeme.

Kolektiv MŠ

MŠ OTEVŘENA

Milí rodiče,

Mateřská škola bude v pondělí 7.12.2020 otevřena.

Děti se budou předávat opět u dveří – do 8:15 hod a paní učitelky budou podle seznamu dětí, které byly v karanténě, potřebovat pro přijetí potvrzení o negativním výsledku testu – stačí v SMS.

Děti, které nebudou mít negativní výsledek testu a byly v karanténě, pokračují v karanténě do 9.12.2020 včetně a tudíž nemohou do kolektivu.

Všechny děti budou přihlášeny ke stravě. Pokud dítě v pondělí nepřijde, prosíme, abyste jej včas odhlásili přes portál E-strava nebo e-mailem na adrese sjblahoslavova@seznam.cz.

Těšíme se na Vás v pondělí

Kolektiv MŠ

INFORMACE KE STRAVNÉMU A ŠKOLNÉMU

Prosíme rodiče, aby si překontrolovali své platby za školné a stravné.

E- strava je průkazná a zcela v rukou Vás, rodičů. Nelze se tedy  na nic vymluvit a i přesto neustále evidujeme nedoplatky. Není to příjemná situace jak pro nás, tak pro Vás, kterých se to týká. Situace dnešní doby je velmi složitá- jsme bez většího osobního kontaktu, přesto Vedoucí ŠJ všechny zúčastněné průběžně kontaktuje e-mailem. Pokud došlo k nedorozumění, budeme hned řešit, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu: sjblahoslavova@seznam.cz

Před předáním dítěte, při znovuotevření MŠ, je POSLEDNÍ možnost dluh vyrovnat u paní vedoucí ŠJ (bočním vchodem A)

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Milí rodiče,

z důvodu výskytu onemocnění COVID -19 s příznaky a karantény většiny zaměstnanců jsme nuceni uzavřít MŠ ode dne 26.11.2020.

STRAVA:
Stravu od zítřka tj. 26.11.2020 mají všichni odhlášenou. Prosíme sledujete webové stránky- pokud budou všechny testy negativní, školka se opět  otevře dne 2.12.2020 a strava bude opět všem automaticky načtena.
Prosíme proto, abyste si v úterý zkontrolovali nastavení v E-stravě, zda je podle vašich potřeb.

ZNOVUOTEVŘENÍ:
Sledujte aktuální informace na našem webu, budeme vycházet z výsledků testů.  

Kvůli dalšího pozitivního nálezu onemocnění Covid 19 pokračuje MŠ v uzavření do 5.12.2020 ohledně otevření MŠ, sledujte naše webové stránky. 


Nařízení je striktní pro všechny, jenž hygiena nebo trasovací centrum vyzve k absolvování testu. Není možné si vybrat tam nejít a setrvat v karanténě 14 dnů, takové jednání je pouze jako krajní řešení po dohodě s KHS.


V případě nejnutnějších dotazů jsme na tel: 730 516 684.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka MŠ

Uzavření mateřské školy

Milí rodiče,


z důvodu plánovaného odstavení elektřiny na naší adrese ( provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy) bude mateřská škola bohužel dne 16.11. 2020 uzavřena.

Za pochopení děkujeme.

Ředitelka mateřské školy Mgr. Zuzana Stanovská

Odhlašování

Milí rodiče,

prosíme ohlašujte své děti ze školky v případě jejich nepřítomnosti, a to i pokud je termín prázdnin. Zvlášť strava se sama neodhlašuje a naskakují vám zbytečné poplatky za nedotovanou stravu.

Je nám velice líto, když musíme účtovat stravu, kterou jste neodebrali a navíc v plné výši. V případě nejasností nás kontaktujte.
Děkujeme.