Stažená inkasa navíc budou vrácena

Milí rodiče,

vzhledem k situaci, která nastala se automaticky strhlo inkaso i těm, kteří momentálně do školky nedocházejí. Tyto budou vráceny hromadně ve vyúčtování za červen.

V případě, že potřebujete peníze vrátit dříve, kontaktujte paní Vedoucí ŠJ nejlépe e-mailem, kde uvedete i číslo vaše účtu.

Věříme, že od září s nástupem nového systému již nebudou podobné problémy vyvstávat.
Děkujeme za pochopení.
Kolektiv MŠ

Výše úplaty za školní vzdělávání

Vážení rodiče,

výše úplaty za školní vzdělávání do konce tohoto školního roku jsou pro všechny v této výši:

Z důvodu opatření proti COVID -19:


Březen: 293 Kč
Duben: 0 Kč
Květen: 121 Kč


Červen: 460 Kč

Prázdninový provoz:
Červenec: 105 Kč
Srpen: 110 Kč

Částky se nevztahují pro děti, které dovršily 5 let před datem 31.8.2019 a pro děti, které mají úplatu prominutou na základě §.

Zápis

Prosíme rodiče přijatých dětí, aby nám co nejdříve dali vědět zda do naší školky nastoupí či ne. Rádi bychom uspokojili rodiče, kteří bohužel zůstali pod čarou a na uvolnění místa čekají.

Děkujeme.

Email: msblahoslavova@seznam.cz

Důležité !!! Informace k provozu od 25.5.2020

Vážení rodiče,

z důvodu plánování organizace znovuotevření MŠ (konkrétně plánování směn personálu, zakoupení potravin a materiálu, rozložení lehátek atd.)

prosíme o dodržování  pravidel a důslednost v přihlašování a odhlašování dětí, poněvadž dle emailových přihlášek, které jste měli do včerejší půlnoci zaslat na email: sjblahoslavova@seznam.cz ,  bude pro děti přichystána strava.

Děti, které nebudou na pondělí přihlášeny, nebudou do MŠ převzaty. Prosíme, překontrolujte si  ještě jednou  během dnešního dne, zda email, který jste zaslali, koresponduje s tím, jak chcete mít dítě přihlášeno či odhlášeno a zda odešel na správný email.

Děkujeme.

Kolektiv MŠ